Liittyjän tarina

Hämeenlinnan kaupunki: Kattava ohjeistus ohjaa kiinteistöjen energiansäästöön

22.09.2022
Takaisin listaukseen
Hämeenlinnan kaupunki laati kiinteistöjen uudis- ja peruskorjaushankkeisiin energiatehokkuus- ja sisäilmaohjeistuksen. Energiaa säästävään rakentamiseen ohjaa myös käyttöön otettu ympäristöluokitus.

Hämeenlinnan kaupunki liittyi kunta-alan energiatehokkuussopimukseen (KETS) loppuvuodesta 2019 ja tavoittelee vuoteen 2025 ulottuvalla sopimuskaudella 7,5 prosentin energiansäästöä vuoden 2018 tasosta.

Kaupungin energia-asiantuntija Jenni Ukkonen kertoo, että viime vuoden raportointikauden päättyessä Hämeenlinnan kaupunki oli saavuttanut 35 prosenttia kokonaistavoitteestaan.

– Olemme KETS-tavoitteen saavuttamisessa suunnilleen aikataulussa, Ukkonen arvioi.

Energiatehokkuuden tehostamiseksi Hämeenlinnassa on laadittu kaupungin kiinteistöjä koskeva energiatehokkuus- ja sisäilmaohjeistus, joka kattaa uudis- ja peruskorjaushankkeet. Ukkosen mukaan ohjeistus on osoittautunut hyväksi keinoksi ohjata rakentamista ja lisätä energiatehokkuustyön järjestelmällisyyttä.

– Ohjeistukseen on kirjattu vaatimukset, jotka rakennushankkeessa on otettava huomioon esimerkiksi rakennuksen energialuokituksessa, aurinkoenergiassa, olosuhdemittauksissa ja sisäilmaluokituksissa, Ukkonen luettelee.

Suunnitteluvaiheen ohjeistus tärkeää

Ukkosen mukaan ohjeistus tuodaan suunnittelijan tietoon suunnittelun alussa, jotta kaupungin edellyttämät asiat otetaan riittävällä painolla huomioon. Tavoitteena on valita ja toteuttaa energiatehokkuuden ratkaisut, joilla elinkaarenaikaiset energiakustannukset ja päästöt ovat mahdollisimman alhaiset, kustannustehokkuus huomioiden.

Ratkaisuvaihtoehtoja tarkastellaan ja vertaillaan elinkaarikustannusten perusteella 25 vuoden ajanjaksolla.

Ukkosen mukaan ohjeistuksen noudattamista seurataan hankkeen edetessä ja työn valmistumisen jälkeen. Esimerkiksi lopullinen varmistus rakennuksen tavoitellusta energiatehokkuudesta varmistetaan hankkeen luovutuksen jälkeisenä vuotena.

– Tarkastelemme toteumaa hankkeen valmistumisen jälkeen ja katsomme, saavutetaanko hankkeissa suunnitelmien mukainen taso. Pelkkä A-luokka ei meille riitä, vaan haluamme myös hyvän E-luvun.

Ukkosen mukaan ohjeistuksessa on pyritty ottamaan kattavasti huomioon eri osa-alueet esimerkiksi kiinteistötekniikassa, toiminnan varmistuksessa ja järjestelmien ohjauksessa.

– Olemme halunneet ottaa mahdollisimman monipuolisesti kantaa pieniltäkin tuntuviin asioihin, joilla saattaa olla elinkaaren aikana iso vaikutus energiakustannuksiin. Tällainen on vaikkapa ilmastointikoneen ominaissähkötehoa osoittava SFP-luku.

Ukkosen mukaan uudisrakennuksien suunnittelussa vaikutusmahdollisuudet ovat paremmat. Vaikkapa aurinkoenergian hyödyntämisen maksimoimiseksi katot voidaan suunnitella niin, että niihin mahtuu enemmän paneeleita.

Innovatiiviset ratkaisut sallittuja

Rakennushankkeiden ohjeistamisen suurimpana haasteena Ukkonen pitää sitä, että liian tiukoilla vaatimuksilla ei ammuta alas energiatehokkuutta parantavia uusia ratkaisuja tai tilakohtaisia tarpeita.

– On tärkeää, että emme jumiudu vain aiemmin hyviksi havaittuihin ratkaisuihin. Urakoitsijoille on annettava mahdollisuus esittää myös uusia innovaatioita ja tietysti huomioida myös tilojen erityistarpeet.

Hämeenlinnassa esimerkiksi lämpöpumpputekniikkaa ollaan ottamassa käyttöön eräässä uudisrakennushankkeessa, johon tulee kaukolämmön ja maalämmön yhdistävä lämmitysjärjestelmä.

Myös ympäristöluokitus ohjaa energiansäästöön

Energiatehokkuus- ja sisäilmaohjeistuksen ohella Hämeenlinnan kaupunki ohjaa energiatehokkaaseen rakentamiseen ympäristöluokituksella, jota se pilotoi Hämeenlinnan yhteiskoulun uudisrakennushankkeessa.

Luokitukseksi on valittu Rakennustietosäätiön RTS-ympäristöluokitus, jonka saaneet rakennukset täyttävät tiukat kriteerit muun muassa energiatehokkuudessa, kosteuden hallinnassa ja sisäilman laadussa.

– Ympäristöluokitus tukee strategisia tavoitteitamme rakentaa energiatehokkaita, turvallisia ja terveellisiä tiloja, Ukkonen kertoo.

Kouluhanke toteutettiin kilpailullisena neuvottelumenettelynä. RTS-ympäristöluokitus oli mukana laatupisteytyksessä eli se vaikutti urakoitsijan valintaan.

– Ympäristöluokituksen avulla varmistamme hankkeen ympäristövastuullisuuden monesta näkökulmasta ja saamme puolueettoman näkemyksen onnistumisesta.

RTS-ympäristöluokitusta hyödynnetään mahdollisesti jatkossa muissakin Hämeenlinnan kaupungin rakennushankkeissa.

– Vastuullinen rakentaminen auttaa kaupunkia saavuttamaan ympäristötavoitteensa. Se on tärkeää myös imagosyistä. Haluamme kuulua näissä asioissa edelläkävijöihin.

Teksti: Matti Remes
Kuva: Hämeenlinna kaupunki