Liittyjän tarina

Kouvolan kaupunki etsii energiansäästökohteita

06.09.2022
Takaisin listaukseen

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on johtanut energian hinnan epävakauteen ja huimaan nousuun. Kouvolan kaupunki on aloittanut varautumisen haasteelliseen talveen ja hakee energiansäästökohteita. Kuntalaiset voivat myös antaa energiansäästövinkkinsä kaupungille.

Kaupungin Tilapalvelut arvioi, että vuoden 2022 osalta energiakustannusten budjettiylitys on noin 3,5 miljoonaa euroa, mikäli nykyisellä kulutuksella jatketaan. (Laskelmassa on käytetty tiedossa olevia hinta-arvioita ja kulutus perustuu vuoden 2021 lukemiin.)

Kouvolan kaupungilla on viime vuosina kiinnitetty erityisesti huomiota energiatehokkuuteen. Kaupunki on mukana kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa (KETS) ja sitoutunut energiansäästötavoitteisiin. Nyt tämä työ on tärkeämpää kuin koskaan.

”Energian säästäminen on aina hyödyllistä, mutta etenkin nyt sillä on suuri merkitys. Lämpöä, sähköä ja polttoainetta varmasti riittää, mutta energiansäästö on välttämätöntä. Erityisesti sähkön säästäminen huippukulutuksen aikaan on tärkeää, jotta vältytään sähkökatkoksilta. Välttämällä tarpeetonta kulutusta saadaan yhdessä paljon hyvää aikaiseksi ilman suuria uhrauksia, koko Suomenkin mittakaavassa”, toteaa toimitilajohtaja Katja Ahola.

Energiansäästökohteita kartoitetaan

Kaupungin KETS-työryhmä kartoittaa parhaillaan toimialoilta ja yksiköistä energiansäästökohteita tulevan talven varalle. Kaupunki tekee myös tiivistä yhteistyötä Motivan, Kuntaliiton ja energiayhtiöiden kanssa ja lähtee mukaan lokakuussa alkavaan valtakunnalliseen Astetta alemmas -kampanjaan.

Ensimmäisessä vaiheessa energiansäästöön pyritään keinoilla, joilla ei ole merkittävää vaikutusta kuntalaisten arkeen. Tällaisia ovat lämmitysjärjestelmien vaihto maakaasusta kaukolämpöön, kiinteistöautomaation ja ilmanvaihtojärjestelmien tehostaminen, tilatehokkuus eli vajaakäyttöisten rakennusten lämmityksen tarkastelu sekä oman toiminnan tehostaminen. Katuvalaistuksessa säästöjä saadaan valaistustehoja alentamalla ja palamisaikoja vähentämällä. Myös sammutukset yöllä voisivat tulla kyseeseen joillain alueilla.

Kaupungin on varauduttava pahenevaan energiakriisiin. Mikäli tarvitaan säästökeinoja, joilla on vaikutuksia kuntalaisten palveluihin, niistä päättävät lautakunnat ja viime kädessä valtuusto.

”Bongaa energiasyöppö” – kysely kuntalaisille

Kouvolan kaupunki haluaa aktivoida kuntalaisia energiansäästötalkoisiin sekä omassa arjessaan että yhteiskunnallisesti. Heitä rohkaistaan bongaamaan energiasyöppöjä kaupungin kohteissa, jotta Kouvolan energiansäästöt saadaan maksimoitua. Kuntalaiset voivat lähettää omat ehdotuksensa kaupungin verkkosivujen kautta.

Kulutusta jo saatu vähennettyä

Energiatehokkuus otetaan huomioon kaikissa kaupungin hankkeissa, niin uudis- kuin saneeraushankkeissa sekä omissa toimintatavoissa. Kaupungin energiatehokkuutta on viime vuosina parannettu muun muassa automaatiotekniikan keinoin ja esimerkiksi jäähallien energiankulutusta on saatu pienennettyä merkittävästi.

Kouvolan kaupunki on mukana kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa (KETS). Kaupunki on laatinut energiankäytön tehostamissuunnitelman. Sen tavoitteena on 7,5 prosentin energiansäästö vuosina 2017−2025. Tavoite on laskettu Kouvolan kaupungin vuonna 2014 kuluttaman energian määrästä. Ensisijaisesti pyritään energiatehokkuuden parantamiseen, mutta suunnitelma sisältää myös uusiutuvan energian edistämiseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä.

Automaatiojärjestelmän ja LVI-ohjausprosessien uudelleenohjelmointi Kouvolan jäähallissa on vähentänyt kaukolämmön kulutusta lähes puolella. Kylmätekniikkakontin vaihdon yhteydessä Valkealan jäähallissa toteutettiin energiatehokkuushanke, jossa kontin lauhdelämpö hyödynnetään paremmin lämmityksessä. Lisäksi tehtiin tarvittavat ohjelmistopäivitykset automaatiojärjestelmään. Hankkeen myötä hallin maakaasun kulutus on tippunut lämmityskautena yli 60 prosenttia edellisvuosiin verrattuna.

Kouvolan katuvalojen sähkölasku on jo puolittunut kymmenessä vuodessa, kun 70 prosenttia katuvaloista on vaihdettu led-valoihin. Kouvola on maksanut katuvalaistuksen energiasta keskimäärin 0,7 miljoonaa euroa vuodessa. Ennen ledejä, vuonna 2012, lasku oli vielä noin 1,5 miljoonaa euroa. Viime vuonna led-vaihtoja tehtiin lähes 1 800 ja tänä vuonna on tarkoitus vaihtaa yli 1 000 valaisinta lähinnä Myllykoski-Inkeroinen alueella.

Lisätiedot:
Kouvolan kaupunki
toimitilajohtaja Katja Ahola
puh. 040 179 7032
katja.ahola@kouvola.fi

Kouvolan kaupunki
talotekniikan asiantuntija Marko Pirinen
puh. 040 025 5359
marko.pirinen@kouvola.fi

Teksti: Tarja Hurtta, Kouvolan kaupunki
Kuva: Kouvolan kaupungin kuvapankki, Noora Partanen