Liittyjän tarina

Sappi Europe: Paperitehtaan osastot sitoutuivat energiansäästöön

22.05.2018
Takaisin listaukseen

Sappi Europen paperitehtaassa Kirkniemessä osastokohtainen toiminta ja organisaatiorajat ylittävä yhteistyö ovat saaneet aikaan isoja energiansäästöjä.

Sappi Europen paperitehdas Lohjan Kirkniemessä valmistaa päällystettyjä julkaisupapereita, joita käytetään lehdissä, kuvastoissa ja painetussa mainonnassa.

Energiatehokkuuden parantaminen on ollut jo pitkään olennainen osa tehtaan päivittäistä työtä. ”Se on sisäänrakennettuna kaikessa toiminnassamme”, Sappi Kirkniemen massaosaston käyttöpäällikkö Tuomo Järvinen sanoo. Hänen mukaansa energiatehokkuuden hallinta on luonteva osa kaikkia kehityshankkeita. Se huomioidaan esimerkiksi uusissa investoinneissa sekä laitteiden ajoarvojen että tuotteiden ja välituotteiden laatuparametrien kehityksessä.

”Myös henkilöstön koulutus ja uusien työntekijöiden perehdytys energiatehokkuusasioissa ovat tärkeitä asioita”, Järvinen korostaa.

Energia kiertää tehokkaasti

Järvisen mukaan paperitehtaan energiatehokkuudessa on oleellista, että energiaa kierrätetään mahdollisimman tehokkaasti eri tuotantoprosesseissa.
Tehtaan oma voimalaitos tuottaa prosessihöyryä lähinnä märän paperirainan kuivaukseen, mutta kuivatusosilla käytetystä höyrystä merkittävä osa käytetään uudelleen tehtaan lämmön talteenottojen kautta. Talteen otettua energiaa voidaan hyödyntää muun muassa prosessivesien ja paperikonehallien lämmityksessä.

Sähköenergian käyttö tehtaalla jakaantuu melko tasan massanvalmistuksen ja paperinvalmistuksen kesken. Mekaanisen massan valmistuksessa käytetty sähkö muuttuu lähes sataprosenttisesti lämpöenergiaksi. Osa energiasta sitoutuu tehtaan prosessivesiin tai muuttuu höyryksi, jolloin se voidaan kerätä talteen. ”Energia kiertää tehtaan eri prosessien läpi useaan kertaan, jolloin käytetystä energiamäärästä saadaan suurin mahdollinen hyöty irti”, Järvinen sanoo.

Osastojen välinen yhteistyö toimii

Sappi Kirkniemessä energiansäästötyön onnistumista mitataan ja kehityskohteita haetaan jatkuvalla kulutusseurannalla ja järjestelmällisillä energia-analyyseillä. Tärkeä mittari on tehtaan ominaiskulutus eli tuotetun paperitonnin valmistamiseen kulunut energia.

Sappi Europe
Sappi Europen paperitehdas Kirkniemessä on osa kansainvälistä Sappi-konsernia, jonka pääkonttori sijaitsee Etelä-Afrikassa. Sappi Europe kuuluu Euroopan johtaviin päällystetyn hienopaperin tuottajiin. Kirkniemessä työskentelee noin 550 paperialan ammattilaista tuotannosta tuotekehitykseen.

Kirkniemen tehtaalla energiatehokkuuden edistäminen ei ole kenenkään päätoimi, vaan se kuuluu työntekijöiden työnkuvaan muiden töiden ohessa. ”Osastokohtainen sitoutuminen on tärkeää. Jokaisella osastolla on energiatehokkuudesta vastaava henkilö.”

Järvisen mukaan energiankäytön tehostamisessa merkittävä tekijä on ollut, että osastojen rajat ylittävä yhteistyö toimii tehtaalla hyvin. ”Näin osastoilla pystytään huomioimaan, miten jokin toimenpide vaikuttaa koko tehtaan energiatehokkuuteen.” Hyviä esimerkkejä osastorajat ylittävistä asioista ovat höyryn mahdollisimman tehokas hyödyntäminen ja tehtaan vedenkäytön hallinta.

Energiansäästön tavoitteet ylitettiin

Sappi Europe liittyi valtakunnalliseen energiatehokkuussopimukseen vuonna 2009. Samana vuonna Kirkniemen tehtaan energiatehokkuusjärjestelmä sai EN 16001 -sertifikaatin. Kolme vuonna myöhemmin tehtaalle myönnettiin myös ISO 50001 -sertifikaatti osoituksena järjestelmällisestä energiatehokkuuden parantamisesta.

Tuomo Järvinen kertoo, että viime energiatehokkuussopimuskauden tavoitteet onnistuttiin saavuttamaan ja lopulta ylittämään. ”Avaintekijöinä olivat pienempien hankkeiden systemaattinen toteutus ja muutama isompi investointi. Tärkeää on ollut myös yhteistyö eri laite- ja palvelutoimittajien sekä Motivan kanssa.”

Sappi Kirkniemi on mukana myös nykyisessä energiatehokkuussopimuksessa. Yhtiö tavoittelee vuoteen 2025 mennessä sopimuksen mukaista 7,5 prosentin säästöä kokonaisenergian käytössä.

TEKSTI: Matti Remes
KUVA: Sappi Europe