Liittyjän tarina

PCAS Finland Oy: Hyvin perusteltuja investointeja energiansäästöön

15.06.2017
Takaisin listaukseen

Lääkeaineita valmistavassa PCAS Finlandissa energiatehokkuushankkeet kilpailevat muiden investointien kanssa. Siksi jokaisen hankkeen kustannushyödyt on perusteltava tarkasti.

PCAS Finland Oy on kemianalan yritys, joka on erikoistunut lääkeaineiden valmistukseen ja kehitykseen lääketeollisuudelle.

Turkulainen yritys on nykyisin osa ranskalaista PCAS-konsernia ja se jatkaa perinteikkään Leiraksen lääkeainetehtaan tarinaa. Samalla paikalla Artukaisten teollisuusalueella on tehty lääkeaineita jo vuodesta 1960 ja nykyisissä tiloissakin vuodesta 1983 lähtien.

PCAS Finland Oy:lle on myönnetty tunnustus ansioituneesta energiatehokkuustyöstä Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksessa vuosina 2008–2016.

PCAS Finlandin kehityspäällikkö Niina Törn sanoo, että yritys liittyi energiatehokkuussopimukseen vuonna 2011.

– Kilpailukyvyn säilyttäminen edellyttää, että kiinnitämme huomiota kustannuksiin. Energia muodostaa huomattavan osan yrityksen kiinteistä kuluista, Törn perustelee.

Useita pienempiä parannuskohteita

PCAS Finland teki aluksi ulkopuolisten asiantuntijoiden avustuksella energia-analyysin, jossa esille nousseita asioita on pyritty viime vuosina parantamaan.

– Kyse on useammista pienistä asioista, ei niinkään suurista yksittäisistä investoinneista.

Yrityksessä on parannettu muun muassa lämmön talteenottoa ilmastointijärjestelmissä. Lisäksi tuotantorakennusta lämmittävien pattereiden termostaatteihin on vaihdettu uudet venttiilit.

PCAS Finland Oy on erikoistunut farmaseuttisesti aktiivisten aineiden kehitykseen ja valmistukseen lääketeollisuudelle. Yhtiönerikoisalana ovat silmätippa- ja injektiovalmisteissa käytettävät lääkeaineet. Suurin osa tuotteista menee vientiin Eurooppaan, Yhdysvaltoihin ja Japaniin.

Myös paineilmaa tuottava kompressori on vaihdettu energiaa säästävään laitteeseen.

Törn huomauttaa, että energiatehokkuusinvestoinnit kilpailevat muiden hankkeiden, esimerkiksi tuotantokapasiteetin tai laadun parantamiseen liittyvien investointien kanssa.

– Energiatehokkuushankkeen läpimeno konsernissa edellyttää, että sillä on selkeä kustannushyöty ja lyhyt takaisinmaksuaika.

Haasteena hukkalämmön hyödyntäminen

Törnin mukaan energiaa säästäviä toimenpiteitä jatketaan myös tulevina vuosina. Lääkeaineiden valmistus perustuu kemiallisiin reaktioihin, joissa lämmittämiseen tarvitaan höyryä. Toisaalta reaktiossa kuumenevia aineita on jäähdytettävä vedellä ja jäähdytysaineella.

– Olemme tunnistaneet kohteita, joissa lisää energiansäästöä olisi saatavilla. Haasteellisinta on saada siirrettyä prosesseissa syntyvää hukkaenergiaa kustannustehokkaasti johonkin toiseen käyttöön.

Törnin mukaan lisähaastetta tuo se, että lääkeaineiden valmistus tehdään erissä, jolloin tuotantomäärissä saattaa olla suuria vaihteluja.
Tarvitsemansa prosessihöyryn PCAS Finland hankkii Turku Energialta, joka rakentaa Artukaisiin uuden höyryntuotantolaitoksen. Metsähaketta polttoaineena käyttävä uusi laitos korvaa raskaan polttoöljyn tuotannon höyryn ja kaukolämmön tuotannossa, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Teksti: Matti Remes