Liittyjän tarina

Atria: Henkilöstön ideat energiansäästöstä yllättivät iloisesti

25.10.2022
Takaisin listaukseen
Atria järjesti työntekijöilleen sähkönsäästökampanjan ja sai 400 laadukasta ideaa energiatehokkuuden parantamiseksi.

Lihanjalostaja Atrian on panostanut jo pitkään energiatehokkuuden parantamiseen tuotantolaitoksissaan, mutta työn vauhdittamiseksi yhtiö päätti pyytää työntekijöiltään energiaa säästäviä ideoita.

Tekninen johtaja Eero Yliselä sanoo, että ajatus Säästämme sähköä Atrialla -kampanjasta sai sytykettä ajankohtaisesta keskustelusta ja valtakunnallisesta kampanjasta, joissa suomalaisia kuluttajia ja yrityksiä kannustetaan säästämään energiaa eri tavoin.

– Pohdimme Atrialla, mitä me voisimme asian eteen tehdä ja päätimme järjestää alkusyksystä osallistavan kampanjan. Parhaille ideoille lupasimme 500 euron palkinnon.

Uutta näkökulmaa sähkön säästöön

Yliselän mukaan tavoitteena oli tuoda uutta näkökulmaa sähkön säästöön ja nostaa esille myös huomaamatta jääneitä tapoja tehostaa energian käyttöä. Atrian työntekijöillä on pitkä kokemus prosessien ohjaamisesta ja seuraamisesta, joten omia työtehtäviä lähellä olevien asioiden kehittämiseen löytyisi todennäköisesti ideoita myös sähkön säästön näkökulmasta.

– Mitä useampi silmäpari havaitsee kehityskohteita, sen parempi.

Energiaa säästävistä ideoista kertominen haluttiin tehdä henkilöstölle mahdollisimman helpoksi. Vinkkejä pystyi lähettämään yksinkertaisella sähköisellä lomakkeella.

Yliselän mukaan kampanjan suosio yllätti positiivisesti. Ideoita kertyi kuukauden aikana noin 400 kappaletta.

– Tämä on ehdottomasti suosituimpia kampanjoita, joita on meillä koskaan järjestetty.

Teräviä havaintoja ja laadukkaita ideoita

Yliselän mukaan kampanjan tavoitteena oli saada teräviä havaintoja omaan työhön liittyvistä parannuskohteista eri puolilta tuotantolaitoksia. Laadukkaiden ideoiden joukossa oli paljon hyvinkin valmiiksi mietittyjä parannusehdotuksia.

– Osa ehdotuksista oli niin valmiiksi mietittyjä, että voimme toteuttaa toimenpiteet suoraan niiden pohjilta. Ideoissa on myös sellaisia, jotka antavat aihetta laajempaan pohdintaan esimerkiksi tuotantoprosessin kehittämisessä.

Vastausten joukossa oli paljon valaistukseen liittyviä ideoita. Esimerkiksi jatkuvasti päällä olevaa valaistusta voitaisiin muuttaa tarpeenmukaiseksi esimerkiksi liiketunnistimilla. Myös led-valaistusta toivottiin lisää parantamaan työskentelyolosuhteita ja säästämään samalla sähköä.

Työntekijöiden mielestä myös laitteiden tyhjäkäyntiä voisi rajoittaa silloin, kun niitä ei käytetä. Tuotantolaitoksista löytyi myös jäähdytettäviä tiloja, joita ei välttämättä tarvitsisi viilentää niin kylmäksi tai jäähdyttää ollenkaan.

– Monet ideat liittyivät erilaisten teknisten ohjausten parantamiseen. Ne ovat parhaita ideoita, sillä ne maksavat itsensä nopeasti takaisin.

Hukkalämmön talteenotossa riittää kehitettävää

Atrian tuotannollisessa toiminnassa energiaa kuluu ennen muuta tuotanto-olosuhteiden ylläpitoon sekä tilojen pesuun. Jäähdytys, ilmanvaihto ja pesuveden lämmitys haukkaavat ison osan energiasta.

– Isoimpia kohteita energiatehokkuuden kehittämiseksi ovat jäähdytyksen ja ilmanvaihdon ohjaus ja säätö tarpeen tai tavoitteen mukaisesti, Yliselä sanoo.

Tehokkaan ja tarpeenmukaisen tekniikan ohjauksen lisäksi iso osa Atrian energiatehokkuutta on erilaisten ylijäämälämpöjen hyödyntäminen. Esimerkiksi jäähdytyksessä syntyvää hukkalämpöä otetaan talteen ja hyödynnetään kiinteistön lämmittämisessä sekä pesuvesien esilämmityksessä.

– Hukkalämpöjen talteenotossa ja hyödyntämisessä riittää tekemistä jo yksistään siitä syystä, että tekniikka menee näissä asioissa vauhdilla eteenpäin.

Yliselä sanoo, että Atrian energiansäästökampanjan tavoitteena on nostaa asian merkitystä laajemmin henkilöstön tietoisuuteen.

– Toivottavasti kampanja innostaa myös kotona etsimään keinoja säästää energiaa.

Nykyisessä maailmantilanteessa sähkön säästö on koko yhteiskunnan toimimisen kannalta kaikkien atrialaisten ja suomalaisten yhteinen asia.

Fakta:
Atria on Pohjoismaiden ja Viron johtavia liha- ja ruoka-alan yrityksiä, jonka liikevaihto oli 1,54 miljardia euroa vuonna 2021. Yritys työllisti 3711 henkeä.

Teksti: Matti Remes
Kuva: Atria