Liittyjän tarina

Caruna: pientaloasiakkaille joustavampi sähkökuorman ohjauspalvelu

13.05.2024
Takaisin listaukseen
Caruna kehitti perinteisestä kuormanohjauksesta joustavamman ja kuluttajia paremmin palvelevan ohjausvaihtoehdon. Yhtiö tarjoaa pientaloasukasasiakkailleen maksutonta palvelua kodin sähkönkäytön ja käyttöveden lämmittämisen ajoittamiseen.

Palvelu on hyödyllinen etenkin pörssisähköä käyttävälle sähkölämmittäjälle ja aurinkosähkön pientuottajalle, kun ohjauksen voi valita vastaamaan omaa käyttötarvetta.

”Noin 440 000 Carunan sähköverkon käyttöpaikalle on asennettu kuormanohjausreleellinen sähkömittari ja niistä 137 000 käyttöpaikalla on otettu käyttöön uusi sähkökuorman ohjauspalvelu”, kertoo asiakkuuspäällikkö Tiia Selonen Carunasta.

Sähkökuorman ohjauspalvelu on käytössä automaattisesti kaikilla yhtiön asiakkailla, joiden sähkömittarille on kytketty ohjattavia sähkölaitteita, kuten varaavaa sähkölämmitystä tai lämminvesivaraaja. Palvelun avulla asiakas voi helposti valita ohjatut laitteet käynnistymään ajastetusti sopivaan ajankohtaan.

Ajastuksilla ja ohjauksilla sähkönkulutus hallintaan

Pörssisähkön ostaja voi optimoida yöajan sähkönkäyttöään ja ajoittaa lämmityksen käynnistymään keskiyön jälkeisinä tunteina, jolloin myös pörssisähkö on tyypillisesti edullisinta. Aurinkosähkön pientuottaja taas voi hyödyntää aurinkopaneelien tuottamaa sähköä ohjaamalla lämminvesivaraajan päälle päiväaikaan. Jos pientuottaja haluaa varmuuden vuoksi lämmittää vettä myös yöllä, hän voi ajoittaa lämmityksen käynnistymään sekä päivällä että yöllä.

”Carunan asiakas voi vaihtaa sähkökuorman ohjausajankohtaa vapaasti Caruna Plus -itsepalvelussa niin usein kuin haluaa. Viime vuosien kuluessa 8 000 asiakasta on vaihtanut ohjausajankohtaa vähintään kerran. Viimeisten 12 kuukauden aikana asiakkaat ovat vaihtaneet ohjausajankohtaa 7 600 kertaa”, Selonen selventää.

”Asiakas pystyy seuraamaan sähkönkulutustaan tuntitasolla ja huomaamaan, miten ohjausajankohdan muuttaminen vaikuttaa oman sähkönkulutuksen ajoittumiseen”, Selonen lisää.

Sähköverkkoyhtiöillä ei ole tietoa siitä, minkälaisia sähkösopimuksia asiakkaat ovat solmineet sähkönmyyjiensä kanssa. Selosen mukaan on kuitenkin nähtävissä, että pörssisähkösopimukset ovat yleistyneet, sillä iso osa Carunan asiakkaista seuraa sähkönkulutustaan aktiivisesti ja on kiinnostunut sähkönkulutuksensa ajoittumisesta.

”Kevään aikana sähkönkulutusta ja -tuotantoa on käynyt seuraamassa kuukausittain 37 000–42 000 asiakasta, yhteensä 110 000 kertaa kuukaudessa.”

Yhtiön sähköverkossa on 29 500 aurinkovoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho on 285 MW. Valtaosa aurinkovoimaloista on asennettu pientaloihin.

Lisää joustoa ja valinnan varaa pientaloasukkaille

Joustona sähkökuorman ohjaus on ollut käytössä Suomessa jo pitkään ja paikallinen sähköverkkoyhtiö on perinteisesti määritellyt, milloin eri talouksien sähkökuormat kytkeytyvät päälle. Tyypillisesti kuormat ovat kytkeytyneet päälle porrastetusti iltakymmenen ja puolen yön välillä.

”Olemme pyrkineet tuomaan sähkönkuorman ohjauspalvelua ja valinnan mahdollisuutta tutuksi niille Carunan asiakkaille, jotka asuvat sähkölämmitteisessä pientalossa tai jotka tuottavat sähköä aurinkopaneeleilla. Toistaiseksi palvelun käyttömäärät ovat olleet maltillisia”, Selonen kertoo.

Sähkökuorman ohjauspalvelun avulla sähkölämmittäjä paitsi hallitsee omaa sähkönkulutustaan myös auttaa omalta osaltaan vähentämään ja hajauttamaan sähköverkon kulutuspiikkejä, kun laitteet eivät kytkeydy yhtäaikaisesti päälle ja niiden aiheuttama kuorma ei rasita sähköverkkoa. Tämä pienentää tehopulan riskiä sähköverkossa. Kuormanohjauksen lisäksi kuluttajat voivat hyödyntää sähkönkäyttönsä hallinnassa erilaisia markkinoilla tarjolla olevia kellokytkimiä ja kotiautomaatiolaitteita.

Sähkökuorman ohjaus hyödyttää myös ympäristöä, sillä edullisimpien vuorokauden tuntien aikana sähköntuotannossa käytetään vähemmän hiilidioksidia tuottavia polttoaineita.

Investoinnit sähköverkkoon vähentävät siirtohäviöitä

Yhtiö on tehostanut energiankäyttöään pitkään ja ollut mukana useammalla sopimuskaudella. Nykyiseen energiatehokkuussopimukseen Caruna liittyi heti vuonna 2017. Yhtiö on raportoinut energiansäästönä sähköverkon siirtohäviöiden pienenemistä. Vuonna 2022 verkostoinvestointien siirtohäviöiden pieneneminen arvio oli 0,6 GWh vuodessa.

“Häviöiden pieneneminen on saatu aikaan käyttämällä verkon investoinneissa pienempihäviöisiä muuntajia”, selventää Carunan vastuullisuuspäällikkö Piia Häkkinen.

Sähkön jakelussa ja muuntamisessa jännitetasosta toiseen pieni osa energiaa menetetään lämpöhäviöinä. Valtaosa, yli 99 prosenttia Carunan omasta energiankäytöstä on näitä sähköverkon jakelu- ja muuntohäviöitä. Suomessa häviöt ovat vahvojen verkkojen vuoksi eurooppalaisittainkin erittäin pienet.

Energiajärjestelmän kokonaistehokkuuden kannalta häviöitä oleellisempaa on se, että uusiutuva säätymätön tuotanto saadaan hyödynnettyä maksimaalisesti. Sähköverkko mitoitetaan niin, että huipputuotannossa ja -kulutuksessa se saattaa olla hetkellisesti ylikuormassa. Tämä lisää väliaikaisesti häviöitä, mutta on asiakkaan ja yhteiskunnan kokonaisedun mukaista.

Teksti: Sirpa Mustonen
Kuva: Caruna