Liittyjän tarina

Motonet Oy: Kasvu on energiatehokkuudelle haaste ja mahdollisuus

15.06.2020
Takaisin listaukseen
Motonetin uusissa myymälöissä energiatehokkuus on otettu tarkasti huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Verkoston nopea kasvu on tuonut myös haasteita energia-asioissa.

Motonet-myymäläverkosto on kasvanut viime vuosina nopeasti. Yrityksellä on nyt 34 muun muassa autotarvikkeita, työkaluja ja vapaa-ajantuotteita myyvää liikettä eri puolilla Suomea.

Motonetin kiinteistöpäällikkö Miika Kahala sanoo, että myymäläverkoston laajentaminen on antanut hyvän mahdollisuuden kehittää energiatehokkuutta parantavia asioita. Hänen mukaansa ne ovat olennainen osa Motonetin omistavan Broman Groupin ja sen kiinteistöjä hallinnoivan Broman Yhtiöiden vastuullista toimintaa.

– Uudet kiinteistöt ovat lähtökohtaisesti energiatehokkaampia kuin vanhat, ja otamme nämä asiat mahdollisuuksien mukaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Pyrimme suunnittelemaan myymälät hyvin ja tehdä ratkaisuja, jotka ylittävät lakisääteiset velvoitteet, Kahala toteaa.

Motonet on mukana kaupan alan energiatehokkuussopimuksessa, jossa mukana olevat yritykset sitoutuvat 2017–2025 sopimuskaudella 7,5 prosentin energiansäästöön.

Omat kiinteistöt helpottavat päätöksentekoa

Motonetin myymälöistä 24 toimii konsernin itsensä omistamassa kiinteistössä. Kymmenestä vuokrakiinteistöstä kuusi on sellaisia, joissa Motonet vastaa kiinteistön ylläpidosta, huollosta ja energiakuluista.

– Omissa kiinteistöissä energiatehokkaat ratkaisut pystytään ottamaan paremmin huomioon, kun päätösvalta investoinneista ja käytön aikaisesta toiminnasta on kokonaan omissa käsissä. Ja kun tehdään itselle, on myös taloudellisesti järkevää tehdä energiatehokkaita ratkaisuja.

Kahalan mukaan investointien takaisinmaksuaikoja lasketaan tarkasti ennen hankintapäätöksiä. Arviossa otetaan huomioon järjestelmän tai laitteen kustannukset ja energiansäästö koko elinkaaren ajalta.

– Esimerkiksi LED-valaisimien ja aurinkopaneelien hinnat ovat laskeneet viime vuosina.

Kun takaisinmaksuajat saadaan painettua kymmenen vuoden tienoille, niin investoinnit alkavat olla myös taloudellisestikin houkuttelevia.

Maalämpöä ja aurinkovoimaloita

Uusissa myymälöissä energiatehokkuutta on parannettu erilaisilla rakenneratkaisuilla sekä hyödyntämällä automaatiota ja modernia talotekniikkaa. Hyviä esimerkkejä ovat lämmön tehokas talteenotto sekä hiilidioksidipitoisuuden mittaamisen ja kiertoilman hyödyntäminen ilmanvaihdossa.

Yksi isoimmista asioista on ollut vuonna 2016 aloitettu valaisimien vaihto LED-valaisimiin. Niiden ansiosta myymälän sähkönkulutus voidaan jopa puolittaa.

– LED on nykyisin perusratkaisu kaikissa uusissa myymälöissä.

Maalämpöjärjestelmä on käytössä viidessä Motonetin kiinteistössä. Lämmitysmuodon valintaan vaikuttaa Kahalan mukaan kaukolämmön hintataso ja hinnoittelumalli kullakin paikkakunnalla.

Aurinkovoimala löytyy tällä hetkellä 12 Motonetin myymälän katolta, ja yritys on tehnyt päätöksen viiden uuden aurinkovoimalan hankkimisesta. Tuotettu aurinkosähkö hyödynnetään lähes sataprosenttisesti kiinteistöjen omassa käytössä.

– Voimaloiden tehot vaihtelevat 60 ja 150 kilowatin välillä. Niiden yhteisteho on yli 1200 kilowattia. Motonetin aurinkovoimaloista saadaan tänä vuonna sähköä noin 1000 megawattituntia ja Broman Groupin kaikista aurinkovoimaloista yhteensä yli 1,4 GWh, Kahala laskee.

Kasvu tuo myös haasteita

Miika Kahalan mukaan myymäläverkoston nopea kasvu on ollut myös haaste energiatehokkaalle toiminnalle. Kaikkiin myymälöihin sopivia patenttiratkaisuja ei energia-asioissa ole, vaan parhaiten sopivat ratkaisut on mietittävä kussakin kohteessa erikseen.

– Suurimpia haasteita ovat olleet resurssien riittävyys ja suunnittelun ohjaus.

Haasteisiin Kahala laskee myös energiankäytön mittaamisen ja raportoinnin järjestämisen. Tämän huomaa esimerkiksi vuosittain tehtävästä raportoinnissa, kun siihen on pystyttävä sisällyttämään myös viime vuosina rakennetut uudet myymälät.

– Motonetin kiinteistöjen energiankulutusta on seurattu aktiivisesti etänä jo vuosikymmenen ajan. Sähkönkulutusta pystytään seuraamaan tarkasti tunnin tarkkuudella. Kaukolämmön kulutuksesta tiedot saadaan myös tuntitasoisena lämpölaitoksilta parin päivän viiveellä.

Kiinteistömassan etävalvonnassa ja -hallinnassa Motonetilla on apuna kaksi asiaan erikoistunutta palveluntarjoajaa. Kahalan mielestä energiansäästössä on oleellista, että poikkeamat pystytään havaitsemaan ja korjaamaan viat mahdollisimman nopeasti.

Motonet on autovaraosien ja -tarvikkeiden, työkalujen sekä kodin ja vapaa-ajantuotteiden erikoisliikeketju. Se on suomalaisen Broman Groupin tytäryhtiö.

 

Teksti: Matti Remes

Kuva: Motonet