Palveluala

Energiatehokkuussuunnitelma

Energiatehokkuuden tehostamissuunnitelman malli on laadittu helpottamaan yrityksen energiatehokkuustyötä ja tavoitteiden saavuttamista. Suunnitelman malli soveltuu ensisijaisesti energiatehokkuussopimukseen liittyneille pk-yrityksille, joilla ei ole käytössä energianhallintajärjestelmää.

Suunnitelman laatiminen auttaa yritystä konkretisoimaan tavoitteita ja suunniteltuja energiankäytön tehostamistoimia sekä selkeyttämään toiminnan vastuut yrityksessä. Suunnitelmassa yritys määrittää tavoitteet, toimet ja niiden aikataulun sekä vastuut seuraavilta osa-alueilta:

 • Energiankäytön tehostamisen päämäärät
 • Energiatehokkuustoiminnan vastuut
 • Toimipaikkakohtainen energiankulutus
 • Energiankäytön tehostamisen mahdollisuudet
 • Toimipaikkakohtaiset energiankäytön tehostamisen suunnitellut toimenpiteet ja aikataulu
 • Henkilöstön koulutus ja sisäinen viestintä
 • Energiatehokkuusohjeiden sisällyttäminen hankintaohjeisiin
 • Energiatehokkaan teknologian käyttöönotto
 • Kuljetuksen ja varastoinnin energiatehokkuus
 • Uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen
 • Tehostamissuunnitelman toteutumisen arviointi
 • Vuosittainen raportointi energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmään.