Liittyjän tarina

Neste Oyj: Jalostamo vähentää päästöjä sähköistämällä prosesseja

20.01.2022
Takaisin listaukseen
Nesteen jalostamon suurseisokin investoinnit mahdollistavat energiatehokkuuden merkittävän parannuksen. Yksi energiatyön painopisteistä on prosessien sähköistäminen.

Kesällä 2021 Nesteen Porvoon jalostamolla saatiin päätökseen suurseisokki, joka sisälsi suuren määrän lakisääteisiä tarkastuksia, huoltotöitä ja laitteistojen perusparannuksia. Hankkeen koosta kertoo, että kokonaisinvestointi oli noin 630 miljoonaa euroa. Seisokkitöihin osallistui noin 6 000 henkilöä, ja työmaalla työskenneltiin yli 1,5 miljoonaa työtuntia.

Nesteen energiatehokkuusasiantuntija Tero Furu kertoo, että investoinneilla vähennetään jalostamon hiilidioksidipäästöjä. Nesteen tavoitteena on hiilineutraali tuotanto vuoteen 2035 mennessä.

– Energiatehokkuuden parantaminen jalostuksessa ja kunnossapidossa on yksi keinoista päästä tähän tavoitteeseen. Muita keinoja ovat muun muassa uusiutuvan sähkön käytön lisääminen, Furu sanoo.

Myös päästöjä vähentäviä uusia tekniikoita ja innovaatioita tutkitaan ja pilotoidaan.

Entistä energiatehokkaampia laitteita ja prosesseja

Porvoon jalostamolla on neljä tuotantolinjaa ja yli 40 prosessiyksikköä. Raakaöljyn jalostuskapasiteetti on noin 10,5 miljoonaa tonnia vuodessa.

Furun mukaan energiatehokkuuden parantamisen osa-alueisiin kuuluvat investoinnit energiatehokkaampiin laitteisiin ja energian hallinnan tehostaminen tuotantoprosessien eri vaiheissa.

Myös kunnossapidon ja operatiivisia prosesseja parantamalla saadaan aikaan energiansäästöä.

Oleellinen osa energiatehokkuustyötä ovat myös erilaiset selvitykset, joilla saadaan tietoa energian kulutuksesta, lähteistä ja käyttökohteista jalostamolla.

Suurseisokissa energian käyttöä tehostavat toimenpiteet kohdistuivat muun muassa prosessilaitteisiin ja putkistoihin. Lisäksi uudistettiin laajamittaisesti jalostamon sähkö- ja automaatiojärjestelmiä.

Jalostamon sisäiseen kuumavesikiertoon tehtiin puolestaan muutoksia, joilla saatiin lisättyä kiertoon prosessien hukkalämpöjä.

– Toteutimme myös laiteinvestoinnin, jossa vanha lauhdeturbiinilla toiminut kompressori uusittiin sähköllä toimivalle ajolaitteelle.

Prosessien sähköistäminen yksi painopisteistä

Porvoon jalostamolla on siirrytty vuoden 2022 alusta sataprosenttisesti uusiutuvan sähkön käyttöön. Koska uusiutuva sähkö on päästötöntä, se antaa Furun mukaan myös suuntaviivoja prosessien ja etenkin niiden laitteistojen kehittämiseen hiilineutraaliin suuntaan.

– Uudet teknologiat mahdollistavat paremman energiatehokkuuden, joten selvitämme erilaisten sähkötoimisten laitteistojen soveltuvuutta useissa eri kohteissa. Varsinkin suuritehoisten ja fossiilisella energialla toimivien laitteistojen korvaaminen uusilla energiatehokkailla ratkaisuilla on tärkeässä osassa.

Furun mukaan energiatehokkuutta parantavat toimet jatkuvat Porvoon jalostamolla tulevaisuudessa suunnitellusti. Yksi kohteista on lämpöintegraatio, jossa eri prosesseissa tarvittavaa lämpöä siirretään energiaa lämmitettävien ja jäähdytettävien virtojen välillä. Tässä on vielä paljon potentiaalia.

– Eri prosessien vaiheissa syntyvää lämpöä ei pystytä tällä hetkellä täysimääräisesti hyödyntämään jatkojalostusyksiköissä. Usein tämä johtuu prosessiyksiköiden välivarastoista, joiden suunnitteluarvot eivät salli korkeita lämpötiloja.

Hänen mukaansa lämpöintegraation parantamisessa on oleellista, että siihen liittyvät tekniset rajoitteet tunnetaan hyvin. Toisaalta täytyy myös pystyä kehittämään toimintaa ja löytää keinoja rajoitteiden purkamiseen.

– Helppo esimerkki on pumppujen entistä suurempia lämpötiloja kestävät mekaaniset tiivisteet, joita voidaan päivittää kustannustehokkaasti laitteiston elinkaaren hallinnan puitteissa.

Neste on mukana energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuussopimuksessa. Yhtiön liikevaihto oli 11,8 miljardia euroa vuonna 2020.

 

Teksti: Matti Remes

Kuva: Neste