Liittyjän tarina

MSK Group: Konsernin keihäänkärki näyttää mallia muille

27.12.2018
Takaisin listaukseen
Teknologiakonserni MSK Groupin muoveja valmistavassa yhtiössä on tehty merkittäviä energiaa säästäviä investointeja. Ne näyttävät tietä koko konsernille. MSK Group on monialainen korkean teknologian perhekonserni, jonka pääkonttori sijaitsee Ylihärmässä.

Viime vuosina tuotantoprosessien energiatehokkuuden parantamiseen on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota yhtiön tuotantolaitoksissa. Niissä valmistetaan muun muassa korkealaatuisia muoviosia, työajoneuvojen ohjaamoita ja maatalouskoneita.

MSK Groupin materiaalijohtaja Erkki Rintala sanoo, että pisimmälle on päästy muoviosien sopimusvalmistaja MSK Plastissa. Siellä energiatehokkuusasioita on käyty läpi kokonaisvaltaisesti ja selvitetty energiaa säästäviä investointeja ja toimenpiteitä.

– Tavoitteena on myös kerätä hyviä käytäntöjä, joita voi levittää konsernin muihin tuotantolaitoksiin. MSK Plast toimii keihäänkärkenä, josta muut voivat ottaa mallia, Rintala toteaa.

Maalaamon hukkalämpö talteen tehokkaasti

MSK Plastissa suurin energian käyttöä tehostava investointi on ollut uusi maalauslinja, joka valmistui syksyllä 2018 vanhan maalauslinjan rinnalle. Molemmilta linjoilta kerätään jatkossa hukkalämmöt talteen ja hyödynnetään ne uudelleen sekä prosessissa että maalaamokiinteistön lämmityksessä.

MSK Group on monialainen korkean teknologian perhekonserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Kauhavalla, Lapualla, Saksan Döbelnissä ja Slovakian Lipanyssa. Konsernin liikevaihto oli 103 miljoonaa euroa vuonna 2017 ja se työllistää tällä hetkellä noin 650 henkeä.

Hukkalämpöä syntyy maalausprosessin monissa eri vaiheissa. Muoviosien pesu, kuivaus, pohja- ja pintamaalaukset, lakkaus sekä maalipinnan kovetus uunissa tuottavat sivutuotteina 23–41-asteisia hukkalämpöjä. Talteen otettua lämpöä voidaan hyödyntää esimerkiksi maalaamon tuloilman esilämmityksessä, sekä maalauslinjojen prosessi- ja pesuvesien lämmityksessä.

Aiemmin hukkalämmöt on jouduttu tuulettamaan taivaan tuuliin. Yhtiössä on laskettu, että lämmön talteenoton avulla säästetyllä energialla voisi lämmittää 410 omakotitaloa vuodessa.

Investointi led-valoihin kannattaa

Viimeksi kuluneen parin vuoden aikana konsernin kaikissa tuotantolaitoksissa on siirrytty lähes kokonaan vanhoista valaisimista energiaa säästäviin led-valoihin.

– Valaisimien vaihdolla on ollut merkittävä vaikutus energian kulutukseen, mutta se parantaa myös työturvallisuutta ja työviihtyvyyttä.

Joissakin tuotantoyksiköissä tehdään töitä kolmessa vuorossa, ja valot palavat ympäri vuorokauden. Rintalan arvion mukaan tällaisiin tiloihin tehty led-investointi maksaa itsensä takaisin jopa vuodessa.

Konsernin tuotantolaitoksissa on kiinnitetty huomiota myös pienempiin energiansäästökohteisiin. Esimerkiksi koneiden tarkoituksenmukaisella käytöllä ja talotekniikan säätöjen optimoinnilla voidaan vähentää energian kulutusta.

– Pienistäkin puroista kertyy yllättävän isoja summia, kun esimerkiksi laitteita tai valaisimia ei jätä päälle turhaan.

Konserni näyttää mallia myös alihankkijoille

MSK Group on mukana vuoteen 2025 ulottuvassa energiatehokkuussopimuksessa ja tavoittelee 7,5 prosentin energiansäästöä sopimuskauden aikana. Rintalan mielestä yritysten vapaaehtoisiin toimiin perustuva sopimus on toimiva järjestelmä tärkeän asian edistämisessä. Hän toivoo MSK Groupin näyttävän mallia energiatehokkuuden parantamisessa myös konsernin alihankkijoille.

– Olemme sen kokoluokan konserni, että voimme näyttää mallia muillekin, esimerkiksi omille toimittajillemme.

Energiatehokkuussopimukseen liittyminen antaa mahdollisuuden hakea energiatukea energiaa säästäviin investointeihin.
– Mahdollisuus saada tukea on yrityksille tärkeä, ja se voi madaltaa kynnystä tehdä investointeja.

Rintala huomauttaa, että energiatehokkuuden parantaminen on pitkäjänteistä ja jatkuvaa työtä, jossa mennään eteenpäin askel kerrallaan.

– Tarvittavien investointien tekeminen ottaa aikaa, sillä niiden toteuttaminen on aina myös resurssikysymys. Pääomaa ei yhdellä kertaa irtoa joka paikkaan.

Kustannusten säästön ohella vastuullinen energian käyttö on myös tärkeää konsernin imagon kannalta. MSK Plastin asiakaskuntaan kuuluu muun muassa maanrakennuskoneita valmistava Volvo Construction Equipment, jolla on kunnianhimoiset tavoitteet energian käytön tehostamisessa ja päästöjen vähentämisessä koko toimitusketjussa.

Lue lisää: MSK Group valjastaa hukkalämmöt uusiokäyttöön

Teksti: Matti Remes
Kuva: MSK Group