Liittyjän tarina

Outotec: Uusista valaisimista 70 prosentin energiansäästö

24.04.2019
Takaisin listaukseen
Outotecin Turulan-konepajalla valaisimien vaihto ledeihin säästää 70 prosenttia energiaa. Tehtaan ”energiaministeriö” etsii energian käytössä koko ajan uusia tehostamiskohteita.

Outotecin Turulan-konepajalla Outokummussa rakennetaan laitteita kaivosteollisuuden tarpeisiin. 17 500 neliömetrin lämpimissä toimitiloissa hitsataan, koneistetaan, pintakäsitellään ja asennetaan koneita, jotka testauksen jälkeen lähtevät asiakkaille eri puolille maailmaa.

Outotecin tuotannon kehityspäällikkö Marko Hyvärinen kertoo, että muutama vuosi sitten voimaan astuneen energiatehokkuuslain ja ISO 50001 -standardin velvoitteiden myötä tuotantolaitoksella aloitettiin entistä järjestelmällisempi työ energiatehokkuuden parantamiseksi. Lähtölaukauksena oli perusteellinen energiakatselmus, jossa nousivat esille potentiaalisimmat energiaa säästävät toimenpiteet.

– Valaistus osoittautui suurimmaksi sähkön kuluttajaksi, joten lähdimme siitä liikkeelle, Hyvärinen sanoo.

Uusi valaistus leasingsopimuksella

Teollisuustiloissa oli tuolloin käytössä suurpainenatriumlamput. Niitä säädeltiin ajastimilla työvuorojen mukaan, mutta tästä huolimatta valaistuksen vuosikulutus oli yli 700 000 kWh.

– Aloimme selvittää tarjolla olevia vaihtoehtoja ja millaisiin ratkaisuihin muissa vastaavanlaisissa kohteissa oli päädytty.

Pohdintojen jälkeen ykkösvaihtoehdoksi nousi uuden valaistuksen hankkiminen leasingpalveluna, sillä näin Outotecin ei tarvinnut sitoa investointiin omia pääomiaan.

– Teimme huolelliset kannattavuuslaskelmat ja saimme myös konsernin johdon vakuuttuneeksi hankkeen taloudellisista hyödyistä.

Uuden valaistusratkaisun toimitti suomalainen Greenled. Outotec maksaa valaistuksesta kiinteän kuukausimaksun noin kolmen vuoden sopimuskauden ajan, jonka jälkeen valaisinjärjestelmä siirtyy Outotecin omistukseen.

– Kuukausitasolla uuden valaistuksen energiansäästö ylittää leasing-sopimuksen aiheuttamat kulut.

Outotec Oyj kehittää prosessiteollisuuden ratkaisuja kaivos-, metalli-, energia- ja vesiteollisuudelle. Outotec Turula on konsernin suurin tuotantolaitos, joka valmistaa laitteita metallurgisiin prosesseihin, pääasiassa kuparin tuotantoon.

Uusia led-valaisimia asennettiin 450 kappaletta, joiden energian kulutus on 70 prosenttia pienempi aiempiin valaisimiin verrattuna. Suureen säästöön vaikuttaa osaltaan siirtyminen tarkoituksenmukaiseen valaistukseen. Liiketunnistimien avulla valot syttyvät ja sammuvat automaattisesti sen mukaan, miten tiloja käytetään.

Energiansäästön ohella uudet ledit tehostavat korkeiden teollisuushallien valaistusta, mikä parantaa työturvallisuutta ja työn laatua.

Energiaministeriö pitää energia-asioita esillä

Turulan esimerkki osoittaa, että järjestelmällistä energiatyötä voi tehdä myös hieman pilke silmäkulmassa. Tuotantolaitoksella on energiatehokkuusasioita pohtiva tiimi, jonka henkilöstö on oppinut tuntemaan ”energiaministeriön” nimellä.

Siihen kuuluvat Hyvärisen lisäksi tehtaan laatupäällikkö ja kiinteistöstä vastaava työnjohtaja sekä sähkötöistä vastaava johtava.

– Vierailevia tähtiäkin tiimissä välillä nähdään. Energiaministeriö jää nimenä mieleen ja se on hyvä tapaa pitää energia-asioita esillä. Ja kun ministeriö sanoo viisaan sanansa, niin sillä on painoarvoa.

Hyvärisen mielestä keskeistä onkin positiivinen viestintä sekä henkilöstön koulutus ja motivointi energiaa säästäviin toimintatapoihin. Vinkkejä tähän on kerätty osastoittain työntekijöiltä.

– Usein kyse on hyvin yksinkertaisista asioista. Esimerkiksi isoja ulko-ovia ei kannata pitää turhaan auki pakkasilla, vaan trukkilavan voi kuljettaa ulos myös pienemmästä ovesta.

Valaistuksen jälkeen energiaministeriön erityishuomio on kiinnittynyt kiinteistön energiatehokkuuden parantamiseen. Hyvärisen mukaan tuotantotilojen lämpöhävikkiä voidaan vähentää esimerkiksi parantamalla ilmastointikoneiden säätöjä, lisäämällä lämmön talteenottoa ja vaikuttamalla kiinteistön paine-eroihin.

Energiaministeriö kokoontuu kuukausittain analysoimaan tuotantolaitoksen energian kulutusta ja pohtimaan keinoja energian kulutuksen tehostamiseksi. Neljännesvuosittain tuloksia esitellään myös tehtaan johtoryhmälle.

Teksti: Matti Remes
Kuva: Greenled Oy