Liittyjän tarina

Kuntien yhteistyö energiansäästöasioissa laajenee Hämeessä

14.12.2020
Takaisin listaukseen
Pirkanmaan mallin mukaan nyt myös Kanta-Hämeen kunnat tiivistävät yhteydenpitoa energiatehokkuuteen liittyvissä asioissa. Vuoropuhelusta hyötyvät kaikki osapuolet.

Avointa keskustelua energiatehokkuuden haasteista, hyvien käytäntöjen ja kokemusten vaihtoa sekä yhteisiä koulutustilaisuuksia. Näistä asioista koostuu kuntien energiatehokkuudesta vastaavien asiantuntijoiden yhteistyö, jota Pirkanmaalla on toteutettu jo useamman vuoden ajan.

Kokoava voima on Tampereen kaupungin voittoa tavoittelematon tytäryhtiö Ekokumppanit, joka on perustettu edistämään vastuullista toimintaa ja elämäntapoja koko Pirkanmaan alueella. Ekokumppaneiden toimitusjohtaja Suvi Holm kutsuu kuntien välistä yhteydenpitoa KETS-foorumiksi kunta-alan energiatehokkuussopimuksen mukaan.

– Kokoonnumme keskimäärin joka toinen kuukausi. Tapaamisissa keskustellaan ajankohtaisista asioista ja kuunnellaan vierailevia asiantuntijoita, Holm sanoo.

Vertaistukea samoista asioista vastaavilta kollegoilta

Holmin mukaan vapaamuotoinen keskustelufoorumi tulee tarpeeseen, sillä etenkin pienissä kunnissa energiatehokkuudesta vastaavat viranhaltijat toimivat usein yksin omassa kunnassaan. Heidän vastuullaan saattaa olla muitakin tehtäviä.

– Kollegoilta saatu vertaistuki on keskeinen osa kuntien välistä yhteydenpitoa.

Omien ajatusten ja ideoiden läpikäynti muiden kanssa on hyödyllistä. Se auttaa selkeyttämään asioita ja viemään ideoita eteenpäin oman kunnan päätöksenteossa. Lempäälän LVI-insinööri Päivi Liejumäki on samaa mieltä. Hän tuli 11 vuotta sitten kuntaan töihin ja sai ensi töikseen tehtäväkseen valmistella kunta-alan energiatehokkuussopimukseen liittymisen. Samoihin aikoihin alkoivat säännölliset tapaamiset Pirkanmaan muiden kuntien energiatehokkuusasioista vastaavien kanssa.

– Monen muun kunnan tapaan olen Lempäälässä ainoa energiatehokkuusasioista vastaava henkilö. On ollut mukavaa päästä mukaan yhteisöön, jossa voi vaihtaa ajatuksia samoja tehtäviä hoitavien kanssa.

Liejumäki huomauttaa, että energiansäästöön liittyvät ongelmat ja niihin haettavat ratkaisut ovat pitkälti samoja kaikissa kunnissa.

– Kyse on usein hyvinkin arkipäiväisistä asioista. Toisilta saa hyviä vinkkejä, kuinka muissa kunnissa vastaavanlaiset asiat on ratkaistu. Tärkeintä on vapaa keskustelu ja kokemusten vaihto.

Keskustelua ja koulutusta ajankohtaisista asioista

Yhteisten tapaamisten ohella KETS-foorumin jäsenet tekevät myös tutustumiskäyntejä kohteisiin, joissa on toteutettu merkittäviä energiasaneerauksia tai rakennettu energiatehokkaita uusia kiinteistöjä.

Yhteistyö kattaa myös koulutusta kunnan työntekijöille. Muun muassa kiinteistönhoidon työntekijöitä ja esimiehiä on perehdytetty kiinteistöjen energiatehokkaaseen käyttöön. Myös kuntien rakennuttamisesta vastaavat henkilöt ovat saaneet tietoa energiaa säästävistä ratkaisuista.

– Korona-aikana koulutukset ja muut tilaisuudet on järjestetty etänä. Webinaarit eivät korvaa kasvokkain tapaamisia. Niiden etuna kuitenkin on, että osallistujilta ei kulu aikaa matkustamiseen. Se on madaltanut osallistumiskynnystä, Suvi Holm sanoo.

Hän pohtii, että tulevaisuudessa Ekokumppanit voisi tarjota yhteistyöfoorumin myös kuntien vuokra-asunnoista ja vesihuollosta vastaavien henkilöiden välille. Näilläkin alueilla olisi varmasti tarvetta kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihdolle.

Myös Kanta-Hämeessä viritellään yhteistyötä

Pirkanmaan KETS-foorumi on innoittanut nyt myös Kanta-Hämeen kuntia tiivistämään yhteydenpitoa energiatehokkuuteen liittyvissä asioissa. Holmin mukaan ensimmäiset tapaamiset on korona-aikana pidetty virtuaalisesti.

– Niissä on ollut hyvää ja avointa keskustelua ajankohtaisista asioista. Kaikki kunnat eivät ole vielä mukana energiatehokkuussopimuksissa, mutta nekin ovat lähteneet mukaan foorumiin.

Tänä vuonna Kanta-Hämeessä on järjestetty muutamia virtuaalikokouksia, joissa on ollut mukana myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Edellisessä tapaamisessa vierailija puhui aurinkoenergiasta. Suvi Holm rohkaisee kuntia myös muualla Suomessa tiivistämään yhteistyötään energiatehokkuuteen liittyvissä asioissa. Vapaamuotoinen keskustelufoorumi on tässä hyvä alku.

– Toki yhteistyöhön liittyy myös haasteita. Kunnat ovat eri kokoisia ja eri vaiheissa energiatehokkuuden parantamisessa. Myös osaamisen tasossa ja käytettävissä olevissa resursseissa on eroja.

Teksti: Matti Remes