Uutinen

Selvitys: energiatehokkuudesta paljon lisähyötyjä yrityksille

24.10.2018
Takaisin listaukseen

Motivan tekemän selvityksen mukaan energiatehokkuuden parantaminen tuottaa yrityksille monipuolisia hyötyjä energiansäästön lisäksi. Yritysten havaitsemat oheishyödyt vaihtelevat alasta ja toiminnasta riippuen tuotannon tehokkuuden, työturvallisuuden, työolosuhteiden ja asiakaskokemuksen parantumisesta aina osakkeenarvon nousuun. Oheishyötyjen tunnistaminen ja euroiksi arvottaminen on keino vauhdittaa uusia energiatehokkuusinvestointeja, joita tarvitaan kipeästi ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Energiatehokkuuden oheishyötyjä on toistaiseksi tarkasteltu kansainvälisesti lähinnä yhteiskunnallisten hyötyjen valossa. Tehtyjen tutkimusten mukaan energiatehokkuus tuottaa välittömien hyötyjen lisäksi jopa kolmanneksen verran muita oheishyötyjä.

Motiva selvitti millaisia oheishyötyjä energiatehokkuustoimet tuottavat niitä toteuttaville suomalaisyrityksille. Näkemyksiään antoivat yhteensä 30 edustajaa teollisuus- ja palvelualalla toimivista yrityksistä.

Kylkiäisenä lukuisia etuja

Yritykset arvioivat saavuttaneensa energiatehokkuuden ohella taloudellisia, tuotannollisia ja toiminnallisia hyötyjä sekä ympäristöön, maineeseen ja työskentelyolosuhteisiin liittyviä hyötyjä.

– Tyypillistä on, että energiatehokkuusinvestointi tuottaa yritykselle useita oheishyötyjä, jotka vaihtelevat yrityksen toimialan mukaan, kertoo johtava asiantuntija Lea Gynther valtionkestävän kehityksen yhtiö Motivasta.

Yrityksissä energiatehokkuus kytkeytyy vahvasti taloudellisuuteen, sillä se vaikuttaa poikkeuksetta liiketoiminnan kannattavuuteen. Pienentyneet energiakulut parantavat liiketoiminnan tulosta ja yrityksen kilpailukykyä. Energiatehokkuus on myös erottamaton osa yritysvastuuta ja tärkeä keino vähentää toiminnan ilmastovaikutuksia. Tehokkaalla energiankäytöllä yritykset kokivat saavuttavansa tuotannollisia ja toiminnallisia etuja.

– Teollisuudessa tehokkaampi energiankäyttö mahdollistaa tuotantotehon kasvattamisen ja vähentää kalliita tuotantokatkoksia. Palvelualoilla, kuten majoitus- ja kaupan alalla, se on puolestaan osa hyvää asiakaskokemusta. Erilaiset energiatehokkuustoimet parantavat myös työskentelyolosuhteita, kuten viihtyvyyttä sekä työturvallisuutta ja -terveyttä, summaa johtava asiantuntija Erja Saarivirta Motivasta.

Oheishyötyjen arvo mukaan kannattavuustarkasteluihin

Energiatehokkuusinvestoinnit ovat usein taloudellisesti kannattavia, mutta ne jäävät liian usein tuotannollisten investointien jalkoihin. Yritysten ei kannata tuijottaa vain investoinnilla saavutettavaa energiakustannusten säästöä, vaan laajentaa katsantokantaa myös muihin saavutettaviin etuihin.

– Investointipäätöksiä valmisteltaessa ja tehtäessä, kannattaa oheishyödyt liittää tarkasteluihin ja laskelmiin mukaan. Hyötyjen entistä kattavampi tunnistaminen ja euroiksi muuttaminen puoltaisi monessa tapauksessa investointia energiatehokkuuteen, arvioi Saarivirta.

Energiatehokkuus välttämätöntä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

IPCC:n lokakuussa 2018 julkaisema raportti osoittaa, että ilmastonmuutoksen hidastamiseksi tarvitaan akuutteja toimia kaikilla yhteiskunnan tasoilla ja kaikilta toimijoilta. Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n mukaan energiatehokkuus on ensisijainen ja välttämätön toimi energiankäytön ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Energiatehokkuuden tuntuva parantaminen ja sitä kautta saavutettavat päästövähennykset vaativat toteutuakseen suurten linjausten lisäksi entistä enemmän ruohonjuuritason toimia.

 

Lue selvitys: ”Energiatehokkuuden oheishyödyt yrityksissä”


Lisätietoja:

Motiva Oy

Erja Saarivirta, johtava asiantuntija
puhelin 09 6122 5055, erja.saarivirta@motiva.fi

Lea Gynther, johtava asiantuntija
puhelin 09 6122 5044, lea.gynther@motiva.fi