Uutinen

Nämä ovat vuoden 2022 energianerokkaat teot

15.12.2022
Takaisin listaukseen

Aalto Works – Otaniemen hiilineutraali korttelilämpökonsepti

Aalto-yliopisto ja Fortum Oyj

Aalto-yliopisto ja Fortumin ovat yhdessä kehittäneet Otaniemen kampukselle modernin korttelitason lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän, jossa teollisen mittaluokan lämpöpumput tuottavat lämpöä ilmasta ja alueen kiinteistöjen hukkalämmöistä. Lämpöverkossa kiertää perinteistä kaukolämpöä viileämpi 45 asteen lämpö, joka mahdollistaa järjestelmään liitettyjen kiinteistöjen lauhdelämmön hyödyntämisen ja lämpöpumppujen hyvän hyötysuhteen. Kesäaikaan lämpöpumput tuottavat jäähdytystä korttelin kiinteistöille ja korvaavat jäähdyttämiseen tarvittavaa sähköä.

Vuonna 2021 käyttöönotettu hiilineutraali korttelilämpöjärjestelmä laajenee vaiheittain vuoteen 2024 asti. Energiaratkaisun omavaraisuusaste on jo nyt 70 prosenttia ja sen odotetaan nousevan peruskorjausten ja järjestelmään liitettävien uudisrakennusten myötä. Valmistuttuaan järjestelmä on vastaa noin neljännestä Otaniemen kampuksen lämmöntarpeesta. Alueverkko yhdistetään kaukolämpöjärjestelmään, jolloin kaikkein kylmimpien ajankohtien kulutushuiput voidaan tarvittaessa kattaa uusiutuvalla kaukolämmöllä.

Palkitsemisperusteet

Espoon Otaniemen kampusalueelle rakennettu uuden ajan hiilineutraali korttelilämpökonsepti yhdistää energianerokkaalla tavalla paikallista lämmön- ja kylmäntuotantoa sekä lämpöpumpputekniikkaa. Vuosittain laajeneva matalalämpöverkko luo hyvät edellytykset hukkalämpövirtojen entistä tehokkaampaan hyödyntämiseen ja lämmönsiirron häviöiden pienentämiseen.

Ison kiinteistön omistajan ja energiayhtiön välinen mittava yhteisponnistus osoittaa, että suuria uuden ajan energiaratkaisuja on mahdollista, mutta myös kustannustehokasta toteuttaa olemassa oleville asuinalueelle. Skaalautuvan ja monistettavan korttelilämpökohteen kokemukset ja opit helpottavat vastaavien kohteiden toteuttamista tulevina vuosina, kun energiajärjestelmää muutetaan hiilineutraaliksi.

Valion Lapinlahden tehtaan hyötylämpöjärjestelmä

Valio Oy

Valion Lapinlahden tehdas otti vuonna 2022 käyttöön savukaasujen lauhdutusteknologiaa, lämpöpumppuja ja -akkuja sekä edistynyttä säätöautomaatiota hyödyntävän järjestelmän, joka parantaa merkittävästi energiatehokkuutta ja vähentää päästöjä. Lauhduttimen ja lämpöpumput yhdistävällä järjestelmällä on erinomainen hyötysuhde. Se tuottaa kahdeksankertaisen määrän lämpöä suhteessa järjestelmän tarvitsemaan sähkön määrään. Energiansäästön lisäksi järjestelmä vähentää huippukulutuksen hetkillä kevyellä polttoöljyllä toimivien varakattiloiden käyttöä.

Lämpöä siirretään tarpeen mukaan tehtaalle tai varastoidaan lämpövaraajaan, mikä auttaa tasaamaan maitotuotteiden valmistukselle tyypillisiä suuria lämmöntuotannon ja -kulutuksen vaihteluja. Lämpöä hyötykäytetään tuotantoon sekä kiinteistön ja käyttöveden lämmitykseen.

Idea Valion kaikkien aikojen mittavimpaan energiatehokkuusinvestointiin on peräisin tehtaalle tehdystä energiakatselmuksesta. Myöhemmin Valiolla päätettiin selvittää toimenpiteen teknistä toteutusta ja taloudellista kannattavuutta tarkemmin syväselvityksessä.

Palkitsemisperusteet

Valion Lapinlahden tehtaan energiankäyttö ja päästöt vähenevät merkittävästi, kun tehdas otti käyttöön savukaasujen lauhdutusteknologian, lämpöpumppu- ja lämpöakkujärjestelmän sekä edistyneen säätöautomaation yhdistelmän, jonka avulla hukkalämpö saadaan talteen ja varastoitua myöhempää käyttöä varten hyödynnettäväksi tuotannossa ja tehdaskiinteistöjen lämmityksessä. Teko on Valion historian suurin energiatehokkuushanke. Vuodessa se vähentää tehtaan energiakulutusta yli 10 prosenttia ja pienentää hiilidioksidipäästöjä 10 000 tonnia.

Teknisesti vaativan teollisuuskohteen hyötylämpöjärjestelmä on lisäksi malliesimerkki energiakatselmoinnin, syväselvityksen sekä energiakumppanuuden merkityksestä suurten energiatehokkuusinvestointien käynnistäjänä.

Vuonna 2022 käyttöönotettu järjestelmä muistuttaa samalla, että kaukolämmön tuotannossa yleisesti käytettävillä savukaasupesureilla on edelleen suuri lämmöntalteenoton hyödyntämispotentiaali teollisuudessa.

Paineilmahukka kuriin automaattisilla magneettiventtiileillä

Valmet Oyj

Valmetin tehtaalla paineilmaa käytetään työstökoneissa valmistuksen eri vaiheissa. Tehtaalla havaittiin, että paineilmaverkosto kulutti sähköä, vaikka laitteet eivät olleet käytössä. Linjavirtausmittarilla tarkistettiin laitekohtainen energiankulutus ja havaittiin, että koneet kuluttavat myös lepotilassa merkittäviä määriä paineilmaa. Työstökoneen ylipaineistetut kotelot, öljysumuvoitelu ja paineilmakevennetyt johteet kuluttavat jatkuvasti paineilmaa, mikäli paineilmaa ei ole katkaistu. Työstökoneille asennettiin magneettiventtiilit, jotka sulkevat paineilmalinjan, kun laitetta ei käytetä.

Yksinkertaisella toimenpiteellä saavutetaan merkittävää sähkönsäästöä. Teko on levinnyt maailmanlaajuisesti toimivan yhtiön muillekin tehtaille.

Palkitsemisperusteet

Valmetin tehtaalleen asentamat automaattiset magneettiventtiilit vähentävät sähköllä tuotettavan paineilman kulutusta. Magneettiventtiili estää paineilmahukkaa sulkemalla paineilman virtauksen työstökoneille ja rajoittamalla paineilman virtausta. Tämä yksinkertainen toimenpide vähentää tuotannon sähkönkulutusta.

Paineilmaa käytetään laajasti teollisuudessa ja paineilmajärjestelmä muodostaa usein merkittävän osan tuotannon energiakuluista. Paineilmavuodot ovat teollisuudessa yleinen vaiva ja ne aiheuttavat turhaa sähkönkulutusta. Nopeasti käyttöön otettavilla energiansäästötoimilla on juuri tällä hetkellä erityisen suuri merkitys, kun yritykset etsivät keinoja leikata pois turhaa sähkönkulutusta ja tehon tarvetta.