Liittyjän tarina

Versowood Oy: Lämpö tehokäyttöön sahatavaran kuivauksessa

14.12.2018
Takaisin listaukseen
Versowoodin sahoilla energiatehokkuus on parantunut eniten puutavaran kuivauksessa. Energiaa säästävät investoinnit jatkuvat tulevinakin vuosina.

Versowoodilla on viisi sahalinjaa Heinolan Vierumäellä, Riihimäellä, Hankasalmella ja Mikkelin Otavassa. Lisäksi yritys valmistaa liimapuuta, puupakkauksia ja muita jatkojalostustuotteita seitsemällä paikkakunnalla Suomessa.

Sahat tuottavat vuosittain noin 1,35 miljoonaa kuutiometriä sahatavaraa, joka sahauksen jälkeen kuivataan viereisissä kuivaamoissa. Isojen puumäärien käsittely vaatii runsaasti energiaa. Sitä saadaan omista lämpölaitoksista, joissa poltetaan pääosin tuotannon sivutuotteina syntyvää puunkuorta.

– Tuotetusta lämmöstä 90 prosenttia kuluu puutavaran kuivaukseen ja loput kiinteistöjen lämmitykseen, Versowoodin ympäristö- ja laatupäällikkö Sanna-Mari Wallin sanoo.

Kuivaamoista suurin energiansäästö

Kuivaamot ovat olleet keskiössä myös Versowoodin energiatehokkuuden parantamisessa, josta saatiin edellisellä energiatehokkuussopimuskaudella (2008–2016) erinomaisia tuloksia. – Yhtiö ylitti yhdeksän prosentin energiansäästötavoitteen 143 prosentilla, Wallin kertoo.

Energiansäästö on tullut ennen muuta kuivaukseen tehdyistä investoinneista, jotka ovat koostuneet muun muassa uusista puhaltimista, lämpöpattereista ja ohjausautomatiikasta. Näillä uudistuksilla energiankäyttöä ja lämmönohjausta on pystytty tehostamaan huomattavasti.

Yrityksellä on niin sanottuja kanavakuivureita, joissa rimoitetut sahatavarakuormat syötetään kanavan toisesta päästä sisään ja otetaan kuivattuina ulos toisesta päästä. Käytössä on myös kamarikuivaamoita, jotka täytetään ja tyhjennetään puutavaraerä kerrallaan.

– Työ kuivaamoiden energiatehokkuuden parantamiseksi jatkuu esimerkiksi investoimalla lämmöntalteenottoon.

Valaisimien vaihdosta hyviä tuloksia

Wallinin mukaan energiaa säästäviä kohteita löytyy runsaasti myös Versowoodin tehdashalleista ja muista kiinteistöistä. Esimerkiksi trukkien käyttämiin oviaukkoihin on asennettu ilmaverhoja, joissa puhaltimet estävät lämpimän sisäilman karkaamista ulos.

Myös valaistuksen uusiminen ledeihin jatkuu tuotantolaitoksilla. Tästä on Wallinin mukaan saatu hyviä kokemuksia. Energiansäästön ohella myös korjauskulut vähenevät, kun vanhat monimetalli-, loisteputki-, elohopea- ja suurpainevalaisimet korvautuvat uusilla valaisimilla.

Versowood-konserni on suurin yksityinen sahatavaran tuottaja ja jalostaja, jolla on 11 tuotantoyksikköä Suomessa ja yksi Virossa. Pääkonttori sijaitsee Heinolan Vierumäellä. Yrityksen liikevaihto oli 379 miljoonaa euroa ja henkilöstö noin 790 viimeksi päättyneellä tilikaudella.

Versowood on alkanut ottaa käyttöön myös kulkuun perustuvia valaistuksen ohjausjärjestelmiä, jolloin työntekijöiden ei tarvitse enää sammutella isoa tehdasaluetta pimeäksi, eikä valaistus unohdu päälle.

Wallin sanoo, että henkilöstöllä on iso merkitys energiaa säästävien kohteiden löytämisessä.

– Meillä ei ole yhtä henkilöä vastaamassa energiansäästötoimista, vaan vastuuta on jaettu yksiköihin ja niiden päälliköille. He havaitsevat päivittäisessä työssä asioita, joissa olisi mahdollista säästää energiaa.

Nyt meneillään olevalla sopimuskaudella (2017–2025) Versowoodin tavoitteena on 10,5 prosentin energiansäästö.

– Jo tässä vaiheessa näyttää siltä, että tavoite saavutetaan jatkamalla energiaa säästäviä investointeja nykyisellä tahdilla.

Teksti: Matti Remes
Kuva: Antti Pelkonen