Liittyjän tarina

Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy: Kaupungin keskitetty etävalvonta tuo energiansäästöä myös vuokrataloihin

13.09.2023
Takaisin listaukseen
Hyvinkään kaupungin keskitetty etävalvonta kiinteistöjen talotekniikassa auttaa säästämään energiaa myös kaupungin omistamissa vuokrataloissa.

Hyvinkään kaupunkikonsernissa otettiin vuonna 2019 käyttöön valvomopalvelu, josta seurataan ja hallitaan keskitetysti kaupunkikonsernin kiinteistöjen talotekniikkaa ja energiankäyttöä.

Etävalvonta kattaa lähes kaikki kaupungin energiaa käyttävät kiinteistöt, kuten koulut, päiväkodit ja vanhusten palvelutalot. Järjestelmään on liitetty asteittain myös kaupungin omistamat vuokratalokiinteistöt.

– Keskitetystä etävalvonnasta on ollut meille paljon apua, sillä sen avulla kiinteistöjen sisäolosuhteita on mahdollista seurata reaaliajassa ja tehdä etänä myös iso osa tarvittavista säädöistä, Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy:n kiinteistöpäällikkö Matti Sinisalo sanoo.

Keskusvalvomosta voidaan esimerkiksi säätää lämmitystä ja ilmanvaihtoa. Jos poikkeaman tai vian selvittäminen vaatii paikan päällä käyntiä, tästä lähtee tieto kohteen huoltohenkilölle.

Osaaminen kaupungin omissa käsissä

Keskitetystä valvomopalvelusta vastaa kaupungin omistama energiayhtiö Hyvinkään Lämpövoima. Keskitetyn etävalvonnan hoitaminen kaupunkikonsernin omin voimin on Suomessa poikkeava ratkaisu, sillä kiinteistöjen energiankulutuksen valvonta on usein annettu ulkopuolisten yritysten tehtäväksi.

Sinisalon mielestä on hyvä, että kaupunkikonsernista löytyy omasta takaa osaamista talotekniikan hallinnasta.

– Paikalliset vastuuhenkilöt tuntevat hyvin kohteet ja järjestelmät, mikä auttaa säätöjen optimoinnissa ja vikojen havaitsemisessa.

Etävalvonta edellyttää, että vuokra-asuntoihin on asennettu lämpötilaa mittaavia langattomia antureita. Kiinteistöissä pitää olla myös valvonta-alakeskus, joka lähettää anturien keräämän datan valvomoon.

Lämmön ja veden kulutus laskussa

Sinisalon mukaan etävalvonta auttaa seuraamaan kiinteistöjen energiankulutusta myös pitkällä aikavälillä. Hyvinkään Vuokra-asunnot on mukana energiatehokkuussopimuksessa ja on sitoutunut raportoimaan energiankäytöstään ja siihen liittyvistä tehostamistoimista vuosittain energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmään.

Sinisalon mukaan raportointityötä helpottaa huomattavasti etävalvonnan tuottama tieto eri kohteiden kulutuksesta.

– Kokonaisuutena energian ominaiskulutus on tullut alaspäin sekä lämmössä että vedessä. Sähkön kulutus on hieman kasvanut, mikä johtuu esimerkiksi uusien hissien ja sähköautojen latauspisteiden asentamisesta.

Pienillä toimilla isoja energiansäästöjä

Valtaosa Hyvinkään Vuokra-asuntojen kiinteistöistä on rakennettu 1990-luvulla, jolloin vaatimukset energiatehokkuudesta olivat toiset kuin nykyisin. Sinisalo kertoo, että suurten perusparannusten sijaan kiinteistöjen energian säästämiseksi on tehty paljon pieniä asioita.

Rivi- ja luhtitalojen energiatehokkuutta on parannettu lisäämällä yläpohjan eristyksiä. Myös talojen lämmitysverkkojen säädöillä on saatu vähennettyä kaukolämmön kulutusta.

– Sähköä on puolestaan säästetty tarkistamalla yhteisten saunojen vuoroja niin, että kiukaat eivät ole pitkiä aikoja turhaan päällä.

Energiaa säästää myös veden kulutuksen pitäminen aisoissa. Huoneistokohtaiset vesimittarit löytyvät jo noin puolesta vuokra-asunnoista ja niitä lisätään peruskorjausten yhteydessä.

Sinisalon mukaan huoneistokohtainen veden mittaaminen on tuonut huomattavia säästöjä, kun vuokralaiset maksavat vedestä kulutuksen mukaan.

– Vesimittareiden etävalvonta tapahtuu keskitetysti ja päivittäin saatavat raportit veden kulutuksesta auttavat puuttumaan nopeasti poikkeamiin.

Energiatehokkuuden parantaminen on myös aina osa kokonaistarkastelua, kun kiinteistöihin tehdään peruskorjauksia.

– Tutkimme jokaisen hankkeen kohdalla, mitä on järkevää tehdä. Esimerkiksi vuonna 1952 rakennetun katon uusimisen yhteydessä kannatti alkuperäiseksi eristykseksi laitettu hiekka ja ohut lasivilla korvata nykyaikaisella erityksellä. Uskon, että sillä saavutetaan huomattavaa energiasäästöä.

Fakta:
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy on kaupungin omistama yhtiö, jolla on runsaat 2100 vuokra-asuntoa. Yhtiö on perustettu vuonna 1983.

Teksti: Matti Remes
Kuva: Hyvinkään Vuokra-asunnot