Liittyjän tarina

Tervakoski Oy: Toiminnan jatkuva parantaminen tuo tuloksia

23.03.2020
Takaisin listaukseen
Voimalaitoksen savukaasujen talteenotto on Tervakosken paperitehtaan suurin investointi energiansäästöön. Energiatehokkuuden jatkuva parantaminen on oleellinen osa päivittäistä työtä.

Tervakosken erikoispaperitehdas on toiminut Janakkalassa yli 200 vuotta, ja se on toimialansa vanhin yhtäjaksoisesti toiminut tuotantolaitos Suomessa.

340 henkilöä työllistävä tehdas valmistaa räätälöityjä erikoispapereita, kuten erityisen ohuita painopapereita lääketeollisuudelle, ekologisia elintarviketeollisuuden papereita ja sähköeristepapereita globaaleille markkinoille.

Paperinvalmistuksessa sähköä kuluu paljon puukuitujen jauhamiseen ja paperikoneen pyörittämiseen. Paperin kuivattamiseen tarvitaan puolestaan runsaasti höyryä.

Tervakosken energiatehokkuusasiantuntija Petri Malkamäki kertoo, että tuotantolaitoksella on tehty energiansäästötyötä jo pitkään. Yrityksellä on muun muassa ollut useita vuosia energianhallintajärjestelmä ISO 50001. Metsäteollisuuden energiatehokkuussopimuksessa yritys on nyt mukana toista kautta.

– Viime vuosina isoin yksittäinen asia on ollut savukaasujen talteenottojärjestelmän asentaminen tehtaan lämpövoimalaan, jossa tuotetaan maakaasulla höyryä tehtaan tarpeisiin, Malkamäki toteaa.

Toiminnan jatkuva parantaminen tärkeää

Vuonna 2017 käyttöön otettu savukaasujen talteenottojärjestelmä on vähentänyt merkittävästi maakaasun käyttöä. Samalla hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet.

Järjestelmässä savukaasukanavaan on asennettu lämmönvaihtimet, joissa kiertävä viileä neste lämpenee ja se johdetaan tehtaan prosessivesien lämmitykseen ja kaukolämpöverkkoon.

Malkamäki korostaa, että energiatehokkuustyössä oleellista on toiminnan jatkuva parantaminen päivittäisessä tuotannossa.

– Pyrimme seuraamaan mahdollisimman tarkasti energian kulutusta ja tekemään toimenpiteitä, joilla energian käyttöä voidaan tehostaa.

Tuloksia syntyy ilman investointejakin

Energiatehokkuuden parantaminen nähdään yrityksissä usein investointeina. Malkamäen mukaan on kuitenkin paljon asioita, joissa energian käyttöä voidaan tehostaa vain operoimalla laitteita eri tavalla tai säätämällä toisenlaisia asetusarvoja.

– Näin voidaan saada aikaan säästöjä ilman investointeja.

Malkamäen mukaan päivittäistä tuotantoa pyörittävällä henkilöstöllä on energiatehokkuuden parantamisessa tärkeä roolinsa. Siksi näitä asioita pyritään pitämään koko ajan esillä palavereissa ja muissa yhteyksissä.

Taloudellisten säästöjen ja päästöjen vähentämisen ohella energiatehokkuuden parantamisesta saadaan oheishyötyjä. Esimerkiksi tehtaan höyrylinjojen eristämisellä on parannettu myös työturvallisuutta.

Tervakosken tehtaalla helpoimmat asiat on energiansäästössä jo toteutettu. Malkamäen mukaan kehitystyö kuitenkin jatkuu, vaikka jatkossa energiatehokkuuden parantaminen onkin entistä haastavampaa.

– Mahdollisia toimenpiteitä ja investointeja on toki vielä paljon, mutta niiden toteuttaminen on vaikeampaa, eivätkä ne ole välttämättä taloudellisesti yhtä kannattavia kuin aiemmat investoinnit.

Vuonna 1818 perustettu erikoispaperitehdas Tervakoski Oy on nykyisin osa itävaltalaista Delfortgroup-konsernia. Valmistetuista erikoispapereista yli 95 prosenttia menee vientiin.

Teksti: Matti Remes

Kuva: istock