Liittyjän tarina

Alholmens Kraft: Energiatehokkuutta käyttötapamuutoksella

29.05.2024
Takaisin listaukseen
Alholmens Kraftin kakkosyksikkö Pietarsaaressa on yksi maailman suurimmista biopolttoainetta käyttävistä voimaloista. Se tuottaa sähköä, prosessihöyryä sekä kaukolämpöä teollisuudelle ja kuluttajille. Voimalaitoksella on saatu aikaan merkittävää sähkönsäästöä laitoksen ajotavan muutoksella.

”Liukuvan paineensäädön ajotavassa voimalaitoksen kattilan höyrypaine vaihtelee laitoksen tehon mukaan. Nykyisessä energiamarkkinatilanteessa tuotannon vaihtelu on entistä suurempi ja liukuva paineensäätö antaa meillä paremmat mahdollisuudet säätää tehoa optimaalisella kattilahyötysuhteella. Eli laitoksen hyötysuhde paranee koko tehosäätöalueella. Myös omakäyttösähkön kulutus pienenee”, kertoo voimalaitoksen toimitusjohtaja Björn Åkerlund.

Liukuvassa paineensäädössä sekä turbiinin säätöjärjestelmä että kattilajärjestelmä on muutettu. Sähkön säästöä syntyy, kun syöttövesipumput ja puhaltimet eivät käy kaiken aikaa täydellä teholla. Muutos on edellyttänyt investointeja uudentyyppiseen tekniikkaan.

Voimalaitos sijaitsee UPM Pietarsaaren tehdasalueella. Alholmens Kraft käsittää itse asiassa kaksi voimalaitosyksikköä. Vanhempi Alholmens Kraft 1 valmistui vuonna 1991 ja uudempi kakkosyksikkö vuonna 2001.

Åkerlundin mukaan yli 10 vuotta sitten voimalaitoksella tehtiin suuria muutoksia, jotka paransivat energiatehokkuutta. Viime vuosien toimista ”liukuva ajomalli” on selvästi merkittävin, joidenkin pienien tehostamistoimien lisäksi. Kakkosyksikön kattila on yksi maailman suurimpia kiertoleijupetikattiloita, jossa poltetaan kiinteitä biopolttoaineita.

”Energiantuotannossa energiatehokkuus kuuluu ydintoimintaan. Mitä parempi energiatehokkuus on, sitä kannattavampaa toiminta on ja samalla edistetään kestävää kehitystä”, Åkerlund lisää.

Ajurina vihreä siirtymä

Kakkosyksikkö käyttää pääasiassa puuperäisiä polttoaineita eli puunkuorta, puuntähteitä, puunjalostuksen muita sivutuotteita, turvetta, kierrätyspolttoaineita (SRF) sekä kivihiiltä tuki- ja varapolttoaineena. Vanhemmassa ykkösyksikössä poltetaan ainoastaan biopolttoaineita.

”Vihreä siirtymä on meille tärkeä ajuri. Selvitämme vaihtoehtoisia tuotantomuotoja, jotta pystyisimme toimimaan muuttuvassa toimintaympäristössä kestävällä tavalla. Fossiilisista polttoaineista on tavoitteena päästä kokonaan eroon”, Åkerlund kertoo.

Puuperäisten polttoaineiden osuus on noin 80 prosenttia. Suurin yksittäinen toimittaja UPM Pietarsaaren tehtaat toimittaa sellupuun ja sahatukkien kuorta. Suurin osa muista puupolttoaineista on puunkorjuun hakkuutähdettä seudun metsistä.

Risut ja oksat paalataan risutukeiksi metsässä ja murskataan voimalaitosalueella järeällä, hidaskyntisellä murskalla. Kannot murskataan joko voimalaitoksella tai toimitusketjun aikaisemmassa vaiheessa. Pyöreää puuta, joka ei kelpaa massatuotantoon, käytetään myös polttoaineseoksessa.

Alholmens Kraft liittyi energiatehokkuussopimukseen heti kauden alussa vuonna 2017.

Teksti: Sirpa Mustonen
Kuva: IStock