Liittyjän tarina

Jackon Finland Oy: Höyryn käyttö tehostui merkittävästi

07.01.2020
Takaisin listaukseen

Eristevalmistaja Jackon Finland tehosti merkittävästi tuotantoon käytettävän höyryn käyttöä. Yritys luopui öljyvoimalaitoksesta ja saa nyt höyryn läheisestä hakevoimalaitoksesta.

Jackon Finland (entinen ThermiSol) valmistaa Sastamalassa energiatehokkuutta parantavia eristeitä ja eristettyjä rakennuselementtejä, mutta yritys on kiinnittänyt viime vuosina paljon huomiota myös oman tuotantonsa energiansäästöön.

– Suurin yksittäinen hanke on ollut, kun siirtyimme käyttämään kotimaisella biopolttoaineella tuotettua höyryä raskaan polttoöljyn sijaan, tuotantopäällikkö Seppo Laikko sanoo.

Aiemmin tehtaalla kului raskasta polttoöljyä yli miljoona kiloa vuodessa. Nyt höyry tulee Adven Oy:n hakevoimalaitoksesta, jossa energialähteenä käytetään lähialueilta saatavia biopohjaisia ja uusiutuvia polttoaineita. Suuri osa polttoaineesta on puunjalostusteollisuuden ylijäämää.

Vuoden ympäristöteko Sastamalassa

Jackonin tehtaalle rakennettiin 1,8 km-pituinen höyryputki, jonka yritys maksaa kymmenen vuoden aikana maksettavalla höyryputken käyttöoikeussopimuksen korvauksella.

Putkihankkeen toteutuksessa olivat Advenin lisäksi mukana myös Sastamalan Kaupunki ja Sastamalan Lämpö.

– Energiamuodon vaihtaminen oli myös taloudellisesti kannattava, sillä bioenergia tulee huomattavasti halvemmaksi kuin öljyn käyttö, Laikko sanoo.

Yritys tarvitsee tuotannossaan paljon höyryä, kun EPS-eristeiden valmistukseen käytetty polystyreeni paisutetaan haluttuun tiheyteen höyryn ja paineen avulla. Paisutetuista EPS-levyistä leikataan prosessin päätteeksi halutun paksuisia eristelevyjä.

Jackon Finland Oy valmistaa Sastamalassa eristeitä ja komponentteja rakentamisen ja teollisuuden tarpeisiin. Yhtiö on osa norjalaista Jackon Group -perheyhtiötä.

Vuonna 2016 valmistunut energiamuodon vaihtaminen palkittiin Sastamalassa vuoden ympäristötekona. Hakkeella tuotettu höyry vähentää Jackonin hiilidioksidipäästöjä kolme miljoonaa kiloa vuodessa. Myös raskaan polttoöljyn aiheuttamat typpi- ja rikki- ja hiukkaspäästöt ovat nyt historiaa.

Vedenkulutus putosi kymmenesosaan

Laikon mukaan tuotantolaitoksella on tehty useita muitakin energiatehokkuutta parantavia isoja ja pieniä investointeja. Esimerkiksi tehtaan kompressorien ohjaus on muutettu älykkääksi, mikä vähentää sähkön kulutusta.

– Kompressorit kävivät aiemmin itsenäisesti omilla painekytkimillään. Nyt niitä ohjataan yhteisellä järjestelmällä.

Isoihin investointeihin Laikko laskee myös tehtaan alipainejärjestelmän jäähdytyksen uusimisen. Uusi tekniikka vähentää järjestelmän vedenkulutusta kymmenesosaan.

– Investoinnin päätarkoitus oli korvata tehoton jäähdytysjärjestelmä uudella. Kaupan päälle tuli vedensäästö, jonka suuruutta emme osanneet ennakoida. Saman investoinnin myötä otettiin käyttöön myös lämmön talteenotto, jonka ansiosta voimme lämmittää hukkalämmöllä osan tuotantotiloistamme.

Laikko sanoo, että tehtaalla on siirrytty asteittain LED-valaistukseen sisällä ja ulkona, mikä vähentää sähkönkulutusta. Energiaa säästävät myös valaistuksen älykkäät ratkaisut, esimerkiksi liiketunnistimet.

Lämmöntalteenotossa vielä tekemistä

Laikko sanoo, että energiatehokkuuden parantamisessa etenkin lämmön talteenotossa on vielä paljon tehtävää. Tässäkin edetään hänen mukaansa askel askeleelta, sillä investoinneissa on mietittävä aina myös niiden takaisinmaksuaikoja.

– Lämmöntalteenotossa suurin haaste on, että eristeiden tuotanto keskittyy kesäkauteen, jolloin lämpöä tarvitaan vähemmän kiinteistön lämmitykseen.

Laikon mukaan rakennustarviketeollisuudessa vastuullisuusasiat ovat nousseet viime vuosina entistä keskeisemmiksi. Esimerkiksi monelle asiakkaalle on tärkeää, että rakennushankkeissa käytettyjen materiaalien tuotannossa ympäristöasiat ovat kunnossa.

Yhtiö siirtyi vuoden 2017 alusta norjalaisen Jackonin omistukseen. Laikko sanoo, että uusi omistaja on suhtautunut myönteisesti, jopa kannustavasti, energiaa säästäviin investointeihin.

– Uusia asioita on paljon helpompi valmistella, kun niiden takana on vahva omistaja ja päätöksiä saadaan nopeasti.

Laikko sanoo, että yritykselle hyvä kirittäjä on myös kemianteollisuuden energiatehokkuussopimus, jossa Jackon on mukana nyt toista sopimuskautta. Energiansäästötavoitteeksi vuosina 2017–2025 on asetettu 7,5 prosenttia.

Teksti: Matti Remes
Kuva: iStock