Liittyjän tarina

Valtra: Iso hyöty vanhan talotekniikan uusimisesta

31.03.2020
Takaisin listaukseen
Valtran traktoritehdas päätti uudistaa ilmanvaihdon ja rakennusautomaation vanhat järjestelmät. Energiaa säästävä uudistus on yritykselle erittäin kannattava investointi.

Valtran traktoritehtaalla energiatehokkuustyössä laitettiin uusi vaihde silmään, kun Äänekoskella toimiva yritys liittyi vuonna 2014 teknologiateollisuuden energiatehokkuussopimukseen.

Sopimukseen liittyneillä yrityksillä on mahdollista saada hankkeisiinsa myös työ- ja elinkeinoministeriön energiatukea.

Valtran kiinteistö- ja kunnossapitopäällikkö Kullervo Mansikkala kertoo, että kuntokartoitustutkimuksissa ja energia-analyyseissä tunnistettiin runsaasti energiaa säästäviä toimenpiteitä ja investointikohteita. Yksi niistä oli ilmanvaihdon ja rakennusautomaatiojärjestelmän perusteellinen uusiminen kokoonpanohallissa, joka on 300 metriä pitkä, 60 metriä leveä ja 10 metriä korkea tila.

– Tehtaalla oli todella vanhat ilmanvaihtokoneet, joista osa oli asennettu tuotantolaitoksen rakentamisen aikaan 1960-luvulla. Kaluston vanhuus ja epävarmuus niiden toimintakunnosta ja huono ohjattavuus olivat omiaan kannustamaan investointiin, Mansikkala sanoo.

Ilmanvaihtoon perusteellinen remontti

Valtra kartoitti investoinnin toteuttamistapoja ja valitsi lopulta toteuttajaksi energiasaneerauksiin erikoistuneen palveluyritys Leasegreenin, joka teki hankkeen avaimet käteen -periaatteella.

Kokoonpanotehtaassa ja viereisessä varaosakeskuksessa uudistettiin muun muassa ilmanvaihtokoneiden puhaltimia ja lämmityskennoja. Lisäksi vaihdettiin toimilaitteita ja rakennettiin ilmanjakoa parantavia lisäkanavia. Energiankulutusta pienentävät uudet kiertoilma- ja lämmön talteenottoratkaisut sekä tarpeenmukainen ohjaus. Uudella anturointitekniikalla mitataan hiilidioksidin määrää sisäilmassa ja olosuhdearvoja. Niiden perusteella ilmanvaihto säädetään tarpeen mukaan.

– Vanhat koneet vaihtoivat ilmaa kymmeniä kuutiometrejä sekunnissa, usein myös tarpeettomasti, Mansikkala vertailee.

Hän huomauttaa, että energiansäästön ohella ilmastoinnin paraneminen lisää työskentelytilojen käyttömukavuutta. Kokoonpanotehtaalla työskentelee päivisin 200–300 ihmistä.

Taloudellisesti erittäin kannattava hanke

Uusien ratkaisujen on arvioitu pienentävän Valtran tehtaan lämpöenergian kulutusta noin 1000 MWh ja sähköenergiaa noin 500 MWh vuodessa. Samalla yritys leikkaa hiilidioksidipäästöjään.

Myös taloudellisesti investointi on erittäin kannattava. Keväällä 2019 käyttöönotetun uuden ratkaisun arvioidaan tuovan energian hintakehityksestä riippuen 1,2–1,8 miljoonan euron elinkaarisäästöt uusien laitteiden käyttöiän aikana. Investoinnin tuoton odotetaan kohoavan 34–41 prosenttiin.

– Tällä hetkellä näyttää vahvasti siltä, että hankkeen laskennalliset tavoitteet saavutetaan ja mennään yli tavoitteiden, Mansikkala arvioi.

Valtra on tehnyt merkittäviä säästöjä energian kulutuksessa myös vaihtamalla perinteisiä loistevalaisimia ja suurpainenatriumlamppuja led-valaisimiin.

Ensimmäisenä vaihdettiin kokoonpanohallin valaistus. Mansikkala kertoo, että 2,5 hehtaarin tehdashallissa oli aiemmin noin 700 valaisinta, mutta uudistuksen jälkeen samassa tilassa on enää noin 400 valaisinta.

– Uusien valaisimien valaistusteho on vanhoja huomattavasti parempi, mikä parantaa työskentelyoloja ja työturvallisuutta. Lisäksi valaisimet on nyt sijoitettu entistä järkevimpiin paikkoihin.

Uusien valaisimien hyviin puoliin Mansikkala laskee myös sen, että ne ovat pitkäikäisiä ja käytännössä huoltovapaita.

Valaistusinvestoinnin takaisinmaksuajaksi on arvioitu noin neljä vuotta. Seuraavassa vaiheessa on tarkoitus uusia myös muiden tuotantotilojen valaistus joissa säästöt ovat vielä isommat.

Mansikkalan mukaan energiatehokkuustyötä jatketaan tulevinakin vuosina. Hän muistuttaa kuitenkin, että investointien taloudellista kannattavuutta on mietittävä aina tarkasti. Valtra kuuluu yhdysvaltalaiseen AGCO-konserniin, joka on määritellyt investoinneille tiukat takaisinmaksuajat.

– Investointirahoista kilpailee neljä muutakin kansainväliseen konserniin kuuluvaa traktorinvalmistajaa.

Valtra Oy Ab on yhdysvaltalaiseen AGCO-yhtiöön kuuluva traktoreiden ja maatalouskoneiden valmistaja. Valtran traktoreita valmistetaan Äänekoskella ja Brasiliassa.

Teksti: Matti Remes
Kuva: Valtra