Liittyjän tarina

Turun Seudun Energiantuotanto Oy: Lauhdutin nosti kaukolämmön tuotantotehoa yli 30 prosenttia

19.08.2020
Takaisin listaukseen
Savukaasulauhduttimen asennus toi merkittävän teholoikan kaukolämpöä ja höyryä tuottavalle voimalaitokselle Naantalissa. Lauhduttamalla talteen otettavan energian määrä on vuodessa on jopa 300 gigawattituntia.

Turun Seudun Energiantuotanto (TSE) tuottaa Turun alueelle kaukolämpöä, sähköä ja höyryä. Viime vuosina yhtiö on tehnyt isoja investointeja energiatehokkuutta parantavaan ja päästöjä vähentävään teknologiaan.

Merkittävin hankinta on Naantalin voimalaitoksen nelosyksikköön eli monipolttoainevoimalaan rakennettu savukaasulauhdutin, joka otettiin käyttöön viime marraskuussa.

Lauhdutin hyödyntää energiaa, jota syntyy biopolttoaineiden polton tuottaman kostean savukaasun lauhdutuksesta. Näin saadaan aikaisemmin harakoille mennyt energia talteen.

Odotettua suurempi tehoparannus

TSE:n toimitusjohtaja Maija Henell sanoo, että lauhdutin tehostaa merkittävästi energiantuotantoa.

– Lauhdutin on nimellisteholtaan 60 megawattia, mutta olemme saaneet siitä irti noin 67 megawatin tehot. Se tarkoittaa yli 30 prosentin parannusta laitoksen 200 megawatin kaukolämpötehoon, Henell toteaa.

Lauhduttamalla talteen otettavan energian määrä on vuodessa noin 250–300 gigawattituntia. Se vastaa vuositasolla noin 600 kerrostalon kuluttaman lämmön määrää.

– Mikä parasta, savukaasulauhdutin vähentää merkittävästi Naantalin kivihiiltä polttoaineenaan käyttävän kolmosyksikön käyntiaikaa. Sitä joudutaan käyttämään talvikaudella energiankulutuksen kysyntäpiikeissä.

Viiden vuoden takaisinmaksuaika

Savukaasulauhdutin asennettiin monipolttoaineyksikköön, joka valmistui vuonna 2017.

– Investointi tuli järkeväksi, kun saimme nostettua biopolttoaineiden käyttöasteen yli 70 prosenttiin. Tällä kostean polttoaineen määrällä savukaasut ovat riittävän kosteita, jotta lämpöä saadaan tuotettua savukaasuja lauhduttamalla, Henell sanoo.

Lauhdutininvestointi maksoi 16 miljoonaa euroa. Henell arvioi, että hankkeen takaisinmaksuaika on noin viisi vuotta.

Lauhduttimen asentamisen yhteydessä voimalassa tehtiin myös raakaveden käyttöä parantava investointi.

– Savukaasulauhdetta voidaan hyödyntää nyt raakavetenä tuotantoprosessissa, mikä on pudottanut yksikön veden kulutusta 75 prosenttia. Saamme lauhduttimesta kaksi kolmasosaa tuotantoyksikön veden tarpeesta. Säästöä syntyy siis tälläkin tavalla.

Hukkalämmöt hyötykäyttöön

Pienemmistä energiatehokkuushankkeista Henell mainitsee muutoksen, jossa toimistotilojen lämmitys tapahtuu nyt kaukolämmön paluuvedellä. Aiemmin tähän käytettiin voimalaitoksen tuottamaa höyryä.

Voimalaitoksella on myös tehty laiteinvestointi, jossa kaukolämpöverkon huollossa tehtävissä verkoston tyhjennyksissä saadaan lämpö talteen. Aiemmin kuuma vesi johdettiin mereen.

TSE suunnittelee parantavansa edelleen Naantalin nelosyksikön energiatehokkuutta ottamalla talteen tuotantoprosessissa syntyviä hukkalämpöjä. Niitä ovat muun muassa ulospuhalluksien, generaattorin jäähdytyksen ja syöttövesipumppujen taajuusmuuttajien jäähdytyksessä syntyvät hukkaenergiat. Lisäksi ilmanvaihdon poistoilmasta sekä savukaasulauhduttimen loppulauhteen jäähdytyksestä on mahdollista ottaa energiaa talteen.

– Hukkalämmön talteenotto vaatii kymmenen megawatin lämpöpumppulaitoksen. Investointi on parhaillaan suunnitteilla.

Lämpöpumppujen avulla noin 30-asteiset jäähdytysvedet voitaisiin nostaa 90 asteeseen ja syöttää kaukolämpöverkkoon. Tällä hetkellä hukkalämmöt johdetaan mereen.

– Lämpöpumppulaitos myös mahdollistaisi merivedestä saatavan lämmön hyödyntämisen kesäaikana lämmön tuottamiseen.

Sopimus lisää järjestelmällisyyttä

Turun Seudun Energiantuotanto on mukana energiantuotannon energiatehokkuussopimuksessa.

– Sopimukseen liittyvä raportointi lisää järjestelmällisyyttä ja muistuttaa asian tärkeydestä. Toki energiatehokkuuden parantaminen kuuluu muutenkin energiayhtiön normaaliin ydintoimintaan, Henell sanoo.

Turun Seudun Energiantuotanto huolehtii alueellisesta perusenergian tuotannosta. Osakkaita ovat Fortum Power and Heat Oy, Turku Energia sekä Raision, Naantalin ja Kaarinan kaupungit.

 

Teksti: Matti Remes
Kuva: TSE