Liittyjän tarina

Hyvinkää: Kiinteistöjen keskitetty valvonta kannattaa

04.12.2019
Takaisin listaukseen

Hyvinkään kaupunkikonsernin kiinteistöjen talotekniikkaa ja energiankäyttöä valvotaan keskitetysti. Ratkaisu on Suomessa ainutlaatuinen. Se kiinnostaa muitakin kuntia.

Hyvinkään kaupunkikonsernissa otettiin keväällä 2019 käyttöön valvomopalvelu, josta seurataan ja hallitaan keskitetysti kaupunkikonsernin kiinteistöjen talotekniikkaa ja energiankäyttöä.

Kaupungin kiinteistöpäällikkö Kari Juselius kertoo, että Hyvinkäällä oli aiemmin valvomojärjestelmä, josta hallittiin kaupungin tilapalveluiden kiinteistöjen talotekniikkaa. – Halusimme kuitenkin entistä kattavamman järjestelmän, jonka piirissä olisi suurin osa kaupungin kiinteistöjen lämmön-, sähkön- ja vedenkulutuksen valvonnasta. Energiankäyttöä koskevaa dataa analysoimalla voimme tarkentaa ja optimoida taloteknisten laitteiden ohjausta ja parantaa näin energiatehokkuutta, Juselius toteaa.

Hänen tiedossaan ei ole, että vastaavanlaista kaupunkikonsernitason yhteistyönä toteutettua valvomopalvelu-ratkaisua olisi muualla Suomessa. Se onkin herättänyt kiinnostusta muissa kunnissa ja valvomopalveluun on käynyt tutustujia eri puolilta maata.

Energiaosaamista omasta takaa

Valvomopalvelusta vastaa kaupungin omistama energiayhtiö Hyvinkään Lämpövoima, jonka energiainsinööri Pasi Nevalainen on päävastuussa valvomopalvelun toiminnasta.

– Kaupunkikonsernin sisällä oleva paikallinen vastuuhenkilö tuntee hyvin kohteet ja järjestelmän. Tästä on hyötyä säätöjen optimoinnissa ja vikojen havaitsemisessa. Halusimme, että tällainen energiaosaaminen löytyy kaupungilta omasta takaa, eikä valvomopalvelua annettu ulkopuolisen yrityksen tehtäväksi, Juselius sanoo.

Hyvinkään kaupunki on osa
Helsingin metropolialuetta ja
Uudenmaan viidenneksi suurin
kaupunki. Sen väkiluku on
noin 47 000.

Valvomo seuraa tällä hetkellä noin 110 kohteen energiankulutusta. Mukana ovat lähes kaikki energiaa käyttävät kaupungin kiinteistöt, joita ovat esimerkiksi koulut, päiväkodit, terveysasema, vanhusten palvelutalot ja paloasema.

– Kaupungintalokin on tulossa etävalvontaan. Kaiken kaikkiaan valvonta kattaa jo noin 80 prosenttia kaupungin kiinteistöjen energiankulutuksesta. Verkosto laajenee tulevina vuosina entisestään, kun uusia kiinteistöjä rakennetaan ja vanhoja peruskorjataan.

Etävalvonta edellyttää, että kiinteistössä on uuden tekniikan mukainen valvonta-alakeskus, joka lähettää kiinteistöstä kerätyn datan internetin kautta valvomoon. – Valvomossa nähdään tilanne reaaliajassa, ja esimerkiksi ilmanvaihtoa voidaan säätää etänä. Jos kyse on viasta tai paikan päällä säätöä vaativasta asiasta, korjaamaan lähetetään kaupungin omaa huoltohenkilöstöä.

Ilmanvaihdon optimoinnista isoja säästöjä

Valvomopalvelun avulla on laitettu kuntoon esimerkiksi kiinteistöjen ilmanvaihdon säätöjä. Juselius kertoo, että niissä noudatetaan kuntien sisäilmaverkoston ohjeistuksia. Niitä on annettu esimerkiksi koulujen ja päiväkotien tapaisille rakennuksille, joiden käyttö on säännöllistä, mutta ei jatkuvaa.

Suosituksen mukaan tällaisissa kiinteistöissä ilmanvaihto laitetaan normaalille teholle 1–2 tuntia ennen käytön alkamista ja pidetään laitteet päällä vielä 1–2 tuntia käytön päättymisen jälkeen. Muina aikoina, esimerkiksi öisin ja viikonloppuisin, ilmanvaihto pyörii käyttöajan ulkopuolelle suunnitellulla teholla tai se sammutetaan kokonaan. Käyttöajoista päätetään kunkin kohteen kohdalla erikseen. Juseliuksen mukaan ilmanvaihdon optimoinnissa voidaan säästää isoja summia. Hyvinkään kokoisessa kaupungissa puhutaan satojen tuhansien eurojen vuosisäästöstä.

Myös kysyntäjousto mahdollista

Valvomopalvelusta vastaava Hyvinkään Lämpövoima on paikallinen kaukolämmön tuottaja ja jakelija, joten ratkaisu avaa uusia mahdollisuuksia kaukolämmön tuotannon ja kulutuksen yhdistämisen optimoinnissa. Yksi sellainen on kysyntäjousto, jossa lämmön kysyntää siirretään joltain ajankohdalta toiselle kulutushuippujen tasaamiseksi.

Käytännössä tämä voidaan tehdä esimerkiksi varastoimalla rakennuksiin lämpöenergiaa muutama tunti ennen kulutuspiikkiä. Varastoitu lämpö hyödynnetään sitten, kun energiankulutus on huipussaan. Tämä vähentää kulutushuippujen aikana Hyvinkäällä käytettävän maakaasun tarvetta ja pienentää hiilidioksidipäästöjä.

Kari Juselius sanoo, että kustannussäästöjen lisäksi valvomopalvelu auttaa kaupunkikonsernia päästöjen vähentämisessä ja energiatehokkuustavoitteiden saavuttamisessa. Hyvinkää on mukana kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa, jonka tavoitteena on tehostaa energiankäyttöä 7,5 prosenttia sopimuskaudella 2017–2025.

– Suosittelen keskitettyä valvontaa ja laajamittaista yhteistyötä kuntakonserneissa ja muillekin organisaatioille, jos valvottavia kiinteistöjä on paljon.

Teksti: Matti Remes
Kuva: iStock