Liittyjän tarina

Versowood Oy: Syväselvitys löysi erittäin kannattavan energiansäästökohteen

06.02.2024
Takaisin listaukseen
Puunjalostusyhtiö Versowoodin teettämä syväselvitys paljasti lämmityksestä ison potentiaalin energiansäästöön. Investointi rakennusautomaatioon maksaa itsensä takaisin alle neljässä vuodessa.

Heinolan Vierumäellä toimiva Versowood saa sahatavaran kuivaukseen ja rakennusten lämmitykseen tarvitsemansa energian 98-prosenttisesti omasta biolämpölaitoksesta.

Kylmimpinä talvipäivinä lisälämpöä tuotetaan öljyllä, jonka käytöstä yhtiö haluaa päästä kokonaan eroon. Kustannustehokkaimmin se onnistuu parantamalla lämmitettyjen kiinteistöjen energiatehokkuutta. Tämä oli yksi Versowoodin teettämän energiakatselmuksen keskeisistä toimenpide-ehdotuksista. Asiaa päätettiin lähteä selvittämään tarkemmin ulkopuolisen asiantuntijan tekemällä syväselvityksellä.

– Energiakatselmuksen tehnyt Etteplan vinkkasi meille syväselvityksestä ja mahdollisuudesta saada siihen valtion energiatukea, Versowoodin tuotantoinsinööri Kalle Korhonen sanoo.

Syväselvityksiin voi saada energiatukea

Syväselvitykset on tarkoitettu energiatehokkuussopimukseen kuuluville suurille yrityksille, jotka haluavat selvittää energiankäyttönsä tehostamista, uusiutuvan energian käytön lisäämistä tai muuten energiankäytön muuttamista vähähiiliseksi. Selvityksen kustannuksiin voi saada energiatukea 40 prosenttia.

Etteplan teki suunnitelman syväselvityksestä ja laati pohjat energiatuen hakemiseen. Mukaan valittiin kuusi kohdetta, jotka olivat rakennusten lämmönjakojärjestelmien liittäminen rakennusautomaatioon, ilmanvaihtokoneiden käyntiaikojen muutokset rakennusautomaatiolla, lämmönkierrätys lattiatasolle, ulko-ovien ilmaverhous, jäähdytyslaitteiden lämmöntalteenotto ja kiinteistöjen muut pienemmät lämmitysratkaisut.

– Näistä kaikista kohteista konsultti laski energiansäästöpotentiaalin, toimenpiteiden kustannusarvion ja takaisinmaksuajat, Korhonen sanoo.

Syväselvitys paljasti, että kustannustehokkain tapa parantaa rakennusten energiatehokkuutta olisi lämmönjakojärjestelmien liittäminen samaan rakennusautomaatioon.

Hankkeen takaisinmaksuaika 3,6 vuotta

Versowoodin 110 hehtaarin tehdasalueella sijaitsee useita suuria tehdashalleja. Rakennustilavuus on yhteensä yli 1,1 miljoonaa kuutiometriä, josta lämmitettyä tilaa on noin 45 prosenttia.

Tehdasalueella on paljon eri ikäisiä rakennuksia, joten myös lämmitystä ja ilmanvaihtoa säätelevien järjestelmien kirjo on laaja. Vanhojen järjestelmien toimintavarmuudessa ja käyttäjäystävällisyydessä on toivomisen varaa.

– Ylilämmitystä tapahtuu eniten keväisin ja syksyisin. Ensimmäisten pakkasten jälkeen lämmitys laitetaan täysille, vaikka plussakelit palaisivat. Keväällä taas jatketaan vielä lämmitystä sään lämmettyäkin. Automaattinen järjestelmä vähentäisi lämpöenergian tuhlausta.

Syväselvitys tehtiin vuonna 2022, mutta lämmityksen rakennusautomaatiota ei ole vielä lähdetty uudistamaan.

– Pyrimme saamaan mahdollisimman hyvän lopputuloksen, joka palvelee pitkään muuttuviinkin tarpeisiin, Korhonen korostaa. Tämä edellyttää muun muassa muutoksia lämmönjakokeskuksiin, laitteiden uusimisia ja johdotuksia keskusten välillä. Investointien kokonaisarvoksi on arvioitu 125 000 euroa.

– Hankkeen takaisinmaksuajaksi on arvioitu 3,6 vuotta, joten kyse olisi erittäin kannattavasta investoinnista.

Syväselvityksestä hyviä kokemuksia

Korhosen mielestä syväselvitys on toimiva tapa porautua syvemmälle potentiaalisiin energiansäästökohteisiin. Energia-asiat hallitsevan ulkopuolisen asiantuntijan avulla päästään selvittämään oikeasti hyödyllisiä asioita, eikä tutkita vain tutkimisen ilosta.

– Myös yrityksen johdon sitoutuminen on tärkeää, jotta selvityksessä suositeltuja investointeja päästään toteuttamaan käytännössä.

Öljylämmityksestä luopuminen on osa Versowoodin strategista tavoitetta pienentää hiilijalanjälkeään. Energiatehokkuuden parantamisella on tässä keskeinen rooli ja siihen Korhonen arvioi yhtiön investoineen yhteensä noin 5,2 miljoonaa euroa vuosina 2019–2022.

Eniten rahaa on käytetty puutavaran kuivaamoiden lämmöntalteenottoon, mutta myös uuteen led-valaistukseen ja valaistuksen automatisointiin on investoitu merkittäviä summia.

– Vierumäellä tehtiin myös puunkuorta käyttävän lämpölaitoksen modernisointi, jonka kustannukset olivat noin kaksi miljoonaa euroa.

Versowoodilla on sahat Heinolan Vierumäellä, Riihimäellä, Hankasalmella ja Mikkelin Otavassa. Lisäksi yritys valmistaa liimapuuta, puupakkauksia ja muita jatkojalostustuotteita.

 

Teksti: Matti Remes
Kuva: Versowood