Uutinen

Kunnille eväitä ilmastokriisin hallintaan

19.02.2021
Takaisin listaukseen
Huhtikuun 2021 kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Kuntiin valitaan lähes 9 000 päättäjää. Uudet kuntapäättäjät joutuvat kohtaamaan ja ratkomaan monenlaisia ongelmia mukaan lukien ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat kysymykset tilanteessa, jossa myös talous on tiukalla.

‒ Kunta-alalle on tarjolla monia verkostoja, työkaluja ja malleja energia- ja ilmastotyöhön, mutta jos kunnan resurssit ovat niukat, niin energiatehokkuussopimustoiminta on juuri se peruskallio, jonka päälle kannattaa rakentaa konkreettisten hyötyjen ja toimeenpanoon saatavan tuen takia, muistuttaa energia-asiantuntija Vesa Peltola Kuntaliitosta.

Vankka tietopaketti sopimustoiminnan hyödyistä

Motiva on tuottanut kuntapäättäjille ja myös kuntien työntekijöille suunnatun informaatioaineiston kunta-alan energiatehokkuussopimuksesta ja sen merkityksestä ilmastonmuutoksen hidastamisessa.

‒ Kannustan sekä uusia kuntapäättäjiä että kuntien työntekijöitä tutustumaan tähän aineistoon. Kunnan omien konkreettisten hyötyjen lisäksi koko yhteiskunta saa etua vapaaehtoisesta energiatehokkuussopimusjärjestelmästä, sillä se on keskeinen osa Suomen energiapolitiikkaa ja keino vastata kansainvälisiin ilmastositoumuksiin ja päästövähennystavoitteisiin, toteaa johtava asiantuntija Okariina Rauta Motivasta.

Kunta-alan sopimusjärjestelmässä saavutetut säästöt hyödyttävät koko Suomea sen raportoidessa EU:lle kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman edistymisestä.

Julkaistu aineisto koostuu kaksipuolisesta sopimustoiminnan hyötyjä korostavasta digitaalisesta A4-esitteestä ja kolmesta eri tavoin painotetusta PowerPoint-esityksestä, joista yksi on suunnattu jo sopimustoiminnassa mukana olevalle kunnalle, yksi uudelle liittyjälle ja suppein esitys yleiseen esittelykäyttöön. Aineistot ovat vapaasti kuntien edustajien ja kuntapäättäjien sekä myös alueellisten energianeuvojien käytössä.

PowerPoint-esityksissä selvennetään muun muassa:

  • Mitä tarkoitetaan kunta-alan energiatehokkuussopimuksella?
  • Mitä se käytännössä tarkoittaa kunnalle?
  • Miten kuntapäättäjä voi omassa roolissaan edistää sopimuksen toimeenpanoa kunnassa?
  • Miten voidaan vahvistaa kuntaorganisaatiossa kunnan työntekijöiden ymmärrystä asiasta?
  • Mitä konkreettista hyötyä kunta saa sopimustoiminnasta?

Tutustu informaatio- ja markkinointiaineistoon:
Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen markkinointiaineisto

Lisätietoja:
Motiva Oy
johtava asiantuntija Okariina Rauta
puh. 041 524 7621
okariina.rauta@motiva.fi