Liittyjän tarina

Sinituote Oy: Puolet kaukolämmöstä korvautuu hukkalämmöllä

06.08.2020
Takaisin listaukseen
Hukkalämmön talteenotto muoviosien valukoneilta puolitti kaukolämmön tarpeen Sinituotteen tehtaalla. Energiansäästön eteen on tehty viime vuosina muutenkin paljon työtä.

Sinituote Oy valmistaa kodinhoitovälineitä Kokemäellä Satakunnassa sijaitsevalla tuotantolaitoksellaan. Muoviosien tekemiseen tehdassalissa on 19 ruiskuvalukonetta, joissa muottiin valettujen osien jäähdytyksen yhteydessä syntyy runsaasti hukkalämpöä.

Viime vuonna harakoille aiemmin mennyt ylijäämälämpö päätettiin ottaa hyötykäyttöön.

– Vanhassa järjestelmässä jäähdytykseen käytetty vesi kulki jäähdytysjärjestelmän kautta, jossa koneiden tuottamaa hukkalämpöä ei pystytty hyödyntämään. Nyt vedessä oleva lämpö kerätäänkin talteen pumppaamalla lämmin vesi lämminvesivaraajaan ja sieltä edelleen kiinteistön lämmitysjärjestelmään, Sinituotteen kehityspäällikkö ja ympäristövastaava Rami Peltosaari sanoo.

Seitsemän vuoden takaisinmaksuaika

Investoinnin toteuttajaksi päätettiin valita Calefa Oy avaimet käteen -periaatteella. Päätökseen vaikutti se, että ostolämmön tarpeen huomattavan vähenemisen myötä investoinnin takaisinmaksu saadaan kohdilleen.

– Investointi toteutettiin omalla rahoituksella. Kokonaistoimitus oli perusteltua sen helppouden vuoksi. Calefa teki myös projektinhallinnan ja suunnittelutyön kokonaisuudessaan.

Hukkalämmön talteenotto on ollut toiminnassa vasta muutaman kuukauden. Ensimmäiset tulokset ovat kuitenkin lupaavat.

– Kesällä laitteisto ei ole käytössä, mutta talviaika antoi hyvän kuvan siitä, että kaukolämmön kulutus 1,4 hehtaarin kiinteistössä putoaa puoleen entisestä. Eli se on hyvinkin sitä, mitä luvattiin.

Investoinnin takaisinmaksuajaksi arvioidaan noin seitsemän vuotta.

Sinituote Oy on suomalainen perheyritys, joka on toiminut nykymuodossaan vuodesta 1988 lähtien. Yritys tunnetaan erityisesti valmistamistaan siivousvälineistä.

– Sinituotteella on tärkeää, että tehdyt asiat ovat aina kannattavia ja takaisinmaksuaika on järkevällä tasolla. Tehostamistoimia on välttämätön tehdä, ja kaikissa paikoissa on pyrittävä kustannustehokkuuteen. On hienoa, että tällaisia säästön paikkoja löytyy tehtaalta.

Paljon työtä energiansäästön eteen

Peltosaari kertoo, että Kokemäen tehtaalla energiansäästön eteen on tehty paljon muitakin toimenpiteitä viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana. Tuotantoprosessin eri vaiheita ja kiinteistön energiankulutukseen liittyviä asioita on käyty järjestelmällisesti läpi.

Muun muassa vanhojen ruiskuvalukoneiden tilalle on hankittu uusia hybridikoneita, jotka säästävät energiaa katkaisemalla virran automaattisesti tietyssä vaiheessa prosessia.

Tehtaan koko valaistus on vaihdettu energiatehokkaisiin led-valaisimiin. Niitä isoon kiinteistöön tarvittiin noin tuhat kappaletta. Samalla asennettiin digitaalisen valaistuksen ohjausväylä, jonka avulla yksittäisiä valaisimia voidaan ohjata ja ohjelmoida esimerkiksi tilojen käytön mukaan.

Isoihin investointeihin kuuluu myös tuotantolaitoksen katolle asennettu aurinkovoimala, joka oli valmistumisensa aikaan lajissaan 16. suurin Suomessa. Huipputeholtaan 310 watin paneeleita on noin tuhat kappaletta. Ne kattavat noin 15 prosenttia tehtaan koko sähkön tarpeesta.

Melkein hiilineutraali tuotantolaitos

Lisäksi tehtaalle on asennettu eri kohteisiin kymmenen ilmalämpöpumppua, joilla on hyvä hyötysuhde. Teholtaan laitteet vastaavat kotitalouksien käyttämiä lämpöpumppuja.

– Aina energiansäästöön ei tarvita isoja investointipäätöksiä tai kallista suunnittelua vaativia toimenpiteitä. Puolitoista tonnia maksavat lämpöpumput ovat esimerkki kustannustehokkaista ratkaisuista.

Uusien energiaratkaisujen myötä tehtaan hiilidioksidipäästöt vähenevät selvästi. Hiilijalanjälkeä pienentää lisäksi se, että ostosähkö on päästöttömällä vesivoimalla tuotettua sähköä.

Sinituote on mukana kemianteollisuuden energiatehokkuussopimuksessa, johon oli heinäkuun alkuun mennessä liittynyt 45 toimialan yritystä ja 88 toimipaikkaa. Sopimuksessa mukana olevat yritykset sitoutuvat 7,5 prosentin energiansäästöön sopimuskaudella 2017–2025.

– Saavutamme sopimuskaudelle asetetun tavoitteen, Peltosaari arvioi.

Hän huomauttaa, että sopimukseen liittyminen on edellytys Business Finlandin energiatukeen, joilla edistetään energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöönottoa.

– Energiatehokkuussopimus sopi kuitenkin myös yrityksemme ideologiaan ja vastuullisuustyöhön kuin nenä päähän.

Teksti: Matti Remes
Kuva: Sinituote Oy