Liittyjän tarina

Logicor Nordics: Energiankäyttö tehostuu yhdessä asiakkaiden kanssa

13.05.2019
Takaisin listaukseen
Logicor etsii järjestelmällisesti energiansäästökohteita omistamistaan logistiikka- ja varastotiloista. Vuokralla toimivat yritykset ovat työssä aktiivisesti mukana.

Logicor Nordics on Suomen johtavia logistiikka- ja varastokiinteistöjen vuokraamiseen, omistamiseen ja kehittämiseen erikoistuneita yrityksiä. Kyse on pinta-alaltaan laajoista ja korkeista hallitiloista, joissa kuluu eniten energiaa lämmitykseen, ilmanvaihtoon ja valaistukseen. Vuokralla olevien yritysten liiketoiminnasta riippuen tiloissa voi olla myös kylmä- ja pakkasvarastoja.

– Energiankulutusta lisää lastausovien suuri määrä. Lämpöhävikkiä aiheutuu avoimista ovista, kun varastoihin tulee tavaraa sisään ja lähtee maailmalle, Logicorin ylläpito- ja laatupäällikkö Riitta Karvinen sanoo.

Hän toteaa, että Logicor on vastuullisena kiinteistönomistajana ja vuokranantajana sitoutunut tehokkaaseen energiankäyttöön. Näin saavutetaan myös mittavia kustannussäästöjä.

Energiankulutus tarkassa seurannassa

Logicor liittyi energiatehokkuussopimukseen vuonna 2014. Nyt meneillään olevalla kaudella (2017–2025) yritys tavoittelee vähintään 7,5 prosentin energiansäästöä.

Energiatehokkuusasioissa yritys on hyödyntänyt jo usean vuoden ajan osaavia energia-alan asiantuntijoita. Tällä hetkellä yritys hankkii energiajohtamisen asiantuntijapalvelua Granlund Consultingilta.

– Kierrämme energiamanagerin kanssa järjestelmällisesti kiinteistöjä ja seuraamme energian kulutusta kuukausitasolla, Karvinen kertoo.

Järjestelmällisen seurannan avulla pystytään tunnistamaan kohteet, joissa on energiansäästöpotentiaalia. Samalla tunnistetaan kiinteistöt, joissa on muihin verrattuna suurempi energian kulutus.

– Tieto auttaa meitä kohdistamaan energiaa säästävät toimenpiteet ja korjaukset oikeisiin kohteisiin ja asioihin.

Lämpöhukka kuriin

Energiatehokkuutta parantavat investoinnit liittyvät usein ilmanvaihdon, valaistuksen ja lämmitysjärjestelmän sekä näitä ohjaavan automatiikan uusimiseen. Myös lämmön talteenoton parantamisesta on saatu hyviä tuloksia.

Logicor on yksi Euroopan suurimmista logistiikka- ja varastokiinteistöihin erikoistuneista yrityksistä. Logicor Nordics omistaa Suomessa 77 ja Ruotsissa 9 kohdetta, joissa on vuokratilaa yhteensä 1,3 miljoonaa neliömetriä.

Varastojen lämpöhukkaa on onnistuttu vähentämään varastojen oviaukkoihin asennetuilla ilmaverhoilla, joissa puhaltimet estävät lämpimän sisäilman karkaamista ulos.

– Monet vuokralaiset ovat myös kiinnittäneet huomiota energiatehokkuutta parantaviin työtapoihin. Esimerkiksi ovia pidetään auki vain silloin, kun se on lastausten aikana välttämätöntä. Myös valaistus ja muu talotekniikka säädetään tarpeenmukaiseksi tilojen käyttöaste ja -aika huomoon ottaen.

Yhteistyö vuokralaisten kanssa tuottaa tulosta

Yhteistyö asiakasyritysten kanssa on Karvisen mielestä oleellinen asia energiatehokkuuden parantamisessa, sillä yhdessä toteutettavissa hankkeissa yhdistyvät molempien osapuolten vastuullisuustavoitteet.

–  Useilla asiakkaillamme on korkealle asetetut vastuullisuus- ja ympäristötavoitteet. Siksi on tärkeää, että energian käyttö on tehokasta myös vuokratuissa toimitiloissa.

Logicor kannustaa kaikkia asiakasyrityksiä kiinnittämään huomiota energian kulutukseen. Tätä varten yritys on laatinut käytännönläheisen oppaan, joka auttaa asiakkaita luomaan omat energiansäästötavoitteensa ja tuomaan ne jokapäiväiseen toimintaan.

Karvisen mukaan asiakasyritysten kiinnostus uusiutuvan energian käyttöön kasvaa koko ajan. Viime kesänä Logicorin omistamassa K-ryhmän keskusvarastossa Vantaan Hakkilassa otettiin käyttöön aurinkovoimala, jossa on 3336 aurinkopaneelia. Teholtaan 900,9 kWp:n voimala on yksi Suomen suurimmista katolle asennetuista aurinkovoimaloista.

– Meillä on nyt lähdössä suunnitteluun toinenkin aurinkosähköhanke. Varastokiinteistöissä on paljon kattopinta-alaa, joten ne ovat potentiaalisia kohteita aurinkoenergialle. Myös maalämpöjärjestelmää kohtaan on ollut jonkin verran kiinnostusta.

Uusia ratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseen ja uusiutuvan energian hyödyntämiseen tulee vauhdilla. Samalla investointien takaisinmaksuajat lyhenevät. Karvisen mukaan isoissa kiinteistöissä energiaa säästävät ratkaisut ovat kuitenkin edelleen varsin kalliita.

– Siksi niiden kannattavuus on aina arvioitava huolellisesti. Myös kustannusten ja tulevien hyötyjen oikeudenmukainen jakaminen asiakkaan ja kiinteistön omistajan välillä kannattaa sopia tarkasti etukäteen.

Teksti: Matti Remes
Kuva: Logicor