Liittyjän tarina

Helen Oy: Lämpöpumput nostivat tehokkuuden uudelle tasolle

15.06.2017
Takaisin listaukseen

Hukkalämmöstä kaukolämpöä ja -jäähdytystä tuottava Katri Valan lämpöpumppulaitos nosti Helenin energiatehokkuuden uudelle tasolle.

Helen Oy eli entinen Helsingin Energia on palkittu useaan otteeseen maailman parhaimpana ja ympäristöystävällisimpänä kaupunkienergian tuottajana. Keskeinen tekijä on ollut sähkön ja kaukolämmön tehokas yhteistuotanto voimalaitoksissa.

Helenin energiatehokkuus nousi uudelle tasolle, kun yhtiö alkoi tuottaa myös kaukojäähdytystä Helsingissä. Virstanpylväs oli maailman suurimman jäähdytystä ja lämpöä tuottavan lämpöpumppulaitoksen käyttöönotto vuonna 2006. Se sijaitsee kallion sisällä Katri Valan puiston alla.

– Laitos hyödyntää puhdistetun jäteveden lämpöenergiaa ja auringon lämpöenergiaa, jota tuodaan jäähdytysverkon kautta kiinteistöistä, Helenin ilmasto- ja energiatehokkuuspäällikkö Rauno Tolonen sanoo.

Kaukokylmän kysyntä kasvaa

Katri Valan lämpöpumppulaitoksen tuotanto on kasvanut koko ajan kaukojäähdytyksen kysynnän kasvaessa. Kaukokylmää käyttävät muun muassa kauppakeskukset, toimistot, asuinkerrostalot ja julkinen sektori.

– Viime vuonna lämpöpumppulaitoksen tuotanto nousi uuteen ennätykseen, Tolonen mainitsee.

Laitos tuotti vuonna 2016 kaukolämpöä 422 000 megawattituntia, mikä vastaa seitsemää prosenttia Helsingin alueen koko kaukolämmöstä. Jäähdytystä laitos tuotti 90 000 megawattituntia.

Tavoitteisiin pari vuotta etuajassa

Helen on ollut mukana energiatehokkuussopimuksissa alusta pitäen eli vuodesta 1997 lähtien. Tolosen mukaan vuoden 2008–2016 sopimuksessa seurattiin laitoskohtaisia tehostamisia ja verkoston häviöiden pienentämistä.

Helen Oy on Helsingin kaupungin omistama yhtiö, joka on Suomen suurimpia energia-alan yrityksiä. Se tuottaa sähköä lähes 400 000 asiakkaalle eri puolilla Suomea. Lisäksi Helen toimittaa kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä Helsinkiin ja kattaa yli 90 prosenttia pääkaupungin lämmitystarpeesta.

Suurin yksittäin energiansäästö saavutettiin Vuosaaren A-voimalaitoksen molempien turbiinien uusimisesta. Tehokkuutta lisäsivät myös voimalaitosten säätö- ja ohjausjärjestelmien automatisointi, entistä energiatehokkaammat pumput ja puhaltimet sekä kaukolämpöverkon peruskorjaukset.

Katri Valan lämpöpumppulaitoksen tuomaa tehokkuushyötyä ei kirjattu sopimuksen säästöiksi lainkaan. Siitä huolimatta Helen saavutti energiatehokkuussopimuksen tavoitteet pari vuotta etuajassa.

Yritys oli sitoutunut tehostamaan energiankäyttöä viisi prosenttia vuoteen 2016 mennessä suhteessa vuoteen 2005 ja edistämään asiakkaiden energiankäytön tehostumista yhdeksän prosenttia vuoteen 2016 mennessä.

Energiatehokkuudesta uutta liiketoimintaa

Helen lähti mukaan myös uudelle sopimuskaudelle ensimmäisten joukossa.

HELEN Oy:lle on myönnetty tunnustus ansioituneesta energiatehokkuustyöstä Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksessa vuosina 2008–2016.

– Energiatehokkuuden jatkuva parantaminen on osa päivittäistä työtämme. Mitä enemmän saamme polttoaineesta irti hyötyenergiaa, sitä parempi on yhtiön taloudellinen tulos, Tolonen huomauttaa.

Yksittäisten voimalaitosten tehokkuuden ohella Helen aikoo käydä jatkossa entistä tarkemmin läpi koko energiajärjestelmän tehokkuutta. Se tarkoittaa Tolosen mukaan hukka- ja kierrätyslämpöjen entistä tehokkaampaa hyödyntämistä ja tuotannon optimointia.

Myös asiakkaat otetaan mukaan energiajärjestelmän tehokkuuden lisäämiseen. Yksi keino tähän on kysyntäjousto, jossa asiakas voi siirtää sähkönkäyttöään ajallisesti edullisempaan tai verkon tilan kannalta sopivampaan hetkeen.

Uusiin palveluihin kuuluu myös energiavarasto. Se tarjoaa yrityksille sähkön joustavaa välivarastointia, jos niillä on esimerkiksi omaa sähköntuotantoa vaikkapa aurinkopaneeleilla.

– Kehitämme koko ajan uusia palveluja, joilla asiakas voi tehostaa omaa energiankäyttöään. Se tuo Helenille uutta liiketoimintaa, Tolonen sanoo.

Teksti: Matti Remes