Liittyjän tarina

Valmet Automotive: Energiatehokkuus on kilpailuvaltti

09.02.2017
Takaisin listaukseen

Korkea laatu oli keskeinen valtti, jolla Valmet Automotive voitti kilpailun Mercedes-Benzin uudesta automallista. Energiatehokkuus on autonvalmistajille tärkeä laatukriteeri.

Valmet Automotive jatkaa yhteistyötä Mercedes-Benzin kanssa ja aloittaa alkuvuonna 2017 GLC-katumaastureiden valmistuksen Uudessakaupungissa. Hankkeen mittasuhteista kertoo se, että yhtiö palkkaa yli tuhat uutta työntekijää ja toimihenkilöä.

Uuden automallin valmistus edellytti tuotantotilojen laajentamista 20 000 neliömetrillä. Valmet Automotiven kiinteistöpäällikkö Kari Vainio kertoo, että energiatehokkuus on otettu huomioon kaikessa rakentamisessa.

– Esimerkiksi kaikissa ilmanvaihtojärjestelmissä on lämmön talteenotto. Uusien tilojen valaisimiin tulevat led-lamput ja ohjausjärjestelmät, jotka mahdollistavat valaisinkohtaisen ohjauksen, Vainio luettelee.

Maalaukseen kuluu eniten energiaa
Myös tuotantoprosessin eri vaiheet käydään tarkasti läpi energiatehokkuuden näkökulmasta. Autonvalmistuksessa eniten energiaa kuluu maalaukseen, joka on monivaiheinen prosessi. Esimerkiksi elektrolyysimenetelmällä tehtävä pohjamaalaus kuluttaa sähköä. Energiaa kuluu myös vesialtaiden lämmittämiseen sekä maalaustilojen suureen ilmanvaihtoon. Tähän käytetään kaukolämpöä.

Maalatut pinnat kuivatetaan uunissa, jonka energialähde on kevyt polttoöljy. Kiinteistöjen lämmitykseen Valmet Automotive käyttää kaukolämpöä. Se tulee paikalliselta energiayhtiöltä. Energiaa kuluu myös vesialtaiden lämmittämiseen ja maalattujen pintojen kuivattamiseen uunissa. Näiden prosessien tarvitsema energia tuotetaan kevyellä polttoöljyllä. Kiinteistöjen lämmitykseen Valmet Automotive käyttää kaukolämpöä, joka tulee paikalliselta energiayhtiöltä.

Uuden automallin valmistus edellytti myös uuden korihitsaamon rakentamista. Uudessa hitsaamossa on kaikkiaan 316 robottia, mikä nostaa koko autotehtaan robottien määrän lähes 600:een.
– Pistehitsaukseen perustuvat robotit kuluttavat energiaa, mutta suhteellisesti vähemmän kuin mitä tarvitaan lämpöä, sähköä ja vettä maalausprosessiin.

Valmet Automotive rekrytoi 1000 uutta työntekijää Uudenkaupungin autotehtaalleen, jossa on jo 40 vuoden ajan valmistettu arvoautoja Porscheista Mercedes-Benzeihin. Uudenkaupungin toimipisteestä löytyvät tuotekehitysosasto, hitsaamo, maalaamo, asennuslinjat, laadunvarmistus- ja logistiikkatilat sekä kaksi koeajorataa. Teknologiateollisuuden yritys on sitoutunut tehostamaan energiankäyttöään vuosina 2017-2025 osana Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusta.

Asiakas edellyttää energiatehokkuutta
Kari Vainio sanoo, että Valmet Automotive on tehnyt jo pitkään järjestelmällistä työtä energiatehokkuuden parantamiseksi. Yhtiö on ollut mukana energiatehokkuussopimuksissa vuodesta 2008 lähtien ja mukana myös vuoden 2017 alusta alkaneella sopimuskaudella.

– Energiakatselmuksia olemme tehneet vuodesta 1996 lähtien. Nykyisin olemme siirtyneet energia-analyyseihin, jotka ovat katselmuksia tarkempia ja pureutuvat yksittäisiin parannuskohteisiin, Vainio toteaa.

Kari Vainion mielestä vapaaehtoisuuteen perustuva sopimusjärjestelmä toimii hyvin. Se edellyttää kuitenkin yritykseltä vastuullisuutta ja huolellista paneutumista.
– Olemme tähän tottuneet, sillä autojen sopimusvalmistajilta edellytetään korkeaa laatua kaikessa toiminnassa. Tämä pätee myös energiatehokkuusasioihin.

Yrityksen johdon rooli tärkeä
Vainio on tyytyväinen energiatehokkuustyön tähänastisiin tuloksiin. Suurimmat saatavilla olevat tehostamiset on saavutettu.
– Energiamäärissä mitattuna eniten tuloksia on saavutettu lämmön talteenoton parantamisessa kiinteistöissä ja tuotantoprosessin eri vaiheissa.

Vainion mukaan aina riittää kuitenkin parannettavaa. Valmet Automotivella on toiminut jo pitkään energiaryhmä, johon kuuluu operatiivisen tason toiminnasta vastaavia henkilöitä. Hiljattain energiaryhmä laajeni kaksiportaiseksi, kun mukaan tuli strateginen ohjausryhmä.

– Ohjausryhmässä on mukana esimerkiksi tuotannosta vastaava johto. Ryhmän keskeisenä tavoitteena on tuoda tuotantoon ajatusmallia, että energian käyttöä on mahdollista tehostaa omilla toimilla, Vainio sanoo.

Valmet Automotiven ylin johto on suhtautunut energiatehokkuushankkeisiin jo pitkään myönteisesti.
– Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että olemme mukana energiatehokkuussopimuksissa.

Uusissa investoinneissa johdon kiinnostus näkyy Vainion mukaan korostetusti.
– He ovat kiinnostuneita ja kysyvät, miten energiatehokkuus on otettu huomioon eri ratkaisuissa.

 

 

Teksti: Matti Remes
Kuva: Valmet-Automotive