Liittyjän tarina

KLINGER Finland: Toimitilojen uudistamisella vauhtia energiansäästöön

15.01.2024
Takaisin listaukseen
Varastotilojen uudelleenjärjestely tarjosi KLINGER Finlandille mahdollisuuden parantaa merkittävästi myös energiatehokkuutta. Pienillä investoinneilla saatiin yli 15 prosentin energiansäästö.

Teknisen kaupan ratkaisuja toimittava KLINGER Finland päätti järjestää uudelleen varastotilansa vastaamaan kasvavan liiketoiminnan tarpeita. Uudistus tarjosi mainion tilaisuuden tehdä myös merkittäviä parannuksia 1970-luvulla rakennetun kiinteistön energiatehokkuuteen.

Yrityksen kehityspäällikkö Erkko Einiö kertoo, että suurimmat muutokset koskivat Kirkkonummen Masalassa sijaitsevan kiinteistön valaistusta.

– Vaihdoimme varastotilojen vanhat loisteputket energiatehokkaisiin led-valaisimiin. Niiden antama valomääräkin on huomattavasti vanhoja valaisimia parempi korkeassa hallissa. Sähköä tähän kuluu vain murto-osa entisestä, Einiö sanoo.

Myös valaistuksen ohjaus automatisoitiin. Liiketunnistimien avulla valaisimien voimakkuus pystytään pudottamaan yhteen prosenttiin tavanomaisesta, kun tilassa ei liikuta.

– Valaisimet eivät mene koskaan kokonaan pois päältä. Näin säästyy merkittävästi sähköä, sillä led-valaisimissa sähköä kuluu eniten sytytysvaiheessa, Einiö huomauttaa.

Lisäeristys lisäsi myös työviihtyvyyttä

Varastotilojen uudelleenjärjestelyn yhteydessä parannettiin seinien ja katon eristystä. Hallin seinärakenne koostuu kahdesta aaltopellistä ja niiden välisestä 100 millimetrin eristevillasta, joka on painunut 50 vuoden aikana paikoittain kasaan.

Seinien lisäeristyksen ohella vetoa on vähentänyt ikkunoiden vaihtaminen entistä tiiviimpiin ikkunoihin.

– Varsin yksinkertaisilla ja edullisilla kustannuksilla saimme vähennettyä vetopisteitä. Energiansäästön ohella paransimme työtilojen viihtyvyyttä, Einiö sanoo.

Merkittäviin energiatehokkuutta parantaviin investointeihin Einiö laskee kaukolämmön vanhan lämmönvaihtimen uusimisen. Lisäksi ilmanvaihtoa ja lämmitystä ohjaavaa kiinteistöautomaatiota uusittiin. Myös kompressorihuoneen hukkalämpö otetaan nyt talteen ja käytetään hyödyksi kiinteistön lämmityksessä.

– Energiaa säästää myös sähköllä toimivien lämpöpatterien ja lämpöpuhaltimien korvaaminen ilmalämpöpumpuilla.

KLINGER Finland osallistui syksyllä 2022 Astetta alemmas -kampanjaan. Sisälämpötilojen lasku noin 21 asteeseen toi lämmityskaudella noin seitsemän prosentin nettovähennyksen kaukolämmön kulutukseen.

Energian kulutus väheni yli 15 prosenttia

Einiö laskee, että vuonna 2017 KLINGER Finlandin energiankulutus oli 2 100 megawattituntia, kun mukaan lasketaan kaukolämpö, sähkö ja polttoaineet. Vuonna 2022 kulutus oli 1 773 megawattituntia, mikä tarkoittaa kulutukseen 15,5 prosentin vähennystä.

– Energiaa säästävät investoinnit ovat olleet rahallisesti suhteellisen pieniä. Mutta kun niitä on tehty paljon, niistä syntyy iso säästö. Hyvät tulokset yllättivät meidätkin. Tekemisen tason ei tarvitse olla suurta, mutta pienilläkin toimilla on isoja vaikutuksia.

Einiön mielestä vanhan kiinteistön energiatehokkuuden parantamisessa haasteellisinta on lähtötilanteen hahmottaminen. Vanhojen taloteknisten laitteiden energiankulutusta voidaan ehkä mahdollisesti mitata, mutta niiden hyötysuhteesta on harvoin tietoa. Silloin on vaikea arvioida, kuinka paljon laitteen uusimisella parannettaisiin energiatehokkuutta.

– Sama pätee lisäeristämisen vaikutuksiin, sillä vanhojen rakenteiden energia-arvoista ei ole tietoa toisin kuin nykyisistä materiaaleista.

Energiatehokkuussopimus tukee tavoitteita

KLINGER Finlandin asiakaskunta koostuu valmistavasta teollisuudesta eri toimialoilta.

Päätuotteita ovat venttiilit ja toimilaitteet, mutta laajaan tuotevalikoimaan kuuluvat myös esimerkiksi tiivisteet ja merkintälaitteet. Varasto- ja toimistotilojen ohella yrityksellä on Masalassa myös tuotantotiloja, joissa tuotteita räätälöidään asiakkaiden vaatimusten mukaisesti.

Einiö kertoo, että yrityksellä oli ennestään käytössä WWF Green Office -ympäristöjärjestelmä, mutta energiatehokkuuden entistä järjestelmällisempi parantaminen haluttiin ulottaa toimistojen ohella kaikkiin toimitiloihin.

Hänen mukaansa tämä oli keskeinen syy liittyä vuonna 2017 kaupan alan energiatehokkuussopimukseen, joka auttaa yritystä saavuttamaan vastuullisuustavoitteensa.

– Myös asiakkaat arvostavat panostuksiamme energiatehokkuuteen.

Energiatehokkuussopimusta yritys tuo esille esimerkiksi sähköpostien allekirjoituksissa, joissa sopimuksessa mukanaolo mainitaan yhdessä yrityksen ympäristö- ja laatusertifikaattien ohella.

Fakta:

KLINGER Finland on itävaltalaiseen Klinger-konserniin kuuluva teknisen kaupan ratkaisutoimittaja. Päätuotteita ovat teollisuusventtiilit, tiivisteet ja merkintälaiteratkaisut.

Teksti: Matti Remes
Kuva: KLINGER Finland