Liittyjän tarina

Rauman kaupunki: Yhteinen toimintamalli sitouttaa energiansäästöön

15.05.2020
Takaisin listaukseen
Raumalla kehitettiin hallintorajat ylittävä toimintamalli, jossa koko kaupunginhallinto tekee energiatehokkuusasioissa tiivistä yhteistyötä. Sitouttava ja motivoiva malli saa paljon myönteistä palautetta.

Rauman kaupunki on ollut mukana kunta-alan energiatehokkuussopimuksissa vuodesta 2000 lähtien ja useita vuosia aktiivisena jäsenenä myös hiilineutraaleiksi tähtäävien kuntien Hinku-verkostossa.

Työlle antaa vauhtia kaupunginhallituksen hyväksymä toimintamalli ja yhteistyöverkosto, jossa kaupunginhallinnon kaikki tahot ovat edustettuina.

– Näin kunkin tahon Hinku-teot ja kunta-alan energiatehokkuussopimuksen vaatimat toimet tulevat koordinoidusti esille ja kirjatuiksi. Myös kaikki uudet hankkeet ja toimet tuodaan esille keskusteluun ja sitä myötä toimeenpantaviksi, kaupungin rakennuttajapäällikkö Kimmo Salminen sanoo.

Työryhmä kokoaa yhteen avainhenkilöt

Yhteistyön ytimessä on energiatyöryhmä, jossa ovat jäseninä kaupungin hallintokuntien ja liikelaitosten edustajat. Ryhmä kokoaa yhteen avainhenkilöt, jotka vievät asioita eteenpäin omissa yksiköissään.

Tilapalvelujen energia- ja automaatioasiantuntija Matti Lehtonen sanoo, että noin kerran kuussa kokoontuva ryhmä on toimiva tapa vaihtaa ajatuksia ja tietoa, missä energiatehokkuustyössä mennään.

– Asioissa säilyy tietynlainen suunnitelmallisuus. Kullakin on käsitys, mitä isossa kuvassa näissä asioissa tapahtuu. Myös raportointi helpottuu, Lehtonen toteaa.

Energiatyöryhmän ohella Raumalla kokoontuu säännöllisesti Hinku-yhteistyöverkosto, johon kuuluu oman hallinnon ohella myös laajemmin kaupungin sidosryhmiä. Tapaamisia on noin neljä kertaa vuodessa, ja puhetta niissä johtaa kaupunginjohtaja.

– Kaupungin ylimmän johdon sitoutuminen on ylipäätään tärkeää, jotta energiatehokkuusasioissa päästään eteenpäin ja saadaan aikaan tuloksia, Salminen huomauttaa.

Kaikki mukaan suunnitelman laatimiseen

Keskeinen osa Rauman energiatehokkuustyötä on yhteinen toimintasuunnitelma, joka on laadittu vuosille 2017–2025. Se on tehty kaupungin omin voimin, kun aiemmin työ teetettiin konsultilla.

– Toimintasuunnitelma tehtiin osallistavasti. Kaikille hallintokunnille tehtiin kysely, jossa niitä pyydettiin pohtimaan energiaa säästäviä toimia omilla tahoillaan, kuinka Rauma saavuttaa energiatehokkuussopimuksen ja Hinku-kunnan velvoitteet, Salminen sanoo.

Rauman kaupungin osallistava toimintamalli kokoaa ja sitouttaa koko yhteisön tekemään työtä energiatehokkuuden parantamiseksi ja hiilipäästöjen vähentämiseksi.

Koko kaupunginhallinnon organisaation saaminen mukaan ja sitouttaminen toimintasuunnitelmaan on ollut iso ponnistus. Salmisen mielestä vaivannäkö on kuitenkin kannattanut, sillä toimintasuunnitelman avulla jokainen työyksikkö voi seurata ja mitata työn toteutumista. Toimintasuunnitelma on myös julkinen dokumentti ja sidosryhmien nähtävillä.

Salmisen mielestä on tärkeää, että energiatehokkuustoimista kerrotaan aktiivisesti kuntalaisille, medialle ja muille tärkeille sidosryhmille. Tätä varten Raumalla on luotu myös ”roadmap”-aikajanakartta, josta näkee havainnollisesti yhdellä silmäyksellä, mitä Raumalla on tehty ja aiotaan tehdä hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi.

Toimintamallista paljon myönteistä palautetta

Kimmo Salminen sanoo, että kaupunginhallinnon kokemukset uudesta toimintamallista ovat olleet myönteiset. Raumalaiset ovat myös esitelleet toimintamalliaan eri foorumeilla ja saaneet paljon myönteistä palautetta.

– Sanahelinän sijaan olemme päässeet konkreettisiin toimiin kaikilla kaupungin sektoreilla, Salminen toteaa.

Matti Lehtosen mielestä ilman hallintorajat ylittävää hyvää ja aitoa yhteistyötä laadukasta energiatehokkuustoimintaa ei saada syntymään. Hän kuitenkin muistuttaa, että kunnat ja kaupungit ovat erilaisia.

– Rauman toimintamallia ei voi sellaisenaan ottaa käyttöön muualla, mutta muiden kuntien kokemuksia kannattaa kuulostella ja soveltaa hyväksi havaittuja käytäntöjä omaan organisaatioon.

Teksti: Matti Remes
Kuva: Rauman kaupunki