Liittyjän tarina

Helsingin kaupungin asunnot Oy: Algoritmi etsii tehokkaimmat tavat säästää energiaa

20.04.2021
Takaisin listaukseen
Helsingin kaupungin asuntojen suurhankkeessa algoritmeihin perustuva monitavoiteoptimointi etsii energiansäästöön parhaimmat vaihtoehdot. Tavoitteena on jopa 40 prosentin parannus asuinrakennuksen energiatehokkuuteen.

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) on käynnistänyt kolmivuotisen HELENA-hankkeen, jossa haetaan kustannustehokkaimmat tavat parantaa peruskorjattavien asuinrakennusten energiatehokkuutta.

Rakennushankkeiden kustannus- ja energiatehokkuusvaihtoehtojen vertailussa ja suunnittelun ohjauksessa hyödynnetään monitavoiteoptimoinniksi kutsuttua menetelmää, joka mahdollistaa suuren vaihtoehtoisten yhdistelmien määrän nopean vertailun ja analysoinnin.

Näiden joukosta valitaan paras kokonaisratkaisu kullekin korjattavalle rakennukselle.

– Hankkeen tavoitteena on saada selville kannattavimpia tapoja ja konseptiratkaisuja, joilla kiinteistökannan energiatehokkuutta voidaan parantaa. Näin rajalliset resurssit voidaan kohdistaa kaikkein eniten vaikuttaviin toimenpiteisiin, Hekan projektipäällikkö Jenni Venäläinen kertoo.

Paras yhdistelmä tuhansista vaihtoehdoista

Hankkeen aikana tehdään yksilölliset laskelmat yli 170 rakennukselle. Selvityksen kohteet ovat pääosin 1970–80-luvuilla rakennettuja kerrostaloja, joissa peruskorjaus on tulossa ajankohtaiseksi.

Venäläinen muistuttaa, että rakennusten energiankulutus muodostuu lukuisten muuttujien yhteisvaikutuksena. Esimerkiksi kerrostalossa energiatehokkuuden parantamisessa voi olla tuhansia vaihtoehtoja, kun huomioon otetaan erilaiset ratkaisut esimerkiksi lämmityksessä, ilmanvaihdossa ja rakenteissa.

– On tärkeää ymmärtää, miten valittavat toimenpiteet vaikuttavat toisiinsa. Vaikkapa ikkunoiden vaihtaminen vähentää energian kulutusta. Se taas vaikuttaa esimerkiksi maalämpöpumpun mitoitukseen.

Perinteisillä laskentamenetelmillä optimaalisimpien vaihtoehtojen löytäminen olisi työlästä, joten HELENA-hankkeessa on otettu käyttöön nykyaikaiset työkalut.

Jokaisesta rakennuksesta tehdään aluksi 3d-tilamalli ja tehdään siihen energiasimulointi. Sen jälkeen Aalto-yliopiston ja VTT:n kehittämän LOBO-monioptimointityökalun algoritmit laskevat eri yhdistelmien vaikutukset energiatehokkuuteen.

– Näin löydämme ratkaisuyhdistelmät, joissa mahdollisimman alhaisilla elinkaarikustannuksilla saadaan parhaiten parannettua energiatehokkuutta.

Tavoitteena jopa 40 prosentin energiansäästö

HELENA-hanketta varten Heka on saanut ensimmäisenä suomalaisena toimijana Euroopan komission myöntämän ELENA-rahoituksen. Rahoitusta myönnettiin yli 1,8 miljoonaa euroa.

ELENA on Euroopan investointipankin hallinnoima ja EU:n Horisontti 2020 -ohjelman rahoittama tukijärjestelmä, jolla tuetaan paikallistoimijoiden omien, ilmastonmuutosta torjuvien investointiohjelmien valmistelua ja taustatutkimusta.

Venäläisen mukaan hankkeella on kunnianhimoiset tavoitteet. Tarkoitus on löytää keinoja parantaa asuinkiinteistöjen energiatehokkuutta jopa 40 prosenttia verrattuna tilanteeseen, jossa ei tehtäisi mitään toimenpiteitä.

– Haemme oikeasti isoja parannuksia, Venäläinen korostaa.

Heka on mukana vuokra-asuinkiinteistöjen energiatehokkuussopimuksessa (VAETS), jossa mukana olevat yritykset sitoutuvat 7,5 prosentin energiansäästöön sopimuskaudella 2017–2025. Hekan toimilla on myös merkittävä rooli, kun Helsingin kaupunki pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä.

Tällä hetkellä yli puolet Helsingin hiilidioksidipäästöistä aiheutuu rakennusten lämmittämisestä. Kaupungin omalle rakennuskannalle on asetettu hyvin tiukat ja sitovat energiatehokkuusvaatimukset sekä uudis- että korjausrakentamisessa.

– Toivomme, että HELENA-hankkeen tuloksia voivat hyödyntää myös muut kiinteistönomistajat, esimerkiksi yksityiset taloyhtiöt.

Helsingin kaupungin asunnot Oy on kaupungin omistama yhtiö ja maan suurin vuokranantaja, joka omistaa yhteensä noin 50 000 asuntoa.

 

TEKSTI: Matti Remes

KUVA: istock