Palveluala

Säästöjen laskenta

Energiatehokkuussopimuksissa vuosittain raportoitavien toimien säästövaikutusten laskennassa ja dokumentoinnissa tulee noudattaa siihen liittyvää yleistä ohjetta.

Toteutettujen toimenpiteiden ja niiden säästövaikutuksen raportointi on keskeistä sopimustoiminnan tavoitteiden ja EU:n energiatehokkuusdirektiivin tavoitteiden toteutumisen seurannassa.

Mitä ohje sisältää?

Ohje sisältää yleisiä peruslinjauksia ja pelisääntöjä energiatehokkuussopimusten vuosiraportoinnissa hyväksyttävistä:

  • energiansäästötoimista,
  • säästövaikutuksen eliniästä sekä
  • säästövaikutusten dokumentoinnista.

Ohjeessa on myös esitetty lähtökohtia ja esimerkkejä energiansäästövaikutusten laskemiseksi.

Kenelle ohje on laadittu?

Ohje on laadittu energiatehokkuussopimuksiin 2017–2025 liittyneille yrityksille, kunnille ja yhteisöille. Se koskee myös palveluntuottajia, jotka osallistuvat energiatehokkuustoimenpiteiden säästövaikutusten laskentaan tai sopimustoiminnan vuosiraportointiin. Yleiset periaatteet säästöjen laskennasta ja niiden dokumentoinnista koskevat kaikkia eri alueiden energiatehokkuussopimuksiin liittyneitä.

Ohje ja esimerkkejä

Ohjeeseen liittyvät säästötoimenpiteiden laskentaesimerkit (Excel) palvelevat erityisesti elinkeinoelämän keskisuuria energiankäyttäjiä (teollisuus ja palveluala), kiinteistöalan toimitilakiinteistöjä sekä kunta-alaa.

Energiavaltaisilla aloilla (energiantuotanto ja prosessiteollisuus), energiapalvelujen omaan energiankäyttöön liittyvissä toimissa sekä tekniikaltaan vaativissa kiinteistöissä (uimahallit, jäähallit, kylpylät, sairaalat jne.) säästötoimien vaikutusten laskenta vaatii pääsääntöisesti aina laajempaa ja perusteellisempaa vaikutusten analysointia ja laskentaa.

28.1.2021 webinaari – Säästöjen laskentaohjeen päivitys

Webinaarissa 28.1.2021 on nostettu esiin erityisesti muutokset ja täydennykset verrattuna aiempaan vuoden 2017 ohjeeseen. Asiantuntijana on Ulla Suomi Motivasta.

Kuuntele säästöjen laskennan osuus 2021 webinaarin YouTube-tallenteesta
.
Kuuntele tallenne

Säästöjen yleisen laskentaohjeen päivitys -webinaarin esitysmateriaali:

Vuoden 2018 webinaari – säästöjen laskennan ohjeistus 2017

Kuuntele 2018 webinaarin YouTube-tallenteet

Webinaarissa tutustutaan energiatehokkuustoimenpiteiden säästövaikutusten laskennan ja dokumentoinnin 2017 päivitettyyn ohjeeseen.

Webinaarin asiantuntijana Ulla Suomi Motivasta.

Säästöjen laskenta- webinaarissa 31.1.2018 käytiin kokonaisuutena läpi vuoden 2017 syksyllä päivitetty, kaikkia sopimusaloja koskeva, yleinen ohjeistus. Vuoden 2021 webinaarissa nostettiin esiin lähinnä vuoden 2020 lopulla tehdyt päivitetyt ja täydennetyt osuudet.

Webinaari on jaettu neljään osaan:

YouTube: OSA 1 – Tavoitteet, rajaukset ja määritelmät
• Kenelle ja miksi ohje on laadittu?
• Mitä ohjeella tavoitellaan?
• Rajaukset − mitä ei tavoitella?
• Määritelmät

YouTube: OSA 2.1 – Yleisiä pelisääntöjä
• Mitä toimia voi raportoida energiansäästönä?

YouTube: OSA 2.2 – Yleisiä pelisääntöjä
• Säästövaikutuksen voimassaolo ja elinikä
• Dokumentointi
• Energiansäästötoimenpiteiden raportointi seurantajärjestelmään

YouTube: OSA 3 – Energiansäästövaikutusten määritys/lähtökohtia ja vaihtoehtoja säästövaikutusten laskennalle
• Mitä säästöä arvioidaan?
• Säästötoimenpiteen kokonaisvaikutus ja taseraja
• Vertailutaso eli ns. normaalitaso säästöjen laskennassa
• Vaihtoehtoja säästöjen arvioimiseksi
• Laskentamenetelmän valinta, tarkkuus ja tulosten realistisuus

Vuosiraportointi

Säästöjen laskenta

Tutustu säästöjen laskennan ja dokumentoinnin ohjeeseen, joka sisältää peruslinjauksia ja esimerkkejä energiansäästövaikutusten laskemiseen. Ohje vastaa kysymyksiin: millaisia energiansäästötoimia voi raportoida, miten säästöjen elinikä määritellään ja kuinka säästövaikutukset tulee dokumentoida?