Liittyjän tarina

Espoon kaupunki: Kaukolämmön kulutusjousto laajenee uusiin kiinteistöihin

05.10.2020
Takaisin listaukseen
Energiakuluja ja päästöjä vähentävästä kaukolämmön kulutusjoustosta on saatu hyviä kokemuksia Espoon kaupungissa. Järjestelmä laajenee nyt 120 palvelurakennukseen.

Espoon kaupunki ja Fortum ovat kehittäneet parin vuoden ajan yhteistyössä keinoja ilmastonmuutoksen hillintään ja energiankäytön tehostamiseen. Kaupungin energia-asiantuntija Timo Vepsäläinen kertoo, että kaupungin omistamassa laajassa palvelu- ja asuntorakennuskannassa sekä aluerakentamishankkeissa nähtiin iso potentiaali monistettaville energiatoimille.

– Palvelurakennuksiin monistettavia isoja energiatehokkuushankkeita löytyi useita, kun valmistelimme Espoon toisen energiatehokkuussopimuskauden energiansäästötoimia, Vepsäläinen sanoo.

Espoo on mukana kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa, ja kaupungin energiankäytön tehostamistavoite on 7,5 prosenttia vuoteen 2025 mennessä vuoden 2015 energiankulutustiedoista.

Tekoäly ja automatiikka auttavat optimoinnissa

Yksi potentiaalisista energiansäästökohteista oli kaukolämmön kulutuksen optimointi, jota lähdettiin pilotoimaan viidessä koulu- ja päiväkotikohteessa yhdessä Fortumin kanssa.

Kulutusjoustossa kaukolämmön tuotantoa ja kiinteistöjen lämmitystä optimoidaan niin, että lämpöä ohjataan sinne missä sitä kulloinkin eniten tarvitaan.

Kiinteistöt voivat joustaa hetkellisesti lämmityksestä ilman, että tilojen käyttäjät huomaavat muutosta lämpötiloissa ja mukavuudessa.

– Tekoäly ohjaa automaattisesti kiinteistön lämmitystä kiinteistöjen todellisen sisälämpötilan ja sääennusteen perusteella. Asiakaskiinteistöt ja Fortumin tuotantolaitokset ovat samassa järjestelmässä, jolloin kaukolämmön tuotantoa voidaan optimoida hyödyntämällä kiinteistöjen tarjoamia joustoja lämmityksessä, Fortumin asiakkuusjohtaja Pasi Kokko sanoo.

Kun samaan älykkääseen kaukolämpöohjaukseen liitetään satoja isoja kaukolämpörakennuksia, ylilämpöjä ja tehohuippuja päästään leikkaamaan merkittäviä määriä. Yleistyessään myös kaukolämmön tuotantokapasiteetin tarve pienenee.

– Hyöty on molemminpuolinen sekä lämmönkuluttajalle että lämmöntuottajalle, Vepsäläinen huomauttaa.

Pilottihankkeesta hyviä tuloksia

Viiden kiinteistökohteen pilottihanke toteutettiin vuoden 2019 keväällä. Vepsäläisen mukaan pilottihanke osoitti kulutusjouston toteutuskelpoisuuden, eikä isoja ongelmia kokeilun aikana havaittu.

– Rakennuksesta riippuen energiansäästö vaihteli 0–6 prosentin välillä.

Muihin hyötyihin Vepsäläinen laskee tasaisemmat sisäolosuhteet ja jatkuvan olosuhdevalvonnan, jota voi hyödyntää monenlaisten sisäilmaongelmien ennakoinnissa.

– Yksittäisissä kohteissa voi jatkossa tulla haasteita odotetun säästön kertymisen tai sisäolosuhteiden pysyvyyden kanssa. Lisäksi asennustöiden aikana saatetaan joutua tekemään korjauksia vanhoihin lämmönjakolaitteistoihin. Poikkeukset eivät kuitenkaan vaikuta isossa massassa lopputulokseen.

Kulutusjousto laajenee 120 kiinteistöön

Kaukolämmön kulutusjousto on nyt laajenemassa 120 Espoon kaupungin kiinteistöön. Vepsäläisen mukaan valmisteilla oleva hankinta käsittää huoneistokohtaiset etäluettavat langattomat ja pitkäikäisillä paristoilla toimivat anturit, tiedonsiirtoyhteydet ja lämmönjakohuoneisiin asennettavat lämpöventtiilien säätöyksiköt.

Espoon kaukolämmön kulutusjoustossa kaukolämmön tuotantoa ja kiinteistöjen lämmitystä optimoidaan älykkään järjestelmän avulla.

– Eli varsin simppeli toteutus. Järjestelmä on Fortumin kokonaistoimitus valvonta- ja ylläpitopalveluineen. Kustannukset muodostuvat rakennukseen tehtävistä laiteinvestoinneista asennuksineen sekä kohdekohtaisesta säätöpalvelumaksusta kuukausittain. Investointiin ja asennuksiin Espoon kaupunki saa Business Finlandin energia-avustusta, joka parantaa entisestään hankkeen kannattavuutta.
Espoon kaupunki odottaa kulutusjoustosta 200 000 euron nettovuosisäästöjä ja 1 200 tonnin hiilidioksidipäästövähennyksiä, kun hanke on valmis.

– Voisin veikata, että tästä tulee uusi normaali. Päästövähennystavoitteet ovat edelleen olemassa ja keskitetty lämmöntuotanto pitänee paikkansa tulevaisuudessakin kaupunkialueilla, Vepsäläinen arvioi.

Hyvä ajankohta tehdä energiainvestointeja

Vepsäläisen mukaan kaupungeilla on nyt hyvä ajankohta toteuttaa lähes itse itsensä maksavia ilmasto-ja energiahankkeita kiinteistökannassaan.

– Monenlaisiin hankkeisiin saa energiatukea, ja käyttämällä ESCO-hankintaa niitä voi toteuttaa vaivattomasti jopa ilman omia investointeja.
ESCO-konseptissa ulkopuolinen palveluntarjoaja toteuttaa energiankäyttöä tehostavat toimenpiteet ja antaa asiakkaalle takuun syntyvästä energiansäästöstä.

Espoon kaupungin palvelurakennusten ohella Fortumin kaukolämmön kulutusjoustoon ovat liittyneet muun muassa Espoon kaupungin vuokra-asuntoyhtiö Espoon Asunnot. Mukana on myös vuokra-asuntoyhtiö Kojamon kiinteistöjä sekä Espoon kaksi suurinta ostoskeskusta Sello ja Iso Omena.

– Tähän mennessä espoolaisia kaukolämpöasiakkaita on saatu kulutusjouston piiriin 100 megawatin edestä, ja lisää on tulossa, Fortumin Kokko sanoo.

Teksti: Matti Remes
Kuva: Tommi Ista, Espoon kaupungin kuvapankki