Uutinen

Haku aukeaa: vertaisoppimisella vauhtia energiatehokkuuden johtamiseen

07.10.2020
Takaisin listaukseen
Energiatehokkuussopimukseen liittyneille kunnille tarjotaan mahdollisuutta hakea energiatehokkuussopimuksen toimeenpanon vertaisoppimispilottiin keväällä 2021.

Pilottiin haetaan lokakuussa 2020 mukaan kuntia, jotka haluavat oppia toisiltaan sopimuksen toimeenpanon parhaista käytännöistä ja saada kehitysideoita energiatehokkuussopimuksen liittämiseen osaksi kunnan toimintaa ja johtamista.

Pilotin tavoitteena on kehittää vertaisoppimiskonsepti osaksi sopimuksen toimeenpanon tukea. Tavoitteena on myös koota hyviä käytäntöjä kaikkien energiatehokkuussopimukseen liittyneiden kuntien käyttöön. Konsepti perustuu Ilmastojohtajat-hankkeessa vuonna 2019 kehitettyyn ilmastojohtamisen vertaisarviointimalliin.

Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää pilotista, ilmoittaudu oheisesta linkistä mukaan webinaarina 26.10.2020, klo 13.30–14.30 järjestettävään infotilaisuuteen.

Ilmoittaudu infotilaisuuteen viimeistään 22.10.2020.

Ilmoittaudu infotilaisuuteen

Pilottiin valitaan 5–6 kuntaa

Tutustu valintakriteereihin: Vertaisoppiminen

Mukaan kunta voi hakea täyttämällä hakulomakkeen:
Hakulomake − Energiatehokkuussopimuksen toimeenpanon vertaisoppimispilotti

Haku on auki 20.11.2020 asti.

Vertaisoppimisessa käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa energiatehokkuussopimuksen toimeenpanon organisointi ja vastuut, poikkihallinnollinen koordinointi ja yhteistyö ja liittäminen osaksi kunnan strategiaa ja ohjelmia. Lisäksi tarkastellaan toimeenpanon eri osa-alueita, kuten hankintojen, energiakatselmusten, kulutusseurannan ja koulutus- ja tiedotustoiminnan hyödyntämistä osana energiatehokkuuden parantamista. Vertaisarvioinnin sisällöt tarkennetaan pilottiin osallistuvien kuntien kanssa.

Vertaisoppimisen vaiheet

Vertaisoppimiskierroksella jokaiseen osallistuvaan kuntaan toteutetaan vertaisoppimisvierailu, jossa kahdesta muusta kunnasta koottu ryhmä haastattelee kunnan eri rooleissa toimivia ja kokoaa kunnalle palautteen vahvuuksista ja kehittämiskohteista.

 • Vertaisoppimiseen osallistuvien organisointi (marras–joulukuu 2020):
  Haastatteluryhmien kokoaminen, kustakin kunnasta haastatteluvierailun vastuuhenkilön nimeäminen.
 • Vertaisoppimisvierailun valmistelu (tammikuu 2021):
  Vierailunajankohta sovitaan yhdessä, vierailun kohteena oleva kunta toimittaa haastatteluryhmälle ennen sovittuja haastatteluja tarvittavan tausta-aineiston, ryhmä tutustuu aineistoon ja tarkentaa haastattelujen kysymykset ja kohteen vastuuhenkilö kunnassa järjestää haastattelujen paikat sekä kutsuu tarvittavat henkilöt haastatteluihin.
 • Vertaisoppimisvierailu (maalis–huhtikuu 2021):
  Haastatteluryhmä toteuttaa haastattelut ja kokoaa niiden päätteeksi tiiviin yhteenvedon huomioista. Vierailun päätteeksi pidetään tiivis palautetilaisuus, johon kutsutaan kaikki haastatteluihin osallistuneet.
 • Haastatteluryhmä kokoaa huomioistaan tiiviin kirjallisen raportin (toukokuu 2021):
  Raportissa kunnalle esitetään huomiot energiatehokkuustyön toimeenpanon tunnistetuista vahvuuksista ja kehittämiskohteista.
 • Vertaisarvointiin osallistuneiden kuntien yhdyshenkilöiden lopputilaisuus (kesäkuu 2021).

Huom! Vertaisoppiminen hyödyntää vertaisarvioinnin elementtejä, mutta sen tavoitteena ei ole pisteyttää ja vertailla kuntia keskenään, vaan antaa kaikille osallistuneille hyödyllisiä oppeja ja palautetta.


Kuva 1. Ilmastojohtajat-hankkeeseen osallistuneet kunnat kokivat vertaisarvoinnin antoisaksi työkaluksi kunnan ilmastotyön kehittämisessä.

Lisätiedot:
Motiva Oy
asiantuntija Tiia Merenheimo
puh. +358 (0) 40 848 7802