Liittyjän tarina

Vaasan kaupunki: Sähkön kulutusjoustoa kehitetään yhdessä energiayhtiön kanssa

20.01.2022
Takaisin listaukseen
Vaasan kaupunki selvittää kiinteistöjensä liittymistä sähkön kulutusjoustoon. Uusia avauksia tarvitaan, vaikka energiatehokkuustyön painopiste on edelleen perustekemisessä.

Sääriippuvaisen tuulivoiman osuus sähköntuotannossa kasvaa nopeasti, ja energian tarjonnan ja kysynnän tasapaino edellyttää uudenlaista joustavuutta myös sähkönkulutukseen.

Tämä on lähtökohta Vaasan kaupungin ja kaupunkikonserniin kuuluvan Vaasan Sähkön hankkeessa, jossa selvitetään kaupungin omistamien kiinteistöjen liittymistä sähkön kulutusjoustoon.

Kaupungin energia- ja ilmastoasiantuntija Mika Hakosalo arvioi, että älykästä tekniikkaa ja ohjausjärjestelmiä hyödyntävässä kulutusjoustossa on paljon potentiaalia. Päästöjen ohella sen avulla voidaan säästää myös kustannuksia, kun energiankulutusta vähennetään silloin, kun sähkön hinta on kovan kysynnän vuoksi korkealla.

– Kulutusjoustoon osallistuminen edellyttää kuitenkin perusteellista ymmärrystä eri kiinteistöjen energiankulutuksesta, Hakosalo toteaa. Kaupungin kiinteistöissä on kattava energiankulutuksen seuranta, mutta seuraavan puolentoista vuoden aikana mittausdataa kerätään ja analysoidaan vieläkin tarkemmin.

– Tavoitteena on saada sähkönkulutuksesta reaaliaikaista tietoa, mikä auttaa ennakoimaan kulutusta ja tuo esille mahdollisuuksia joustaa sähkön käytössä. Nyt kulutustiedot menevät Vaasan Sähköön vuorokauden viipeellä.

Kulutusjoustolle paljon potentiaalisia kohteita

Erityisen tarkasti seurataan kaupungin uimahallin energiankulutusta. Rakennus on menossa muutaman vuoden kuluttua peruskorjaukseen, jolloin kiinteistöön voitaisiin asentaa kulutusjouston mahdollistavia laitteita ja automatiikkaa.

– Esimerkiksi vesipumppujen ohjauksia voitaisiin muuttaa niin, että niiden käyttöä voitaisiin pienentää sähkön kulutushuippujen aikana, Hakosalo sanoo.

Kiinteistöissä kulutusjouston potentiaalisia kohteita ovat myös ilmanvaihtokoneet, kun automatiikan avulla niiden käyntiä vähennetään tai lisätään sähkömarkkinoiden tilanteen mukaan. Sisäilman laatuun tällä ei ole vaikutusta, sillä pysähdykset kestävät vain muutamia sekunteja tai minuutteja.

– Datan keruusta on hyötyä myös yksittäisten kiinteistöjen energiakulutuksen optimoinnissa, Hakosalo huomauttaa. Hän uskoo, että sähkönkulutuksen säätelyn ohella kulutusjouston mahdollisuuksia lisäävät tulevaisuudessa myös energian varastoinnin mahdollistavat ratkaisut. Tässä voidaan tulevaisuudessa hyödyntää myös sähköautoja, joiden lataamisen ajankohtia optimoidaan älykkään tekniikan avulla.

Perustyö edelleen oleellista energiansäästössä

Vaasan kaupungin kiinteistöpäällikkö Hanna Pekkala toivottaa tervetulleeksi sähkön kulutusjouston kaltaiset pilotoinnit. Erilaisista kokeiluista voi jalostua pysyviä keinoja tehostaa energian käyttöä.

– Helpot tavat säästää energiaa on meillä jo toteutettu. Tarvitsemme koko ajan uusia keinoja saavuttaa kunta-alan energiatehokkuussopimuksen tavoitteet.

Vaasa on Pohjoismaiden suurin energiateknologian keskittymä, jonka yritykset kehittävät muun muassa älykkäitä sähköisiä ratkaisuja, kestävää energiaa ja joustavaa sähköntuotantoa.

Pekkala korostaa kuitenkin edelleen perustyön merkitystä energiatehokkuuden parantamisessa. – Vaasan kaupungin kiinteistökanta koostuu noin sadasta rakennuksesta, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 400 000 neliömetriä. Kun perusduuni tehdään hyvin koko kiinteistökannassa, sillä on iso merkitys kokonaisuuden kannalta.

Pekkalan mukaan esimerkiksi kiinteistöjen normaaleilla korjausohjelmilla voidaan vaikuttaa tehokkaasti energiatehokkuuteen, kun asia otetaan huomioon investoinneissa.

Esimerkiksi ilmanvaihtojärjestelmien saneerauksilla saadaan merkittävää energiansäästöä, kun investoidaan energiatehokkaisiin laitteisiin ja tehokkaaseen lämmöntalteenottoon.

– Kiinteistöjen perusparannuksissa ei lähdetä tekemään pelkkiä energiatehokkuusinvestointeja, vaan julkisen rakennuksen on palveltava aina käyttäjiään mahdollisimman hyvin. Tasapaino energiatehokkuuden ja hyvien sisäolojen välillä voidaan kuitenkin löytää.

Henkilöstön osaamiseen kannattaa panostaa

Hanna Pekkala korostaa energiankulutuksen jatkuvaa seurantaa, jotta poikkeamiin ja energiankulutusta lisääviin laitevikoihin päästään puuttumaan mahdollisimman varhain. Hänestä tärkeää on myös henkilökunnan osaamisen jatkuva kehittäminen.

– Organisaatiossa pitää olla laaja-alaisesti tietoa nykypäivän vaatimuksista ja mahdollisuuksista. Esimerkiksi lainsäädännön muutoksista tulee koko ajan uutta tietoa. Henkilökuntaa on koulutettava, jotta tiedot pysyvät ajan tasalla.

Vaasa on ollut pitkään mukana kunta-alan energiatehokkuussopimuksissa (KETS) ja on sitoutunut 7,5 prosentin energiasäästöön nykyisellä sopimuskaudella 2017–2025.

– Olemme tavoitteen saavuttamisessa puolivälissä. Uskon kuitenkin, että se saavutetaan. Vuosi vuodelta energiansäästötavoitteiden saavuttaminen on kuitenkin aina haasteellisempaa. Siksi tarvitsemme perustyön ohella myös uusia avauksia, joilla löydämme sekä energiaa että euroja säästäviä kohteita.

Teksti: Matti Remes
Kuva: Vaasan kaupunki