Liittyjän tarina

Veho: Osaava kumppani tuo lisää tehoa energiansäästöön

28.05.2018
Takaisin listaukseen

Vehon autoliikkeissä ja korjaamoissa on saavutettu isoja säästöjä energiankulutuksessa. Investointien ohella isossa roolissa on osaava kumppani kiinteistöjen ylläpidossa.

Vehon käytössä on noin 40 kiinteistöä eri puolilla Suomea. Kokonaispinta-alaa yrityksen automyymälöille ja korjaamoille kertyy noin 176 000 neliömetriä. Vehon kiinteistöpäällikkö Jaana Salminen sanoo, että näin suuren kiinteistömäärän ylläpito ei olisi omin voimin mahdollista.

– Siksi kiinteistöpalvelujen johtamisessa sekä teknisessä huollossa ja kunnossapidossa kokonaisvastuu on annettu asiaan erikoistuneelle yritykselle. Olemme tehneet yhteistyötä Caverionin kanssa vuodesta 2012 lähtien, Salminen toteaa.

Energiatehokkuuden parantaminen on noussut kumppanuudessa keskeiseen rooliin. Esimerkiksi kiinteistövalvomon kautta tehtävällä jatkuvalla aktiivisella kiinteistöjen käytöllä voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä.

– Ympärivuorokautinen palvelu on tärkeää myös siksi, että vikatilanteissa energiankulutus voi nousta huomattavasti, ja niihin on reagoitava välittömästi.

Uusissakin kohteissa löytyy parannettavaa

Isoimpiin Vehon käytössä oleviin kiinteistöihin on tehty energiaselvitykset, joista on löytynyt runsaasti potentiaalisia säästökohteita.

Veho Oy Ab
Veho Oy Ab perustettiin vuonna 1939 Mercedes-Benzin maahantuojaksi Suomeen. Yrityksen liiketoiminta koostuu sekä henkilöautojen että hyötyajoneuvojen maahantuonnista, vähittäismyynnistä ja huoltotoiminnasta. Vuonna 2016 konsernin liikevaihto oli 1 213 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä keskimäärin 1 890.

– Olemme lähteneet toteuttamaan selvityksissä esille nousseita energiatehokkuusinvestointeja määrätietoisesti. Suhteellisen uusistakin kiinteistöistä energiatehokkuuspotentiaalia voi löytyä yllättävän paljon, kun niiden käyttöön perehtyy ajan kanssa.  Kiinteistöjen ilmanvaihdon ohjausta on parannettu automatiikan avulla. Myös lämmöntalteenottoa on lisätty.

Salmisen mukaan valaistus on ollut isossa roolissa energiatehokkuuden parantamisessa. Sähköä säästävään led-valaistukseen on siirrytty vaiheittain sekä Vehon automyymälöissä että korjaamoissa. Salmisen mielestä haasteellisinta energiatehokkuustyössä on investointien toteuttaminen niin, etteivät ne häiritse varsinaista liiketoimintaa.

– Esimerkiksi valaisimien vaihtaminen korjaamoissa vaatii tarkkaa rytmitystä, jotta päivittäinen työ ei häiriinny. Kaikkia remonttitöitä ei voi teettää ilta- tai viikonlopputyönä, sillä se tulisi kohtuuttoman kalliiksi.

Energiatehokkuus toiminnan ydintä

Caverionin tuottama palvelukokonaisuus kattaa myös energiankulutusten tarkan seurannan ja säästötoimien tulosten mittaamisen. Vehossa lasketaan, että yksistään vuonna 2016 energiatehokkuutta parantavien investointien, kiinteistöjen käytön optimoinnin, ympärivuorokautisen kiinteistövalvomon ja energianhallinnan avulla saavutettiin 3 750 MWh:n kokonaissäästö energiankulutuksessa. Tämä tarkoittaa noin 300 000 euron säästöä kustannuksissa.

– Kaikki energiatehokkuutta parantavat investoinnit ovat olleet taloudellisesti kannattavia.

Veholle energian säästäminen on paitsi taloudellinen myös yhtiön arvoihin vahvasti liittyvä asia.

– Lisäksi edustamme Suomessa Mercedes-Benziä, jolle ympäristön kuormituksen vähentäminen on keskeinen tavoite.

Energiatehokkuussopimukseen Veho liittyi vuonna 2012, ja yritys on mukana myös vuosien 2017–2025 sopimuskaudella. Jaana Salmisen mielestä mukanaolo antaa selkeän signaalin siitä, että yritys on todella sitoutunut ympäristöä säästävään toimintaan.

– Lisäksi sopimukseen liittyminen antaa mahdollisuuden hakea valtion investointitukea energiatehokkuutta parantaviin hankkeisiin, hän lisää.

TEKSTI: Matti Remes
KUVA: Veho