Liittyjän tarina

Parma: Hyvä seuranta pitää energiakulut kurissa

06.05.2019
Takaisin listaukseen
Betonielementtejä valmistava Parma otti käyttöön energiankäytön reaaliaikaisen seurannan ja löytää sen ansiosta uusia säästökohteita. Työtä tukee ulkopuolinen energiapäällikkö.

Consolis-konserniin kuuluva Parma Oy on Suomen suurin betonielementtien valmistaja, joka toimii kymmenellä paikkakunnalla. Elementtien valmistuksessa energiaa kuluu eniten tuotantotilojen lämmitykseen. Etenkin seinäelementtien ja runkojen valmistukseen tarvitaan runsaasti hallitilaa.

Ontelolaattojen valmistuksessa energiaa kuluu myös valualustojen lämmitykseen. Alustojen alla kulkee vesikiertoinen putkisto, johon ohjausjärjestelmä päästää tarvittavan ajan kuumaa vettä. Lämpö käynnistää betonin kovettumisen.

– Toisaalta kovettuminen kehittää lämpöä, mikä vähentää tuotantotilojen lämmityksen tarvetta, Parman laatu- ja ympäristökoordinaattori Jouni Erkkilä sanoo.

Suurin osa tuotantolaitosten tarvitsemasta lämpöenergiasta saadaan kaukolämmöstä, josta iso osa tulee tehdasalueilla sijaitsevista lämpövoimalaitoksista. Paikallisten energiayhtiöiden laitoksissa käytetään paljon haketta. Joillakin tehtailla energialähteenä on myös maakaasu ja yhdessä tuotantolaitoksessa öljy.

Paljon isoja ja pieniä parannuksia

Erkkilä kertoo, että energiatehokkuustyötä ohjaa Parmassa ISO 50001 -standardin mukainen energianhallintajärjestelmä.

Kansainväliseen Consolis-konserniin kuuluva Parma Oy on Suomen suurin betonielementtien valmistaja. Yrityksen liikevaihto on noin 170 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 750 henkilöä.

Energiankulutusta vähentäviä toimenpiteitä on tehty viime vuosina lukuisissa isoissa ja pienissä asioissa. Säästöä on pyritty saamaan aikaan kiinnittämällä huomiota esimerkiksi kiinteistöjen optimaalisiin lämpötiloihin, koneiden joutokäytön vähentämiseen ja ilmanvaihdon säätöihin.

Tuotantotiloissa on parannettu ovien tiivistyksiä. Ontelolaattojen valualustojen lämmitys- ja säätöjärjestelmien ohjausautomatiikkaa on puolestaan kehitetty ja yhdenmukaistettu tehtaiden välillä, mikä vähentää turhaa energiankulutusta.

Parman tehtaiden valaistus vaihdetaan muutos- ja kunnossapitotöiden yhteydessä energiaa säästäviin led-valaisimiin. Samalla investoidaan älykkääseen valaistusjärjestelmään, mikä säätelee tilojen valaistusta käytön mukaan.

– Energiansäästön ohella työtilojen uusi valaistus parantaa myös työturvallisuutta ja työn laatua, Erkkilä huomauttaa.

Energiapäällikkö auttaa seurannassa

Parma hyödyntää energia-asioissa EnerKey Enegia Solutions Oy:n Energiapäällikkö-palvelua, jossa talon ulkopuolinen asiantuntija auttaa seuraamaan energiankulutusta ja tunnistamaan potentiaalisia säästökohteita.

Erkkilän mielestä on oleellista, että tuotanto- ja toimistotilojen energiankulutusta seurataan ja analysoidaan tarkasti. Tietoa tarvitaan toimintatapojen muutoksen ja investointien suunnittelun tueksi.

– Tulimme siihen tulokseen, että Excel-taulukoihin perustuvan seurannan sijaan tarvitsemme reaaliaikaista mittausdataa. Näin näemme entistä tarkemmin, mihin energiaa kuluu.

Erkkilän mukaan kokonaisuuden hallinnointi ja kohteiden keskinäinen vertailu on nyt entistä helpompaa, kun yhden järjestelmän kautta pääsee katsomaan kaikkia kiinteistöjä koskevia energiatietoja ja analyyseja.

– Järjestelmä sisältää myös sääkorjauksen, mikä auttaa tietojen vertailua. Tulossa on myös tuotantotietoihin perustuvaa dataa, josta nähdään vieläkin selvemmin energian ominaiskulutus kokonais- ja sääkorjatun kulutuksen vertailuina.

Erkkilän mukaan kokonaisvaltainen järjestelmä säästää aikaa myös raportoinnissa, kun energiankulutukseen vaikuttavat asiat kirjataan samaan paikkaan.

Selvää taloudellista säästöä

Erkkilä huomauttaa, että pelkkien kulutuslukemien ohella energiankäytön seurannassa on otettava huomioon kunkin tuotantotilan erityispiirteet, tehtaiden tuotekirjo ja kulloiset sääolosuhteet.

Suurimmat haasteet liittyvät vaihteleviin olosuhteisiin. Elementtien tuotantoon käytetty kiviaines tuodaan ulkoa, ja sen lämpötila vaihtelee säätilan mukaan. Hallien lämpötilaan vaikuttaa myös tuotannon kulloinen määrä.

– Elementtien valmistuksessa tuotantorytmi ei ole tasainen, vaan tuotannossa mennään saatujen tilausten mukaan. Hallien lämpötila on kuitenkin pyrittävä pitämään aina optimaalisena.

Parma on mukana meneillään olevassa energiatehokkuussopimuksessa. Tavoitteena on pudottaa omaa energiankulutusta kymmenen prosenttia vuoteen 2025 mennessä vuoden 2015 tasosta. Se tarkoittaisi yhteensä noin 3306 MWh:n säästöä.

Energiatehokkuus tuo Parmalle selviä taloudellisia säästöjä, mutta sillä on Erkkilän mukaan iso vaikutus myös yrityksen imagoon. Rakennuselementtejä ostavat asiakkaat kysyvät näistä asioista ja edellyttävät, että energia- ja ympäristöasioissa toiminta on standardien edellyttämällä tasolla.

Teksti: Matti Remes
Kuva: Parma/Jukka Koskinen