Liittyjän tarina

Lidl Suomi: Kokonaisvaltainen ote tuo parhaat tulokset

14.12.2020
Takaisin listaukseen
Lidl Suomi otti käyttöön Energiaviisas myymälä -konseptin, joka sisältää energiaa säästäviä laitteita ja uusia toimintatapoja. Oleellista on hakea kokonaisvaltaisesti toimivin ratkaisu kuhunkin myymälään. Ratkaisu on yksi Vuoden Energianerokas 2020 -tunnustuksen saaneista teoista.

Lidl otti syksyllä Kotkan Sutelassa sijaitsevassa myymälässään käyttöön maalämmön ja lauhdelämmön talteenoton yhdistävän järjestelmän. Siinä kylmäkoneiden hukkalämpö hyödynnetään kiinteistön ja käyttöveden lämmitykseen.

Ylijäävä lämpö pumpataan maalämpökaivoihin. Näin esimerkiksi kesällä maaperään varastoitua energiaa voidaan hyödyntää kiinteistön lämmityksessä, kun sää kylmenee.

Sutelassa toteutettu järjestelmä on käytännön esimerkki Lidl Suomen kehittämästä Energiaviisas myymälä -konseptista, jossa haetaan kokonaisvaltaisia ja monipuolisia ratkaisuja myymälöiden energiankäytön hallintaan.

Lidl Suomen energia- ja ympäristöpäällikkö Simo Siitonen sanoo, että yhtiö haluaa olla edelläkävijä ja kokeilla rohkeasti ratkaisuja, joita muut eivät vielä ole testanneet.

– Emme hae pelkästään energiatehokkaita laitteita, vaan tavoitteena on myös kehittää uusia tapoja tehdä asioita. Osaoptimointien sijaan etsimme kokonaisvaltaisesti kuhunkin myymälään sopivimpia ratkaisuja, Siitonen toteaa.

Toimintamalli kerää kiitosta

Lidl Suomen toimintakonsepti sai marraskuussa työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Motivan myöntämän Vuoden Energianerokas 2020 -tunnustuksen yhdessä kolmen muun teon kanssa.

Palkitsemista perusteltiin sillä, että uudenlaisten energiaratkaisujen kokeilu on osoitus yksittäisen kauppaketjun ponnekkaasta tavasta edetä kohti energiatehokkuus- ja päästötavoitteita.

Kiitosta sai myös Lidlin virtuaalivoimalaitos, jonka muodostavat kauppaketjun 137 myymälää ja Järvenpäässä sijaitseva jakelukeskus. Näissä kiinteistöissä pystytään vähentämään ja lisäämään sähkön käyttöä automaattisesti Suomen sähköverkon tarpeiden mukaisesti.

– Toisin sanoen myymälät käyttävät vähemmän sähköä silloin, kun sähköverkossa on ruuhkaa ja enemmän sähköä, kun verkko uhkaa ylikuormittua liiasta sähköstä, Siitonen tiivistää.

Siitosen mukaan Lidlin virtuaalivoimalaitos on lajissaan ja kokoluokassaan ensimmäisiä Suomessa kaupan alalla. Mukana ovat kaikki yhtiön omissa tiloissa toimivat myymälät.

Yritys saa kulutusjoustoon osallistumisesta korvauksen kantaverkkoyhtiö Fingridiltä.

Sähköverkkoa tasapainottaville toimille on kasvava tarve, kun Suomessa tuotetaan entistä enemmän sähköä uusiutuvilla tuuli- ja sähkövoimalla, joissa tuotannon määrä vaihtelee sään mukaan.

Kulutusjoustolla on myös mahdollista vähentää hiilidioksidipäästöjä, kun fossiilisia polttoaineita käyttäviä varavoimaloita tarvitsee käynnistää entistä harvemmin esimerkiksi talvipakkasilla.

Monta tapaa osallistua kulutusjoustoon

Simo Siitosen mukaan virtuaalivoimalan perustaminen on vaatinut paljon työtä. Muun muassa jokaisen myymälän rakennusautomaatio on päivitetty uusimpaan mahdolliseen. Myös talotekniikan älykästä ohjausta ja energian kulutusta seuraavaa tekniikkaa on lisätty.

Myymälöissä sähkön kulutusta voidaan lisätä tai vähentää esimerkiksi ohjaamalla ilmanvaihto- ja jäähdytyskoneita automaattisesti. Tunnista toiseen muuttuvilla tehonvaihteluilla ei ole vaikutusta myymälän normaaliin toimintaan.

– Etsimme koko ajan myös uusia kohteita, joilla sähkön kulutusta voidaan säädellä.

Siitosen mukaan esimerkiksi myymälöiden valaistusta voitaisiin ohjata lisäämällä ja vähentämällä tehoa niin, että sitä ei huomaa. Tällainen järjestelmä on käytössä jo Lidlin jakelukeskuksessa Järvenpäässä.

Tavoitteena 20 prosentin energiansäästö

Lidl Suomi on mukana kaupan alan energiatehokkuussopimuksessa, jossa mukana olevat yritykset sitoutuvat 7,5 prosentin energiansäästöön vuoteen 2025 mennessä vuoden 2016 tasosta.

Yhtiö on asettanut tähtäimen tätäkin korkeammaksi ja tavoittelee 20 prosentin energiansäästöä vastaavan ajan sisällä. Tämä vastaa 44 myymälän vuotuista sähkönkulutusta.

Lidl Suomi on myös asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä. Energiatehokkuuden parantamisen ohella keinoja ovat uusiutuvan energian käytön lisääminen, kuljetusten päästöjen vähentäminen ja päästöjen kompensointi tukemalla ilmastohankkeita.

Siitonen korostaa henkilöstön keskeistä roolia energiatehokkuuden parantamisessa. Kaikki Lidlin työntekijät koulutetaan käyttämään energiaa säästeliäästi omassa työssään.

– Oleellista on myös energian kulutuksen tarkka ja mahdollisimman reaaliaikainen seuranta. Lidlillä on käytössään järjestelmä, joka päivittää 15 minuutin välein tiedot myymälöiden energiankulutuksesta. Jos energian kulutus poikkeaa normaalista, tästä tulee hälytys myymälästä vastaavalle ylläpitopäällikölle.

– Näin vaikkapa laitevikaan voidaan reagoida välittömästi, eikä vasta kuukauden päästä lähdetä etsimään vian syytä.

Teksti: Matti Remes
Kuva: Lidl Suomi