Liittyjän tarina

Pori Energia: Lämmöntalteenotto säästää 600 rekkakuormaa haketta vuodessa

07.08.2023
Takaisin listaukseen
Pori Energian Aittaluodon voimalaitoksessa lämmön talteenotolla on iso merkitys kaukolämmön tuotannossa. Ratkaisu säästää hakkeen määrää 600 rekkakuormallista vuodessa.

Pori Energian kaukolämmön tuotanto astui vuonna 2020 uuteen aikakauteen, kun vanhan Aittaluodon voimalaitoksen vieressä käynnistyi uusi polttoaineteholtaan 90 megawatin voimalaitos. Investointi maksoi noin 60 miljoonaa euroa.

Uusi voimalaitos on yhteistuotantolaitos, joka tuottaa puupohjaisista polttoaineista kaukolämpöä, prosessihöyryä ja sähköä. Pääosa laitoksen käyttämästä polttoaineesta tulee naapurissa sijaitsevalta UPM:n sahalta, jolloin kuljetustarve on tuotettuun energiamäärään nähden vähäinen.

Pori Energian ympäristöpäällikkö Ari Savola sanoo, että uutta rakennettaessa myös itse laitoksen energiatehokkuus oli mahdollista nostaa uudelle tasolle. Keskeinen ratkaisu oli rakentaa savukaasulle tehokas lämmöntalteenotto.

– Uuteen kattilalaitokseen kytkettiin savukaasulauhdutin, jonka avulla polttoaineen energiasta saadaan entistä suurempi osa talteen, Savola kertoo.

Suurin osa savukaasun lämmöstä talteen

Voimalaitoksen kattilasta savukaasut johdetaan puhdistuksen jälkeen lauhdutusjärjestelmän niin sanottuun tuubilauhduttimeen noin 140 celsiusasteen lämpötilassa. Siellä kaasun sisältämä höyry muuttuu vedeksi, jonka lämpö siirretään lämmönvaihdinten kautta kaukolämpöverkon paluuveteen.

Lauhdutusjärjestelmä pystyy ottamaan talteen suurimman osan savukaasujen lämmöistä, sillä prosessin jälkeen piipun kautta ulos ajettava kaasu on enää 44-asteista.

– Lämmöntalteenoton nimellisteho on 20 megawattia. Todellinen teho vaihtelee sen mukaan, millä teholla itse voimalaitosta ajetaan.

Savolan mukaan energiatehokkuuden paraneminen on merkittävä. Ensimmäisenä täytenä vuotena lämmöntalteenotosta saatiin energiaa 100 000 megawattituntia. Ratkaisu säästää hakkeen määrää noin 600 rekkakuormallista vuodessa.

– Luonnonvaroja säästyy, mutta myös taloudellinen säästö on merkittävä etenkin nyt, kun puupolttoaineiden hinnat ovat nousseet. Näin myös turvataan laitoksen polttoaineen riittävyyttä ja parannetaan huoltovarmuutta.

Ratkaisu voisi toimia muissakin laitoksissa

Aittaluodon ohella porilaisille tuottaa kaukolämpöä Kaanaan voimalaitos. Se on Porin Prosessivoima Oy:n omistuksessa, mutta Pori Energia vastaa laitoksen käytöstä ja kunnossapidosta. Kaupungissa on myös useita lämpökeskuksia, jotka toimivat varavoimana ja tasaavat kaukolämmön kulutushuippuja.

– Aittaluodosta saatujen hyvien kokemusten perusteella vastaava lämmöntalteenotto voisi tulla kyseeseen myös muissa kohteissa.

Pori Energia on ollut pitkään mukana energiantuotannon energiatehokkuussopimuksessa ja on sitoutunut toimintansa jatkuvaan parantamiseen.

Viime vuonna Aittaluodossa muun muassa uusittiin kaukolämpöjärjestelmän runkolinja. Uusi linja on entistä paremmin eristetty ja se kulkee putkisillan sijaan nyt maan alla.

– Investointi vähentää huomattavasti runkolinjan lämpöhäviöitä. Linjan kokoa suurentamalla myös pumppaushäviöt pienenevät, mikä parantaa energiatehokkuutta entisestään.

Hiljattain Aittaluodon voimalaitoksessa tehtiin energia-analyysi, jossa haettiin energiaa säästäviä kohteita. Analyysin perustella esimerkiksi lämmön talteenottokapasiteettia on mahdollista nostaa. Näin lämpöjä voidaan hyödyntää entistä tehokkaammin myös voimalaitoksen omakäyttölämmöissä esimerkiksi kiinteistön lämmitykseen.

Fakta:
Porin kaupungin omistama Pori Energia myy energiaa ja energia-alan palveluja asiakkailleen pääasiassa Satakunnan alueella. Yli 50 prosenttia porilaisista asuu yhtiön kaukolämmöllä lämmitetyissä taloissa.

Teksti: Matti Remes
Kuva: Pori Energia