Liittyjän tarina

Sallila Energia Oy: Asiakkaat innostuivat energiatehokkuudesta

15.06.2017
Takaisin listaukseen

Sallila Energia vastaa asiakkaiden toiveisiin ja tarjoaa entistä kattavammin tietoa energiansäästöstä ja uusiutuvista energiamuodoista.

Kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia kustannuksia ja ympäristöä säästävistä energiaratkaisuista.

Tämä on huomattu myös Sallila Energia Oy:ssä, joka tuottaa ja myy sähköä pääasiassa Lounais-Suomen alueella. Konsernin pääpaikka on Loimaan kaupunkiin kuuluvalla Alastarolla.

– Kiinnostus näkyy esimerkiksi siitä, että järjestämissämme asiakastilaisuuksissa kävijöiden määrä on kasvanut. Ennen muuta kiinnostuksen huomaa siitä, että asiakkaat pyytävät meitä omiin tilaisuuksiinsa kertomaan energia-asioista, Sallila Energian energiapäällikkö Raimo Prusi sanoo.

Erityisesti aurinkosähkö kiinnostaa

Sallila Energia on ollut mukana energiatehokkuussopimuksissa vuodesta 1998 lähtien ja on tehnyt paljon energian käyttöä tehostavia toimenpiteitä omassa toiminnassaan.

Sallila Energia -konserniin kuuluvat emoyhtiö Sallila Energia Oy sekä tytäryhtiöt Sallila Sähkönsiirto Oy, Sallila Sähköasennus Oy ja Forssan Energia Oy.
Pääasiassa Lounais-Suomessa toimivalla konsernilla on kaksi omaa voimalaitosta ja muuta sähköntuotantoa omistamiensa tuotanto-osuuksien kautta.

Prusi huomauttaa, että myös asiakkaiden energiansäästön edistäminen on tärkeä osa päivittäistä työtä.

Hänen mukaansa eniten tietoa halutaan arkisista asioista, kuten energiatehokkaasta lämmityksestä, valaistuksesta ja sähkölaitteiden järkevästä käytöstä.
– Viime ja tänä vuonna uusiutuva energia, etenkin aurinkosähkö, on herättänyt valtavaa kiinnostusta. Ihmiset kyselevät fiksuista hyödyntämistavoista ja pyytävät neuvoja laitehankintoihin, Prusi kertoo.

Sallila Energia on vastannut kuluttajien kasvavaan kiinnostukseen parantamalla asiakaspalvelua ja kouluttamalla omaa henkilökuntaansa energiatehokkuuteen liittyvissä asioissa.

Suurimpiin haasteisiin Prusi laskee energiatietouden lisäämisen nuorten parissa. Se edellyttää kiinnostavaan muotoon puettua viestintää, joka uppoaa nuoreen sukupolveen.

– Teemme näissä asioissa yhteistyötä koulujen kanssa ja käymme puhumassa energia-asioista peruskouluissa ja keskiasteen oppilaitoksissa.

Energiatehokkuudesta uutta bisnestä

Prusi korostaa, että energian käytön tehostamisesta hyötyvät kaikki.

Sallila Energia Oy:lle on myönnetty tunnustus ansioituneesta energiatehokkuustyöstä Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksessa vuosina 2008–2016.

– Joku voisi sanoa, että energiatehokkuuden edistäminen on huonoa bisnestä energiayhtiölle. Näemme asian toisin. Asiakkaat kokevat meidät luotettavaksi ja asiantuntevaksi toimijaksi. Hyvä maine auttaa meitä saamaan lisää liiketoimintaa.

– Asiakkaille toimitetaan entistä enemmän muun muassa aurinkosähköjärjestelmiä, joiden teknisestä toteutuksesta vastaa tytäryhtiömme, Prusi mainitsee.

Sallila Energia tarjoaa asiakkailleen aurinkosähköä myös Loimaalle perustamassaan aurinkopaneelipuistossa. Suomen suurimpiin kuuluva aurinkopuisto koostuu 2400 paneelista, jotka tuottavat sähköä 750 megawattituntia vuodessa. Energiamäärä vastaa noin 50 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.

Aurinkopuiston asiakkaina on Loimaan kaupunki, yrityksiä ja kuluttajia, jotka vuokraavat paneeleita käyttöönsä ja saavat niistä tuotetun sähkön.

Teksti: Matti Remes

Kuva: istockphoto