Liittyjän tarina

Metsä Tissue: Voimalaitoksen modernisoinnin yhteydessä myös energiatehokkuus parani

04.12.2023
Takaisin listaukseen
Voimalaitoksen uudistuksen myötä Metsä Tissuen tehtaalla Mäntässä siirryttiin turpeesta uusiutuviin biopolttoaineisiin. Myös laitoksen energiatehokkuus parani huomattavasti.

Metsä Tissuen pehmo- ja ruoanlaittopapereita valmistava tehdas Mäntässä saa tarvitsemansa lämpöenergian voimalaitoksesta, jossa tehtiin vuonna 2017 kokonaisvaltainen uudistus. Modernisoinnin lähtökohtina olivat turpeen poltosta luopuminen ja siirtyminen kokonaan puu- ja lietepohjaisiin polttoaineisiin, kertoo Mäntän Energia Oy:n toimitusjohtaja Aki Tourunen.

Mäntän Energia on tehdasalueella toimiva osakeyhtiö, jonka voimalaitos on kiinteä osa tehtaan toimintaa höyryn tuottajana.

– Halusimme samassa yhteydessä parantaa myös savukaasujen puhdistusta ja lämmöntalteenottoa. Investoinnin ajoitukseen vaikuttivat vuonna 2020 kiristyneet päästörajoitukset, Tourunen sanoo.

Voimalaitoksen modernisointi kattoi pääkattilan pohjan vaihdon, ilmarekistereiden muutoksen ja typenoksidipäästöjen hallinnan. Investointiin kuuluivat lisäksi letkusuodatin pölynsidontaan ja savukaasupesuri lämmöntalteenottoa varten.

– Laitoksen ilmansuojelulaitteet vastaavat nyt käytännössä uutta kattilaa. Lisähyötynä saimme energiatehokkuutta parantavan lämmöntalteenoton, Tourunen sanoo.

Ylijäämälämpö hyötykäyttöön tuotantoprosessissa

Savukaasupesurin avulla talteen otettava lämpö on 60–68-asteista. Sillä lämmitetään tehtaalla kylmää vettä. Lämpöä johdetaan myös Mäntän taajaman kaukolämpöverkkoon.

– Lämmön talteenottolaitteisto on vähentänyt tarvittavan polttoaineen määrää ja laskenut hiilidioksidipäästöjä, Tourunen toteaa.

Tehtaanjohtaja Jarkko Lindroos sanoo, että paperitehtaalla ylijäämälämpöä hyödynnetään eniten tuotantoprosessin veden lämmityksessä, joka parantaa sellun hajoamista. Tällä saadaan hänen mukaansa myös laadullisia hyötyjä.

– Kaikilla paperikoneilla tarvitaan ajoittain lämmintä vettä myös esimerkiksi prosessin käynnistämiseen seisokkien jälkeen. Lämmöntalteenoton ansiosta voimme vähentää tässä höyryn käyttöä, Lindroos kertoo.

Voimalaitoksen energiantuotannossa hyödynnetään myös siistauslietettä, jota syntyy tehtaalla tuotannon sivutuotteena. Kyse on kuitusavesta, joka kuivataan puristamalla ja poltetaan.

– Kuitusaven energiasisältö on alhainen, mutta sen ympäristöluvan mukainen käsittely ja käytettävyys helpottuvat, kun se muuttuu tuhkaksi, Lindroos sanoo.

Ensikuituun siirtyminen säästää energiaa

Metsä Tissue kuuluu metsäteollisuuden energiatehokkuussopimukseen. Nyt yhtiöllä on menossa energiatehokkuusprojekti, jonka tavoitteena on vähentää ominaisenergian kulutusta tuotettua paperitonnia kohti 25 prosenttia vuoden 2030 loppuun. Lähtökohtana on vuoden 2018 taso.

– Mäntässä viime vuosien isoista hankkeista merkittävin on ollut yhden paperikoneen täysi uudistaminen puristinosan, kuivatussylinterin ja huuvan osalta, Lindroos sanoo.

Tehtaan energiatehokkuutta parantaa myös siirtyminen ensikuidun käyttöön pehmopaperin tuotannossa. Puusta saatava ensikuitu voidaan ottaa lähes suoraan paperimassan valmistusprosessiin, kun taas kierrätyskuitu edellyttää aluksi siistausprosessia, jossa keräyspaperista poistetaan painoväri ja muut epäpuhtaudet energian ja kemikaalien avulla.

– Ensikuitua käyttämällä Metsä Tissuen tehtailla päästään 20 prosenttia pienempään hiilijalanjälkeen kierrätyskuituun verrattuna, Lindroos sanoo.

Hänen mukaansa paperitehtaalla energiaa ja vettä voidaan säästää myös yksinkertaistamalla tuotantomenetelmiä. Sähkön käytön tehostamisessa on saatu puolestaan hyviä tuloksia korvaamalla vanhoja kaasupurkausvaloja led-valaisimilla.

Tehtaalla on suunnitteilla iso joukko muitakin energiaa säästäviä hankkeita. Ne liittyvät esimerkiksi prosessivesien puhdistuksiin ja vedenkierrätyksen parantamiseen.

Paperikoneilla on myös mahdollista tehdä optimointeja kuivatusprosesseihin ja parantaa lämmöntalteenottoja. Muita energiansäästön painopistealueita ovat paperikoneiden imujärjestelmät ja tehtaan paineilmajärjestelmä.

– Tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan paljon pieniä tekoja ja työtä jatkuvan parantamisen hengessä. Tulokset ja hyödyt tulevat eri osa-alueista. Eniten merkitsee kokonaisuus, tuotantoinsinööri Jere Viljakainen sanoo.

Fakta:
Metsä Tissue valmistaa Mäntässä muun muassa wc-, talous- ja ruoanlaittopapereita. Tehtaalla on kolme pehmopaperikonetta, 11 jalostuslinjaa ja yksi tiivispaperikone.

Teksti: Matti Remes
Kuva: Metsä Tissue