Liittyjän tarina

Käyttöauto Oy: Energiatehokkuudesta lisää kannattavuutta

15.06.2017
Takaisin listaukseen

Autoalalla kilpailu on kovaa ja voittomarginaalit pieniä. Käyttöauto Oy on parantanut kannattavuuttaan tekemällä isoja investointeja energiatehokkuuteen.

Käyttöauto Oy on Seinäjoella perustettu perheyhtiö, jonka autoliikkeiden ketju on kasvanut 11 paikkakunnalle. Yrityksen laatu- ja ympäristöpäällikkö Mauri Korkiavuori sanoo, että järjestelmällinen työ energiansäästön eteen alkoi jo vuonna 2002, kun yhtiö otti käyttöönsä ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän.

– Järjestelmä ja sen auditointi olivat hyviä sparraajia. Samalla huomasimme, että ympäristöasiat ovat muutakin kuin jäteasioita. Kun jätehuolto oli saatu kuntoon, päätimme keskittyä energiatehokkuuteen, koska siitä oli saatavilla suurimmat kustannussäästöt, Korkiavuori perustelee.

Hänen mukaansa tehtyjen toimenpiteiden skaala on ollut laaja. Kaiken pohjana on energian kulutuksen monivuotinen seuranta ja omien kiinteistöjen hyvä tuntemus.

Energiatehokkuussopimukseen Käyttöauto liittyi vuonna 2012.

– Suunnitteilla oli silloin useita energiatehokkuutta parantavia hankkeita, joihin oli mahdollista saada valtion investointitukea, Korkiavuori sanoo.

Led-valaistus kaikkiin kiinteistöihin

Suurin yksittäinen kokonaisuus oli valaistuksen vaihtaminen led-valoihin. Muutos tehtiin neljän vuoden aikana kaikissa Käyttöauton toimipaikoissa ja kiinteistöissä.

Käyttöauto Oy on Seinäjoella vuonna 1970 perustettu perheyhtiö, joka toimii nykyisin 11 paikkakunnalla. Käyttöauto myi yli 13 000 autoa vuonna 2016 ja tarjoaa myös huoltopalveluja. Liikevaihto oli noin 340 miljoonaa euroa. Yritys työllistää yli 500 autoalan ammattilaista.

– Kruununa oli Poriin vuonna 2013 rakennettu Volkswagen-talo, joka on Euroopan ensimmäinen kokonaan led-tekniikkaa käyttävä uusi autoliike.
Korkiavuori sanoo, että keskeinen motiivi energiansäästöön löytyy rahasta.

–Ilman kannattavaa liiketoimintaa ei voida pitkään toimia. Autoala on joutunut jo pitkään toimimaan päämiesten tiukan ohjeistuksen ja heikon taloudellisen kannattavuuden kanssa. Siksi on tärkeää, etteivät toimitilojen energiakulut aiheuta kestämätöntä taloudellista taakkaa.

Yhtenä kulminaatiopisteenä Korkiavuori pitää vuoden 2011 energiaverotuksen kiristymistä. Se nosti Käyttöauton energiakustannuksia 100 000 eurolla.
– Tämä laukaisi laskemaan, maksammeko veroja vai investoimmeko energian säästöön, Korkiavuori kertoo.

Yli kolmensadantuhannen vuosisäästöt

Käyttöauton energiakulut kiinteistöjen lämmityksestä ja sähköstä ovat vuosittain 1,2 miljoonaa euroa. Korkiavuori on laskenut, että energiaa säästävillä toimilla yritys säästää noin 350 000 euroa vuodessa.

Yritys on mukana myös uudella energiatehokkuussopimuskaudella. Korkiavuori sanoo, että energiaa säästäviä toimenpiteitä on vielä tekemättä jonoksi asti.

– Punaisena lankana on poimia parhaat kohteet ensin. Energiatehokasta tekniikkaa hankitaan aina, mikäli se on mahdollista.

Käyttöauto Oy:lle on myönnetty tunnustus ansioituneesta energiatehokkuustyöstä Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen auto-alan toimenpideohjelmassa vuosina 2008–2016.

Esimerkiksi huoltamojen laitteissa tarvitaan paljon paineilmaa, jonka tuottamiseen tarvittavat laitteet kehittyvät jatkuvasti. Lisäksi Käyttöauto on pyrkinyt siirtymään paineilmakäyttöisistä laitteista sähkölaitteisiin niiden paremman hyötysuhteen vuoksi.

Korkiavuori sanoo, että suunnitteilla on myös useita kiinteistöautomaatioon ja lämmön talteenottoon liittyviä parannuksia.

Myös sähkön, lämmön ja liikennepolttoaineiden kulutuksen seurannan kehittäminen on hänestä tärkeää.

–Voimme seurata kaikkien kiinteistöjen sähkönkulutusta ja lähes kaikkien lämmönkulutusta tuntitasolla yhdestä järjestelmästä. Näitä tietoja oikein hyödyntämällä saamme poikkeamat kiinni nopeasti, mikä pohja energiatehokkuustoimenpiteiden kohdistamiselle.

TEKSTI: Matti Remes