Liittyjän tarina

Hes-Pro Oy: Iso tuotantolaitos hyödyntää tehokkaasti sisäiset energiavirrat

18.09.2023
Takaisin listaukseen
Hes-Pron tuotantolaitoksessa primäärienergian kulutus vähenee 30 prosenttia, kun sisäisistä energiavirroista otetaan kaikki hyöty irti. Isoin energianlähde on kylmälaitoksen lauhdelämpö.

Hes-Pron tuotantolaitos ja keskusvarasto Kaarinassa vastaavat kaikkien Hesburger-ravintoloiden tarvitsemien raaka-aineiden toimittamisesta eri puolille Suomea. Hesburgerin rakennuspäällikön Toni Palmusuon mukaan ajatus kiinteistön energiatehokkuuden parantamisesta lähti liikkeelle vuonna 2018, kun tuotantotiloja laajennettiin kasviproteiinituotteiden valmistukseen.

– Aiemmin ulkopuolisella asiantuntijalla oli teetetty energiakatselmus, joka sisälsi toimenpide-ehdotuksia energiatehokkuuden parantamisesta, Palmusuo sanoo.

Kiinteistössä oli jo aiemmin selvitetty öljylämmityksen korvaamista maalämmöllä. Lämpökaivoja olisi kuitenkin tarvittu niin paljon, että ne eivät olisi mahtuneet tontille.

Kylmälaitoksen lauhdelämpö hyötykäyttöön

Tehdaslaajennuksen yhteydessä otettiin käyttöön uusi kylmälaitos. Hiilidioksidia kylmäaineena käyttävä laitos tuottaa paljon lauhdelämpöä, jonka hyötykäytölle lähdettiin hakemaan käyttökohteita.

– Yksi käyttökohde on kylmäkoneikkojen sulatuspiirien sulatus, johon käytettiin aiemmin sähköä. Lauhdelämmön käyttö vähentää sähkötehon tarvetta 300–400 kilowattia, mikä tarkoittaa merkittävää energiansäästöä, energiatehokkuushankkeita toteuttavan Enerzin toimitusjohtaja Rene Zidbeck sanoo.

Kylmälaitoksen kapasiteetti mitoitettiin niin suureksi, että se voi tuottaa jatkossa koko kiinteistön tuotanto- ja varastotilojen tarvitseman jäähdytyksen.

– Aluksi uuden kylmälaitoksen perään kytkettiin helposti mukaan otettavat tilat, mutta vuonna 2022 alkaneessa energiahankkeessa jäähdytys ulotettiin kaikkialle kiinteistöön. Näillä toimenpiteillä voitiin korvata erilliset vedenjäähdyttimet ja suorahöyrysteiset järjestelmät, Palmusuo kertoo.

Hukkalämpö kattaa kesällä koko lämmöntarpeen

Energiahankkeessa kiinteistön lämmitysjärjestelmä uusittiin niin, että jatkossa suurin osa kiinteistön ja käyttöveden lämmitykseen tarvittavasta lämmöstä saadaan kylmälaitoksen lauhdelämmöstä. Järjestelmään kuuluvat lämpöpumput, jotka nostavat lauhdelämmön lämpötilan riittävän korkeaksi.

– Kesällä lauhdelämpö kattaa kiinteistön koko lämmöntarpeen. Kylmempinä kuukausina lisälämpöä saadaan sähkökäyttöisestä höyrykattilasta, joka tuottaa myös tehtaan tarvitseman höyryn.

Aiemmin lämmitykseen käytettiin öljykattilaa. Palmusuon mukaan se on tarkoitus poistaa, kun uusi järjestelmä on saatu täyteen toimintakuntoon.

Kiinteistön energiatehokkuutta parantaa teholtaan 258 kWp:n aurinkovoimala, jonka 860 paneelia tuottavat merkittävän osan tarvittavasta sähköstä kesällä. Aurinkosähkö sopii erityisen hyvin tuotantolaitokselle, jossa jäähdytystarve on suurin aurinkoisina kesäkuukausina.

Hankkeen pohjana energiavirtojen selvittäminen

Hes-Pron ja Enerzin yhteistyö alkoi uuden kylmälaitoksen toiminnan optimoinnista ja jatkui varsinaisen energiahankkeen aikana.

– Kiinteistössä on paljon tarvetta samanaikaiselle lämmitykselle ja jäähdytykselle. Selvittämällä sisäiset energiavirrat pystyimme laskemaan, kuinka paljon niitä on mahdollista hyödyntää kiinteistön lämmityksessä.

Energiahanke toteutettiin projektinjohtourakkana, joka mahdollisti eri osa-alojen suunnittelun, hankintojen ja toteutuksen yhdistämisen yhdeksi kokonaisuudeksi.

Zidbeckin mukaan kaikkein tärkeintä on, että suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat tekevät tiivistä yhteistyötä hankkeen alkumetreiltä lähtien. Oleellista myös on, että tilausorganisaatiosta on mukana tuotantoa ymmärtävä henkilö.

– Näin saadaan aikaan hyvä lopputulos ja fiksusti toteutetut järjestelmät.

Zidbeckin mukaan olemassa olevien kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen on huomattavasti haasteellisempaa kuin uudisrakentamisessa. Olemassa olevissa rakennuksissa on lukemattomia muuttujia, joiden haltuunotto ei ole mahdollista yhdeltä suunnittelijalta. Tueksi tarvitaan koko projektiorganisaation asiantuntemus.

– Olemassa olevissa kiinteistöissä haastekerrointa lisää, että tuotannollinen toiminta ei saa keskeytyä hankkeen aikana.

Energian säästötakuu sisältyy hankkeisiin

Enerz tarjoaa toteuttamiinsa energiahankkeisiin säästötakuun. Se muistuttaa ESCO-hankemallia (Energy Service Company), jossa ulkopuolinen palveluntarjoaja toteuttaa energian käyttöä tehostavat toimenpiteet ja antaa asiakkaalle takuun syntyvästä säästöstä.

Energiahankkeen ansiosta Hes-pron kiinteistön primäärienergian kulutuksen arvioidaan laskevan 30 prosenttia.

– Kaiken kaikkiaan kiinteistöstä tulee hiilinegatiivinen, kun sisäisten energiavirtojen ja aurinkopaneelien lisäksi kaikki ostettava sähkö on uusiutuvaa.

Rene Zidbeck luonnehtii Enerziä vastuullisuuskumppaniksi, joka auttaa kiinteistön omistajia etenemään kohti hiilineutraaliutta muun muassa energiaa säästävillä toimilla.

– Autamme asiakkaitamme liittymään energiatehokkuussopimuksiin ja kerromme toimenpiteistä, joihin on mahdollista saada energiatukea.

Fakta:
Hes-Pro (Finland) Oy vastaa Hesburger-ravintoloiden raaka-aineiden ja tuotteiden toimittamisesta eri puolille Suomea.

Teksti: Matti Remes
Kuva: Hes-Pro