Liittyjän tarina

Kone: Toimipisteet Suomessa siirtyivät vihreään sähköön

27.06.2019
Takaisin listaukseen
Hissivalmistaja Kone käyttää Suomessa lähes kokonaan vihreää sähköä. Myös energiatehokkuuden järjestelmällinen parantaminen on tärkeää hiilijalanjäljen vähentämisessä.

Hissejä, liukuportaita ja automaattiovia valmistava Kone on pienentänyt viime vuosina liikevaihtoon suhteutettua hiilijalanjälkeään koko ajan kaikissa toiminnoissaan.

– Energiankulutuksen ja hiilijalanjäljen pienentäminen on meille strateginen tavoite. Asia on erittäin tärkeä tehtaan asentajasta yhtiön hallitukseen, Koneen ympäristöjohtaja Hanna Uusitalo sanoo.

Toimitilojensa aiheuttamaa hiilijalanjälkeä Kone pyrkii vähentämään 15 prosentilla vuoden 2022 loppuun mennessä verrattuna vuoden 2017 tasoon. Uusitalon mukaan uusiutuvien energiamuotojen käytön lisäämisellä on tavoitteen saavuttamisessa keskeinen merkitys.

Koneen pääkonttori, yhtiön tuotantolaitokset sekä tutkimus- ja kehittämiskeskukset Suomessa, Italiassa ja Alankomaissa ovat siirtyneet käyttämään sataprosenttisesti vihreää sähköä joko ostamalla tai tuottamalla sitä itse. Vihreällä sähköllä tarkoitetaan uusiutuvia energiamuotoja, kuten tuuli-, vesi- ja aurinkovoimaa.

Kaikissa Koneen yksiköissä eri puolilla maailmaa vihreän sähkön osuus kulutuksesta on noin 33 prosenttia.

– Tavoitteemme on lisätä vihreän sähkön osuus vähintään 50 prosenttiin vuoden 2021 loppuun mennessä, Uusitalo sanoo.

Järjestelmällistä työtä energiansäästössä

Myös energiatehokkuuden järjestelmällinen parantaminen on keskeisellä sijalla Koneen hiilijalanjäljen pienentämisessä. Yhtiö on mukana Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen teknologiateollisuuden toimenpideohjelmassa.

Kone valmistaa hissejä, liukuportaita ja -ovia sekä tarjoaa palveluja niiden kunnossapitoon. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2018 noin 9 miljardia euroa ja se työllisti noin 57 000 henkilöä eri puolilla maailmaa.

Koneen tuotantolaitoksissa energiaa tarvitaan valaistukseen, lämmitykseen, ilmanvaihtoon sekä sähköllä toimiviin laitteisiin. Uusitalo kertoo, että toimipisteiden kiinteistöjen energiatehokkuutta on parannettu muun muassa lisäämällä lämmitystä ja ilmastointia ohjaavaa automatiikkaa sekä vaihtamalla vanhoja valaisimia energiaa säästäviin ledeihin.

Koneen tuotantolaitoksissa on pitkälle automatisoidut kokoonpanolinjat, joissa robotit vastaavat laitteiden kokoonpanosta, hitsauksesta, tavaroiden siirrosta ja varaston hallinnasta.

– Olennaista energiatehokkuuden kannalta on toimintojen tarkka suunnittelu. Kaikki on suunniteltu niin, että tuotantoprosessissa ei tehdä mitään turhaa. Toimintojen tehokkuutta myös mitataan systemaattisesti, Uusitalo toteaa.

Myös toimistotiloissa energiatehokkuuden parantamiseen on kiinnitetty paljon huomiota. Muun muassa siirtyminen omista työpisteistä monitoimitiloihin on tehostanut tilankäyttöä.

Uusi hissi käyttää 90 prosenttia vähemmän sähköä

Koneella on yli 1000 toimipistettä eri puolilla maailmaa, kun mukaan lasketaan tuotantolaitosten lisäksi toimistotilat sekä asennus- ja huoltokeskukset. Toimipisteiden osuus hiilijalanjäljestä on kuitenkin vain noin 15 prosenttia.

Logistiikan osuus yhtiön kasvihuonepäästöistä on noin 50 prosenttia ja ajoneuvokaluston 30 prosenttia.

Logistiikka kattaa sekä tuotteiden kuljetukset Koneen tuotantoyksiköistä asiakkaille että alihankkijoiden valmistamisen osien kuljetukset yhtiön jakelukeskuksiin ja sieltä edelleen asiakkaille.

Vuonna 2018 Koneen käytössä oli noin 16 900 ajoneuvoa, joita tarvitaan muun muassa huoltotoiminnoissa. Uusitalon mukaan näissä asioissa hiilijalanjäljen pienentämistä haetaan uusilla ratkaisuilla, esimerkiksi lisäämällä sähköautojen käyttöä ja pilotoimalla muita liikkumisratkaisuja, kuten sähköpyöriä.

Hän huomauttaa, että hissin ja liukuportaiden valmistukseen ja logistiikkaan kuluva energia on vain murto-osa laitteen kuluttamasta energiasta koko elinkaaren aikana. Ylivoimaisesti eniten energiaa kuluu, kun laitetta käytetään usean vuosikymmenen ajan.

Tämän vuoksi Koneen tutkimus- ja tuotekehityksessä on laitettu paljon painoa laitteiden energiatehokkuuden parantamiseen.

– Koneen uudet hissit kuluttavat jopa 90 prosenttia vähemmän energiaa kuin 1990-luvulla valmistetut hissit. Energiatehokkuuden parantaminen on suoraan liiketoimintaan yhdistyvää työtä. Asiakkaamme edellyttävät, että autamme heitä pääsemään hiilineutraaleiksi.

Teksti: Matti Remes
Kuva: Kone