Liittyjän tarina

Savon Voima: Asiakkaan lämmityslaitteiden säädöt kuntoon

07.02.2018
Takaisin listaukseen

Savon Voima auttaa kaukolämpöasiakkaitaan havaitsemaan lämmitysjärjestelmien mahdolliset toimintahäiriöt. Niiden korjaaminen voi tuoda taloyhtiölle isoja kustannussäästöjä.

Savon Voima on tarjonnut vuoden 2016 alusta lähtien kaukolämpöasiakkailleen energia-analyysipalvelua. Sen avulla taloyhtiö saa tietoa kaukolämpölaitteidensa kunnosta, omasta energiankäytöstä ja potentiaalisista säästökohteista.

– Kaukolämpöasiakkaiden kiinnostus energian ja kustannusten säästöön on kasvanut.

Siksi kehitämme koko ajan palveluvalikoimaamme, Savon Voiman turvallisuus- ja kehityspäällikkö Kari Anttonen perustelee.

Oikea perussäätö säästää energiaa

Energia-analyysissä kiinteistön lämmitysenergian käyttö tutkitaan vuositasolta aina tuntitasolle saakka. Tiedoista etsitään mahdollisia poikkeamia ja niihin vaikuttavia syitä. Tuloksia verrataan myös muihin vastaaviin saman ikäluokan kiinteistöihin.

– Näin selviävät kiinteistön energiankäytön tehokkuus ja mahdolliset säästökohteet, Anttonen selvittää.

Yksi yleisimmin havaituista korjauskohteista on lämmitysverkoston perussäädön tekeminen. Oikealla perussäädöllä varmistetaan, että vesi kiertää tasaisesti jokaisen lämmityspatterin kautta ja lämmitys jakautuu tasaisesti rakennuksen eri osiin.

Energia-analyysin laitekatselmuksessa tarkistetaan puolestaan kaukolämpölaitteiden kunto. Laitteisto tutkitaan sekä etsitään syitä mahdollisille kiinteistössä havaituille ongelmille tai energiankäytön poikkeamille.

Veden jäähtymä paljastaa viat

Savon Voimassa seurataan myös asiakkaan kaukolämpöveden jäähtymää, jolla tarkoitetaan asiakkaan kiinteistöön menevän ja sieltä palaavan kaukolämpöveden lämpötilaeroa. Se kertoo, kuinka hyvin asiakkaan lämmönjakolaitteet hyödyntävät kaukolämpöveden lämpöenergian.

Savon Voima -konsernin liiketoimintaa ovat sähkön tuotanto ja siirto, kaukolämmön tuotanto ja myynti, sähkön myynti ja energia-alan sijoituspalvelut sekä uudet energiaratkaisut, kuten aurinkosähkö. Konsernin omistavat 21 kuntaa, jotka sijaitsevat pääosin Pohjois-Savossa. Savon Voimalla on kaukolämmön tuotantoa 19 taajaman alueella ja sähköverkkoa noin 27 000 kilometriä.

– Pieni jäähtymä kertoo yleensä jonkinlaisesta toimintahäiriöstä asiakkaan laitteissa. Näistä havainnoista olemme tarvittaessa yhteydessä asiakkaaseen ja neuvomme korjaavissa toimenpiteissä.

Anttosen mukaan entistä tarkemman seurannan ansiosta asiakkaiden laitteista on löytynyt vikoja, jotka ovat kasvattaneet turhaan asiakkaan kaukolämmön käyttöä – ilman että sitä on edes huomattu.

– Toimintahäiriöiden korjaaminen voi säästää tuhansia euroja esimerkiksi kerrostalon energiakuluista. Usein vika löytyy esimerkiksi viallisista säätölaitteista, joiden korjaaminen on yksinkertaista.

Savukaasujen lämpö talteen

Savon Voima on tehostanut viime vuosina myös energiatehokkuutta tuotantolaitoksissa, joissa kaukolämpöä tuotetaan. Esimerkiksi yhtiön suurimpiin voimalaitoksiin Iisalmessa ja Pieksämäellä on asennettu lämmön talteenotolla varustetut savukaasupesurit. Kiuruveden biolämpökeskukseen vastaava laitteisto tulee vuoden 2017 aikana.

– Ilman uusia laitteistoja kaasu lähtee piipusta ulos 140–150 -asteisena. Investoinnin jälkeen savukaasukaasu jäähtyy 40–50 asteeseen. Näin savukaasujen sisältämä lämpö saadaan tehokkaasti hyödynnettyä kaukolämmöksi.

 

Anttosen mukaan savukaasujen lämmön talteenotolla on iso vaikutus tuotannon hyötysuhteeseen. Investoinnit alentavat myös osaltaan asiakkaiden kaukolämmön hintaa.

Savon Voima oli mukana edellisessä energiatehokkuussopimuksessa ja liittyi ensimmäisten yritysten joukossa myös uudelle sopimuskaudelle 2017–2025.

Anttosen mukaan yhtiö on asettanut kaukolämmön jakelulle ja siirrolle kuuden prosentin säästötavoitteen, joka on energiapalveluiden toimenpideohjelman mukainen. Kaukolämmön ja sähkön tuotannossa sopimuskauden säästötavoite on kolme prosenttia.

– Kiinnitämme tulevina vuosina yhä enemmän huomiota olemassa olevien laitosten energiatehokkuuden parantamiseen. Investoinneilla tehokkuutta on tällä hetkellä enää vaikea parantaa kustannustehokkaasti.

Myös kaukolämpöverkkojen lämpöhäviöiden pienentämisessä on Anttosen mukaan paljon tehostamispotentiaalia.

– Kaukolämpöverkon menolämpötilan optimoinnilla on tässä tärkeä rooli.

 

Teksti: Matti Remes
Kuva: Savon Voima