Liittyjän tarina

SCA Hygiene Products Oy Ab: Energiatehokkuudessa riittää aina parannettavaa

15.06.2017
Takaisin listaukseen

Pehmopaperia valmistavalle SCA Hygiene Productsille energiatehokkuuden parantaminen tuotantoprosesseissa on ollut jo pitkään osa päivittäistä työtä. Aina riittää parannettavaa.

SCA Hygiene Products valmistaa Nokialla pehmopaperia, muun muassa suomalaisten kuluttajien tuntemia Lotus-tuotteita. Energia-asioista vastaava projektipäällikkö Ossi Ikonen sanoo, että yrityksessä on kiinnitetty jo pitkään huomiota energian käytön tehostamiseen.

Energiatehokkuussopimuksissa yritys on ollut mukana vuodesta 1998 lähtien.

– Keskeinen syy energiansäästöön on taloudellinen. Kustannuksia on alennettava ja toimintoja tehostettava. Muuten emme menesty kilpailussa muita paperiyhtiöitä ja oman konsernin tuotantolaitoksia vastaan Euroopassa, Ikonen perustelee.

Kuluttajatuotteita valmistavalle yritykselle ympäristöasioiden mallikas hoitaminen on tärkeää. Nokian tehtaalla on käytössään ympäristöjärjestelmä ISO14001 ja valmistetuilla Lotus-tuotteilla Pohjoismainen ympäristömerkki eli joutsenmerkki.

Paljon pieniä parannuksia

Ikonen sanoo, että tehtyjen energiakartoitusten perusteella tuotantoprosessista on löydetty paljon kohteita, joihin on tehty viime vuosina parannuksia.
– Muun muassa pumppuihin on asennettu taajuusmuuttajia. Ilmastointijärjestelmien toimintaa on optimoitu. Myös kuumien pintojen eristyksiä on parannettu, Ikonen mainitsee.

SCA Hygiene Products Oy Ab:lle on myönnetty tunnustus ansioituneesta energiatehokkuustyöstä Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksessa vuosina 2008–2016.

Tarvitsemansa prosessihöyryn ja kaukolämmön SCA saa Nokianvirran Energian uudesta biovoimalaitoksesta, joka Ikosen mukaan vähentää päästöjä ja varmistaa vakaamman energian hinnan.

Uusi laitos korvaa maakaasun ja lisää kotimaisten energialähteiden käyttöä. Hakkeen lisäksi polttoaineena käytetään SCA:n pehmopaperin valmistuksen sivuvirtoja, kuten biolietettä ja myöhemmin myös kuitusavea.

Ikosen mukaan myös paperitehtaan vedenkäytön vähentäminen on ollut jo pitkään suurennuslasin alla.

– Se vähentää pumppaukseen tarvittavan sähkön käyttöä. Aiomme päästä jatkossa vieläkin pienempään kulutukseen, vaikka vanhassa tuotantolaitoksessa se onkin aina haasteellista.

Paljon kiviä vielä kääntämättä

Vuosien työ energiatehokkuuden eteen on tuonut tulosta. Ominaisenergian kulutus tuotettua paperitonnia kohti on vähentynyt.

– Energian kulutus väheni tuotannossa 16 prosenttia, kun edellisen energiatehokkuussopimuskauden tavoite oli 9 prosenttia.

SCA Hygiene Products Oy Ab
Nokialla on tehty paperia 1900-luvun alusta lähtien. Yleisesti Nokian Paperina tunnettu tehdas on nykyisin osa kansainvälistä SCA-konsernia (Svenska Cellulosa Aktiebolaget), jonka pääpaikka on Ruotsissa. Esimerkiksi suomalaisille tuttuja Lotus-tuotteita valmistetaan Nokialla.

Ikosen mukaan SCA jatkaa myös tulevina vuosina tuotannon ja prosessien tehostamista.

Vedenkierron parantamisen ohella erityistä huomiota kiinnitetään hukkalämmön talteenottoon ja hyödyntämiseen esimerkiksi kiinteistön lämmityksessä. Myös energiaa säästävien led-valojen ja taajuusmuuttajien asennuksia jatketaan.

– Aina löytyy parannettavaa. Kiviä on vielä paljon kääntämättä.

Ikonen huomauttaa, että suurimmat haasteet energiatehokkuuden parantamisessa ovat aika ja raha. Hankkeiden suunnittelu ja toteutus vievät aikaa, mutta omat henkilöresurssit ovat rajalliset.

– Käytännössä voimme aina keskittyä vain tiettyihin asioihin kerrallaan. Muut asiat joutuvat odottamaan pöydän reunalla.

Toinen haaste ovat taloudelliset resurssit. Energiainvestointien rahoituksessa Nokian tehdas kilpailee muiden konsernissa tehtävien investointien kanssa.

– Taloudelliset resurssit suunnataan investointeihin, joissa on lyhin takaisinmaksuaika.

Teksti: Matti Remes