Liittyjän tarina

Raaseporin Energia Oy: Kattilahallin lämmön talteenotosta iso säästö

03.05.2021
Takaisin listaukseen
Kaukolämpölaitoksen kattilahuoneeseen asennettu lämmön talteenotto oli Raaseporin Energialle kannattava investointi. Se säästää kustannuksia noin 50 000 euroa vuodessa.

Raaseporin Energia tuottaa Koivuniemen kaukolämpökeskuksessa kaukolämpöä Tammisaaren tarpeisiin. Metsähaketta käyttävän biokattilan teho on lämmöntuotannossa 17 MW. Viereisen voimalaitoksen teho on 17 MW lämmön- ja 3,5 MW sähköntuotannossa.

Erityisesti sähköntuotannosta syntyy runsaasti hukkalämpöä, minkä vuoksi kattilahallissa lämpötila nousi korkealle etenkin kesällä.

Talvellakin halli oli välillä niin lämmin, että tilaa oli tuuletettava. Lämmön lähteitä ovat muun muassa ilmajäähdytteiset generaattori ja turbiinin öljyjärjestelmä.

Tuotantopäällikkö John Damén sanoo, että pari vuotta sitten Raaseporin Energiassa alettiin laskea, kuinka paljon hukkalämpöä kattilahallissa oikein syntyy ja miten sitä voitaisiin hyödyntää.

– Päädyimme ratkaisuun, jossa lämmin ilma imetään kattilahallin yläosasta puhaltimien avulla jäähdytyspatteriin ja edelleen lämpöpumpun avulla talteen, Damén sanoo.

Talteen otettava lämpö on noin 60–65-asteista ja se johdetaan kaukolämpöverkon paluuputkeen. Näin noin 50-asteisen paluuveden lämpötila nousee 10–15 astetta ennen kuin se lämmitetään uudelleen kattilassa. Tämä säästää energiaa.

– Jäähdytyspatterissa jäähtynyt ilma johdetaan puolestaan takaisin kattilahalliin jäähdyttämään tilaa.

Ennakoitua kannattavampi energiainvestointi

Raaseporin Energia sai vuonna 2019 tehtyyn investointiin valtion energiatukea. Hankkeen arvioitu takaisinmaksuaika on vajaat kymmenen vuotta.

– Takaisinmaksuaika arvioitiin silloisilla biopolttoaineiden hinnoilla. Sen jälkeen niiden hinta on jatkuvasti noussut, mikä tekee energiatehokkuusinvestoinnista entistä kannattavamman.

Raaseporin Energiassa on laskettu, että hukkalämmön talteenotosta saadaan energiaa kaksi gigawattituntia energiaa vuodessa, mikä on noin kaksi prosenttia Koivuniemen laitoksen lämmön tuotannosta. Rahallinen säästö nykyisillä biopolttoaineen hinnoilla on noin 50 000 euroa vuodessa.

Raaseporin Energia on ollut mukana vuodesta 2000 lähtien energiantuotannon energiatehokkuussopimuksissa. Nykyisellä sopimuskaudella 2017–2025 yhtiö on sitoutunut 7,5 prosentin energiansäästöön.

Yksi keskeinen keino energiatehokkuuden parantamisessa on kaukolämpöverkon toiminnan optimointi. Tätä varten on otettu käyttöön digitaalinen työkalu, joka kerää järjestelmästä tietoa ja kertoo reaaliaikaisesti, miten eri säädöt vaikuttavat järjestelmän toimintaan.

– Energian säästämisen kannalta oleellista on asiakkaille menevän menoveden lämpötilan optimointi. Mitä matalampana voimme pitää lämpötilan, sitä pienempi on energiahävikki.

– Voimalaitokseen takaisin lämmitettäväksi tuleva paluuveden lämpötila pyritään puolestaan pitämään mahdollisimman alhaisena, sillä se tehostaa laitoksen savukaasulauhduttimen lämmön talteenottoa, Damén toteaa.

Raaseporin Energia (entinen Tammisaaren Energia) on Raaseporin kaupungin omistama energiayhtiö. Yhtiöllä on kolme kaukolämpövoimalaa, joista yhdessä tuotetaan myös sähköä.

TEKSTI: Matti Remes

KUVA: Raaseporin Energia