Liittyjän tarina

Kuortaneen kunta: Tavoite energiansäästössä saavutettiin viisi vuotta etuajassa

21.02.2024
Takaisin listaukseen
Kuortaneen kunta saavutti energiatehokkuussopimuksen tavoitteen viisi vuotta etuajassa. Etenkin öljyn korvaaminen muilla lämmitysmuodoilla on tuonut ison energiansäästön.

Kuortaneen kunta on mukana kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa ja saavutti sopimuskaudelle 2017–2025 asetetun 7,5 prosentin energiansäästötavoitteen jo vuonna 2019.

Kuortaneen ympäristöpäällikkö Jukka Kotola sanoo, että parhaimmat tulokset on saavutettu lämmitysmuotojen muutoksilla kunnan omistamissa kiinteistöissä.

– Olemme hakeneet johdonmukaisesti öljylämmitykselle korvaavia lämmitysmuotoja. Niitä ovat esimerkiksi maalämpö, kaukolämpö ja ilmavesilämpöpumppuratkaisut. Yhdessä muiden pienempien toimenpiteiden kanssa tavoite energiansäästössä saavutettiin yllättävänkin kivuttomasti, Kotola kertoo.

Pitkä lista energiaa säästävistä toimista

Kuortaneen vahvasta sitoutumisesta energiatehokkuuden parantamiseen kertoo sekin, että vuoteen 2030 ulottuvassa kestävän kehityksen ohjelmassa on listattu kolme sivua erilaisia toimia energian säästämiseksi.

– Vaikuttavimpia niistä ovat tavoitteelliset investoinnit energiankulutuksen vähentämiseksi ja uusiutuvien energialähteiden lisäämiseksi. Niitä tehdään kunnassa hallintokunnittain annettujen määrärahojen puitteissa, Kotola toteaa.

Öljyä korvaavien lämmitysmuotojen lisäksi kiinteistöissä on tehostettu hukkalämmön hyödyntämistä. Tavoitteena on, että kaikissa kunnan ilmanvaihtokoneissa on lämmöntalteenotto vuoteen 2025 mennessä, mikäli se on suinkin taloudellisesti kannattavaa.

Myös tilojen monikäyttöisyydellä ja muunneltavuuden huomioimisella rakentamisessa voidaan vaikuttaa energian kulutukseen.

– Työ energiatehokkuuden parantamiseksi ei lopu koskaan. Aina löytyy parannettavaa, Kotola korostaa.

Painopiste siirtyi julkisivuremontteihin

Kuortaneen kunnan tekninen johtaja Martti Ranta sanoo, että kiinteistöjen lämmitysmuotojen muuttamisen jälkeen painopiste on siirtynyt energiaa säästäviin julkisivuremontteihin. Niitä ovat muun muassa ovien ja ikkunoiden uusiminen sekä lisäeristäminen.

– Korjausrakentamisen lisäksi olemme purkaneet tarpeettomiksi jääneitä energiasyöppöjä vanhoja rakennuksia. Purkamisesta syntyneet tiili- ja betonijätteet on pystytty hyödyntämään paikallisesti maanrakentamisessa, Ranta kertoo.

Kunnan rakennuksista energiatehokkuuden lippulaiva on syksyllä 2021 käyttöön otettu Alvarin koulu, joka on nimetty Kuortaneella syntyneen arkkitehti Alvar Aallon mukaan. Massiivipuisista CLT-elementeistä rakennetun modernin koulun lämmitysjärjestelmänä on maalämpö. Lisäksi katolle on asennettu aurinkopaneelit.

Kuntien yhteistyö hyödyttää kaikkia

Jukka Kotolan mielestä haasteellisinta energiatehokkuustyössä ovat pienen kunnan rajalliset työvoimaresurssit. Hänen hoitamansa ympäristöpäällikön virka on yhteinen Kuortaneen kunnan ja Alavuden kaupungin kanssa.

– Pienessä kunnassa on vähän viranhaltijoita ja ”multitaskaaminen” on jokapäiväistä leipää. Aina kuitenkin löytyy aikaa kokoontua kokoustamaan sekä oman väen että myös naapurikuntien viranhaltijoiden kanssa.

Kotola kertoo, että Seinäjoen seudun kuntien yhteistyö ilmastoasioissa alkoi vuonna 2009. Yhteinen ilmastostrategia hyväksyttiin neljä vuotta myöhemmin.

– Kuntien energiaohjelmassa (KEO) olemme olleet vuodesta 2016 lähtien. Syy liittyä on ollut halu tehdä yhteistyötä kuntien välillä tärkeän asian eteen ja saada samalla säästöjä. Toiminta on tukenut kunnan taloustyöryhmän asettamia tavoitteita, Kotola perustelee.

Kotolan mukaan seudullinen yhteistyö on ollut Kuortaneelle erittäin hedelmällistä. Sama pätee omassa kunnassa hallintokuntien väliseen yhteistyöhön.

– Sitä varten meillä on kunnassa energiatiimi.

Kotola korostaa myös kuntapäättäjien roolia energiatehokkuustyössä. He päättävät esimerkiksi kunnan strategisista linjauksista ja kiinteistöihin tehtävistä investoinneista.

– Kuntapäättäjät ovat aikanaan hyväksyneet esimerkiksi ilmastostrategian ja liittymisen energiatehokkuussopimukseen.

– Kuortaneella valtuusto sekä muut hallintokunnat ovat olleet myös hyvin myötämielisiä energiatehokkaiden investointien suhteen, ne kun tuovat energiansäästön lisäksi myös niitä paljon peräänkuulutettuja taloudellisia säästöjä ainakin pitkässä juoksussa.

Fakta:

Kuortane on Etelä-Pohjanmaalla sijaitseva kunta, jossa on noin 3400 asukasta.

Teksti: Matti Remes
Kuva: Kuortaneen kunta, Alvarin koulu