Liittyjän tarina

Fazer: Hyvät käytännöt leviävät koko konserniin

14.12.2018
Takaisin listaukseen
Fazerin tuotantolaitoksissa on tehty paljon energiaa säästäviä toimenpiteitä, joista saatuja hyviä kokemuksia hyödynnetään koko konsernissa.

Fazer on suomalaisten hyvin tuntema perheyritys, jonka makeistehtaat sijaitsevat Vantaalla (suklaat), Karkkilassa (purukumit) ja Lappeenrannassa (sokerimakeiset). Vantaalla valmistetaan myös keksejä. Lisäksi konsernilla on 15 leipomoa Suomessa, Ruotsissa, Latviassa, Liettuassa ja Venäjällä. Fazerilla on myös ravintola- ja kahvilatoimintaa sekä myllyjä.

Fazerin vastuullisuusjohtaja Nina Elomaa sanoo, että konsernin suurimmat energiankuluttajat ovat leipomot, joiden uunien lämmittämiseen tarvitaan paljon energiaa. Uuneja tarvitaan myös keksien valmistuksessa.

– Uuneihin tehdyistä investoinneista ja käytön tehostamisesta ovat löytyneet myös suurimmat energiansäästökohteet. Esimerkiksi hukkalämpö otetaan talteen ja hyödynnetään kiinteistöjen lämmityksessä, Elomaa toteaa.

Hävikin vähentäminen kannattaa

Myös makeistehtaissa kuluu energiaa. Esimerkiksi suklaan valmistus on monivaiheinen teollinen prosessi, johon kuuluu muun muassa raaka-aineiden sulattamista ja valmiiden tuotteiden jäähdyttämistä.

Lisäksi kiinteistöjen talotekniikkaan tehdyillä parannuksilla on onnistuttu säästämään energiaa. Elomaan mukaan uudistusten kohteena ovat olleet esimerkiksi kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmät, joilla ohjataan lämmitystä, ilmanvaihtoa ja valaistusta.

– Aina kun kiinteistöissä tehdään remontteja, energiansäästöä parantavat asiat otetaan huomioon, Nina Elomaa sanoo. Hän huomauttaa myös, että energiansäästämiseen liittyy oleellisesti tuotannossa syntyvän hävikin vähentäminen.

– Energian ohella myös raaka-aineita säästyy, eikä tuotantolaitoksella tehdä turhaa työtä. Hävikin vähentämisellä on näin yritykselle iso taloudellinen merkitys.

Energiansäästö mukana kaikissa päätöksissä

Elomaan mielestä energiatehokkuuden parantamisessa haasteellisinta on ymmärtää kokonaisuuksia ja kuinka jonkin asian kehittäminen vaikuttaa energian käyttöön.

– Kyse on oppimisprosessista, jossa osaaminen energiatehokkuuteen liittyvissä asioissa karttuu jatkuvasti. On esimerkiksi tärkeää havaita kohteita ja toimenpiteitä, joilla voidaan vaikuttaa energiatehokkuuteen. Elomaa huomauttaa, että energiatehokkuuden laskeminen ja raportointi on välillä haastavaa.

– Energiatehokkuuden parantamista on toisinaan vaikea muuttaa numeroiksi, mutta sen merkitys pyritään tiedostamaan kuitenkin kaikissa päätöksissä – esimerkiksi kun suunnitellaan laiteinvestointia tai tuotannon tehostamista. Se on systemaattisesti mukana tällaisissa prosesseissa.

Hyvät käytännöt leviävät konsernissa

Energiansäästöasioissa tehdään tiivistä yhteistyötä Fazerin eri tuotantolaitosten ja toimimaiden välillä. Hyvien käytäntöjen ja kokemusten vaihdosta on konsernissa hyviä kokemuksia. – Elomaan mukaan esimerkiksi uunien energian kulutuksessa on pystytty jakamaan paljon hyödyllistä tietoa.

Fazerin leipomot Suomessa lähtivät esimerkiksi mittamaan uunien lämpötiloja ja selvittämään mahdollisuutta laskea lämpötiloja. Ruotsissa tuotantolaitoksissa aloitettiin vastaavanlaiset mittaukset ja toimenpiteet. Venäjällä on puolestaan löydetty kehityskohteita sähkön käytön tehostamisessa. Näitä malleja on voitu hyödyntää muissakin maissa.

Myös esimerkiksi uunien tuottaman hukkalämmön talteenotossa on saatu Suomessa hyviä tuloksia. Näitä hyviä käytäntöjä on jaettu myös tuotantolaitoksiin muissa maissa.

Fazer-konserni on makeis-, leipomo- ja ruokapalvelualalla toimiva perheyritys, jolla on toimintaa kahdeksassa maassa ja vientiä yli 40 maahan. Konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli runsaat 1,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 15500.

Elomaan mukaan energiaa säästävissä toimissa päästään nopeammin liikkeelle, kun muualla hyväksi havaittuja keinoja voidaan hyödyntää.

– Toki tilanteet ja teknologiat saattavat olla erilaisia, joten samaa asiaa ei voi aina monistaa toisessa paikassa. Usein idea jää kuitenkin kytemään, ja energiaa säästävä toimenpide tehdään myöhemmin omalla variaatiolla.

Energiansäästössä tavoite täyttyi

Vuoteen 2020 mennessä Fazer-konserni on sitoutunut vähentämään energiankulutustaan 20 prosenttia tuotettua tonnia kohden vuoden 2011 tasoon verrattuna ja käyttämään tuolloin uusiutuvaa sähköä vähintään 70 prosenttia. Tavoite kattaa Suomen ohella myös tuotantolaitokset Ruotsissa, Baltian maissa ja Venäjällä.

Suomessa Fazer Makeiset ja Fazer Leipomot yhdessä Fazer Myllyn kanssa ovat mukana elintarvikealan energiatehokkuussopimuksessa. Elomaa kertoo, että viime sopimuskaudella saavutettiin Leipomon ja Myllyn osalta 12 500 MWh energiansäästötavoite ja Makeisten osalta 9 000 MWh säästö. Kaiken kaikkiaan asetettu tavoite ylitettiin.

Kuluvalle kaudelle (2017–2025) energiansäästötavoitteeksi on asetettu Fazer Makeisille 7,5 prosenttia sekä Fazer Leipomoille ja Fazer Myllylle 10,5 prosentin tavoite kaudelle 2014–2025.

Teksti: Matti  Remes
Kuva: Fazer