Liittyjän tarina

UPM: Lämpöpumpulla lisää tehoa sahan energiankäyttöön

31.10.2022
Takaisin listaukseen
UPM Korkeakosken saha ottaa ison loikan energiatehokkuudessa investoimalla lämpöpumppuun, jonka kautta kuivaamoiden hukkalämpö saadaan tehokkaasti hyötykäyttöön.

UPM Korkeakosken saha tuottaa mäntysahatavaraa 350 000 kuutiometriä vuodessa Juupajoella Pirkanmaalla. Puutavaran kuivaukseen tarvittavan lämmön saha saa omasta vuonna 2013 rakennetusta biolämpölaitoksesta, jossa polttoaineena käytetään puunkuorta ja kuivahaketta.

Sahanjohtaja Sami Kotivuori sanoo, että talvipakkasilla lämpöenergian riittävyys sahatavaran kuivauksessa on ollut välillä haaste suhteessa kuivatettavan sahatavaran määrään.

Lämpölaitoksen kapasiteetin kasvattamisen sijaan sahalla päätettiin lähteä hakemaan ratkaisua kahden kuivaamon hukkaenergian hyödyntämisestä.

– Niissä on lämmöntalteenottojärjestelmä, mutta sen jälkeenkin poistopuhaltimista lähtee 55-asteista lämpöä taivaalle. Aloimme selvittää, miten tätä hukkalämpöä voitaisiin hyödyntää. Energiapotentiaali on valtava, Kotivuori toteaa.

Uusi teknologia mahdollistaa investoinnin

Parhaaksi vaihtoehdoksi todettiin teollisuuslämpöpumppu, jonka avulla hukkalämpö voidaan nostaa 90–100 asteen lämpötilaan jatkokäyttöä varten.

Lämpöteholtaan yhden megawatin lämpöpumppulaitoksen toimittaa Calefa Oy. Laitoksen teho on laajennettavissa tulevaisuudessa kahteen megawattiin.

Fakta:
Metsäteollisuusyhtiö UPM:n liikevaihto oli 9,8 miljardia euroa vuonna 2021. Yhtiö työllisti noin 17 000 henkilöä.

Loppukeväästä 2023 toteuttavassa hankkeessa sahan kuivaamoiden lämmönpoistokanaviin asennetaan keräimet, joista lämpö ohjataan lämpöpumpulle.

Lämpöpumppu asennetaan kuivaamon viereen pihalle omaan konttiinsa. Sieltä noin sataan asteeseen nostettava lämpö johdetaan sahan lämpölaitokselle menevään paluuvesipiiriin.

– Kuivausprosessiin tarvitaan varsin korkeaa lämpötilaa. Aiemmin kuivaamoiden hukkalämmön hyödyntämiseen ei ollut soveltuvaa ratkaisua, mutta uusi lämpöpumpputeknologia on muuttanut tilanteen, Kotivuori huomauttaa.

Perushuolloillakin iso merkitys energiansäästössä

Investoinnin jälkeen lämpöenergiaa riittää jatkossa paremmin, mikä mahdollistaa kuivauksen tehostamisen. Lämpöpumppulaitos pystyy myös mukautumaan eri olosuhteisiin.

Talvella sahan tuotantoa on mahdollista lisätä, kun lämpöenergia ei ole enää tuotantoprosessin pullonkaula. Vastaavasti kesällä voidaan säästää biomassan polttamista ja myydä sitä eteenpäin tai hyödyntää biomateriaalien raaka-aineena UPM:n muussa tuotannossa.

Kotivuori sanoo, että energiatehokkuus on sahalla tärkeä osa jokapäiväistä toimintaa. Energiatehokkaiden laitehankintojen ohella koneiden ennakkohuollot ja kunnossapitäminen ovat erityisen tärkeitä.

– Perushuollot saattavat tuntua energiatehokkuuden kannalta pieniltä toimenpiteiltä, mutta niillä on itse asiassa iso merkitys kokonaisuuden kannalta.

Kotivuoren mukaan esimerkiksi kuivaamoissa patterien puhdistaminen säännöllisesti pihkasta ja purusta voi parantaa energiatehokkuutta useita prosentteja.

– Sahan tuotannossa olemme keskittyneet mahdollisimman korkeaan käytettävyyteen ja täyttöasteisiin prosessin kaikissa vaiheissa. Kyse on tuotannon tehokkaasta suunnittelusta.

Teksti: Matti Remes
Kuva: UPM